Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#226

2016-05-09 11:52

Fordi alle børn har skal have de samme muligheder

Gæst

#227

2016-05-09 12:07

Hvis integration skal have nogen mening, så starter den i folkeskolen. Bliver man først voksen uden denne balsatræ i rygsækken er det for sent.

Gæst

#228

2016-05-09 14:49

Fordi det er det eneste rigtige. Private skal ikke have mulighed for at tjene penge på at lave en billigere og dårligere løsning!

Gæst

#229

2016-05-09 18:30

Pga mit arbejde som tosproget lærer i folkeskolens regi (1977-2010) ifm integration af indvandrebørn, gennem et dialog baseret samarbejdsforløb med forældrene.

Gæst

#230

2016-05-09 19:07

Er nylig gået på efterløn som folkeskolelærer. Hvis det skal give mening, at flygtningebørn skal i folkeskolen og formodes at fungere sammen med etnisk danske børn, så skal der nødvendigvis også være de samme vilkår. De skal jo gerne kunne "spille" sammen i deres fælles fremtid

Gæst

#231

2016-05-09 19:51

Fordi jeg er enig !

Gæst

#232

2016-05-09 20:10

Fordi jeg er lærer og træt af besparelser og andet, der er med til at ødelægge den før i tiden gode skole.

Gæst

#233

2016-05-09 21:40

Dét, som står til venstre for denne rubrik, som jeg netop skriver i, er komplet uforståeligt - medmindre det læses som, at man skal donere 5 euro for at sponsere 5 dages visning som bannerreklame. I hvilket tilfælde det er en komplet ublu fidus.

Gæst

#234

2016-05-09 21:42

Jeg er alvorligt bekymret for at elever i modtageklasser hvis lovforslaget vedtages vil komme til at få tvivlsom undervisning, af uprofessionelt personale og ikke vil blive støttet tilstrækkeligt sprogligt.

Jeg er folkeskolelærer med liniefag i dansk som andetsprog.


Gæst

#235

2016-05-09 21:54

Alle børn i Danmark skal have lige ret til undervisning i folkeskolen - det ligger ligesom i ordet folk. Dette af menneskelige hensyn, men på den lange bane også økonomiske.

Gæst

#236

2016-05-09 22:03

jeg blev opfordret til det af min faglige organisation

Gæst

#237

2016-05-09 22:51

Fordi det er vigtigt St behandle mennesker lige!

Gæst

#238

2016-05-09 23:14

I påstår, at jeg ikke har underskrevet.
Hvad er det, i forventer yderligere???
Line Breinholt

#239 Re:

2016-05-10 09:30

#1: -  

 Alle børn har ret til lige uddannelse - det lærer de på mine børns skole på Østerbro! Uhyggeligt hvis vi ikke kan leve op til rettighedsskolernes usagn i vores eget land!


Gæst

#240

2016-05-10 10:33

Der tales i disse tider folkeskolereformtider meget om lige muligheder for alle børn - det kan jo ikke være etnisk betinget!!!!

Gæst

#241

2016-05-10 11:07

Inkludering i det danske samfund er vigtig og det sker når børn har danske børn at spejle sig i . Vi mærker i skolen stor forskel på de børn der har gået i danske børnehaver og dem der ikke har. Selv børnehavekulturen påvirker så meget! Dem der har gået i børnehave har lært meget om de sociale spilleregler vi har i Danmark.

Gæst

#242

2016-05-10 12:40

Fordi at flygtningebørn skal have de bedste muligheder for undervisning og dermed kunne integrere sig bedst muligt.
Fordi børn i verden skal have de bedste muligheder for at kunne få et godt liv fremover.

Gæst

#243

2016-05-10 21:10

Fordi det er vigtigt at give børn den bedst mulige start.
Flytningebørn har et særlig stort behov.

Gæst

#244

2016-05-10 21:12

Børn uden skolegang vil give fremtidige problemer. Det vil ende med en selvopfyldende profeti, hvis vi ikke står i mod.

Gæst

#245

2016-05-10 21:55

Fordi jeg er enig!

Gæst

#246

2016-05-10 22:12

Integration af flygtninge, særligt børn og -unge, er altafgørende for at få et velfungerende lokalsamfund og samfund i det hele taget. Dette ligger ud over, hvad der lige falder den enkelte lokalbestyrelse bekvemt, som vist er hovedessensen i KL's oplæg til lovforslaget. Flygtninge skal have lige ret til undervisning som alle andre i det danske samfund.

Gæst

#247

2016-05-10 22:25

Uddannelse er vejen frem for at sikre fremtiden for det enkelte barn - og alle bør have ret til at få de bedst mulige vilkår

Gæst

#248

2016-05-10 22:59

Jeg skrev under, fordi det er fuldstændigt ansvarsløst at isolerer flygtningebørn fra den danske folkeskole. Det er jo en oplagt måde at udskille i stedet for at lave inkludere, som der kræves overalt i Danmark. Man har på tinge besluttet at inklusion af udsatte børn skal præge folkeskolen. Hvad er det så for en tåbelig tanke at ekskludere flygtningebørn - som om de ikke er udsatte.

Gæst

#249

2016-05-10 23:20

Det er indlysende.


Gæst

#250

2016-05-11 08:16

Den solidariske samfundsmodels virkelige prøve - hvordan man behandler dem, der har det sværest - skal her stå sin prøve. ALLE børn har ret til den rette undervisning, og alle forsøg på at få mennesker til at passe i regneark, er udtryk for menneskeforagt.Facebook