Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#201

2016-05-06 10:42

Flygtninge og flygtningebørn har krav på en værdig behandling.

Gæst

#202

2016-05-06 10:44

Jeg skrev under fordi tanken om et apatheid lignende skolesystem i Danmark er uudholdelig.
Regeringen svigter kommunerne ved ikke at tilføre ekstra ressourcer til de mange børn og unge med flygtningebaggrund, der skal gå i skole i Danmark.

Gæst

#203

2016-05-06 10:55

Mener at alle børn skal og kan få ligeret hvis man vil!

Gæst

#204

2016-05-06 11:11

Fordi regeringens lovforslag forringer undervisningen yderligere. Vi har ikke brug for mere nedskæring!

Gæst

#205

2016-05-06 11:37

Fordi der er tale om ofte dybt traumatiserede børn, som har brug for ro i deres læringsproces. Den dag, hvor de har brug for det, kommer de jo allerede nu i klasserne for at opleve venskab med mange

Gæst

#206

2016-05-06 14:02

For at lette integrationen for de børn nu og senere hen i livet.

Gæst

#207

2016-05-06 16:08

Fordi jeg selv har arbejdet i en modtagerklasse og kender det store pres fra eleverne. Hvis der skal være mening med tingene, skal klassekvotienten ned på 15, så man både fagligt og følelsesmæssigt kan give disse børn noget . Alt andet er bare opbevaring!

Gæst

#208

2016-05-06 19:11

For at være med til at støtte Folkeskolen, Danmarks vigtigste kulturbastion

Gæst

#209

2016-05-07 07:49

Alle har lige ret til uddannelse

Gæst

#210

2016-05-07 12:12



Grundloven § 76. "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen."





Gæst

#211

2016-05-07 12:42

Om lovforslaget 

Sagsgang 
Fremsat 04-05-2016
Sat på dagsorden til 1. behandling 11-05-2016
Sat på dagsorden til 2. behandling 31-05-2016
Sat på dagsorden til 3. behandling 03-06-2016

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L190/index.htm


Gæst

#212

2016-05-07 17:50

Fordi erfaringen i kommuner viser at flygtningebørn lærer hurtigere dansk, hvis de er i en helt almindelig folkeskoleklasse.

Gæst

#213

2016-05-07 23:13

Jeg var førtidspensionist og nu pensionist, LÆRER gennem mange år - derfor skrev jeg under, og jeg vil gøre det igen -

Gæst

#214

2016-05-08 10:01

fordi jeg ved noget om undervisning af nyankomne også i modtagekasser, og ved hvad det betyder for et barn, som er på "glat is" både fysisk og psykisk, at blive set som person .


Gæst

#215

2016-05-08 10:07

Fordi alle børn skal have lige ret til god undervisning.

Gæst

#216

2016-05-08 10:14

Fordi alle børn har ret til uv !

Gæst

#217

2016-05-08 10:33

Besparelse er som at "tisse i bukserne". Meget kortsigtet, økonomisk pædagogik med alvorlige følgevirkninger.

Gæst

#218

2016-05-08 13:02

Pgra. børnene

Gæst

#219

2016-05-08 14:12

Jeg skrev under, fordi jeg mener, at børn skal lige muligheder for at lære

Gæst

#220

2016-05-08 15:47

For børns fremtid.

Gæst

#221

2016-05-08 21:52

Fordi jeg selv har arbejdet i folkeskolen og har oplevet, hvor stor betydning det har for alle børn, at de bliver klædt godt på til at indgå i fællesskabet, både sprogligt og kulturelt. Hvis støtten spares væk, tabes mange børn, og der er stor risiko for, at de søger andre, måske ekstremistiske fællesskaber.

Gæst

#222

2016-05-08 22:16

så vigtigt at de nye borgere får så gode vilkår som overhovedet muligt og ikke bliver overladt til dansk folkepartis fremmedfjendske holdning.Som menneske har du pligt til at hjælpe folk i nød,
.

Gæst

#223

2016-05-09 07:48

For at støtte bedst mulig integration og lærere kan ikke klare flere opgaver i den "almindelige" undervisning.

Gæst

#224

2016-05-09 10:14

Jeg er ikke - har aldrig været - og vil aldrig blive tilhænger af forskelsbehandling!

Gæst

#225

2016-05-09 10:31

Fordi undervisning til alle børn burde være en selvfølgelighed