Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#1

2016-04-29 16:00

Fordi alle børn har ret til undervisning i folkeskolen og fordi det vil tjene os alle på længere sigt.

Gæst

#2

2016-04-29 19:21

Selfølgelig skal flygtningebørn gå danske skoler sammen med danske børn for at lære såmhurtig som muligt det danske sprog.
Det drejer sig da om hurtigt integration‼️

Gæst

#3

2016-04-29 21:09

Vi har brug for modtageklasserne! At give flygtningebørn dårligere undervisning end andre børn er at give køb på børns rettigheder. Det kan vi ikke være bekendt!

Gæst

#4

2016-04-29 22:15

Fordi det er noget svineri, der foregår!

Gæst

#5

2016-04-30 10:54

Integration er indpasning i en helhed, det vil sige at være en ligeværdig del af et sprogligt, kulturelt og fagligt fællesskab.

Folkeskolen har også en demokratisk dannelsesforpligtelse over for børn, uanset alder, køn, etnisk og religiøs baggrund.

Dannelsesprocessen hos den enkelte elev er det 'kit', der binder integrationsprocessen sammen til den føromtalte helhed.

Hver enkelt flygtningebarn har til alle tider brug for at føle sig som værende en accepteret del af helheden i folkeskolens fællesskab.

Det er samtidig nøglen til, at den enkelte kan tage aktivt del i samfundet i forhold vedkommendes senere valg af uddannelse og job, familieforhold og samfundsforhold i øvrigt.

Gæst

#6

2016-04-30 10:56

Alle har krav på en uddannelse .

Gæst

#7

2016-04-30 11:58

Fordi det er en selvfølge.

Gæst

#8

2016-04-30 12:41

Fordi alle børn har ret til ordentlig uddannelse.

Gæst

#9

2016-04-30 12:48

Jeg har skrevet under, fordi alle børn har ret til en ordentlig grunduddannelse med uddannede lærere og et minimums timeantal.

Denne lov svarer til, at man som voksen tisser i et fkygtningebarns bukser. Det luner sikkert godt i den kommunale pengepung, men det er børnene, der må leve med konsekvenserne, når tissen bliver kold og begynder at lugte.

 

 http://skolenindefra.dk/maa-voksne-tisse-i-flygtningeboerns-bukser/


Gæst

#10

2016-04-30 15:59

Har i mange år arbejdet i modtagerklasse og ved hvor meget den hurtige og positive tilknytning til skolesystemet betyder for det enkelte barn og for integrationen.

Gæst

#11

2016-04-30 16:36

Folkeskolen er der, hvor alle mødes og sådan skal det blive ved med at være!

Gæst

#12

2016-04-30 17:20

Det har været utroligt vigtigt -lige siden de bosniske flygtninge kom til Dannmark i begyndelsen fra 1990'erne - at flygtningebørnene undervises sammen med danske børn,

Gæst

#13

2016-04-30 18:17

Fordi jeg mere vi isolere børnene, jo svære bliver integrationen....

Gæst

#14

2016-04-30 19:00

Danmark har underskrevet FNs børnekonvention i forhold til børns rettigheder! At nægte børnene en fremtid er dybt uanstændigt og tåbeligt uanset om de skal leve deres liv her eller kan vende tilbage og genopbygge deres hjemland.

Gæst

#15

2016-04-30 21:25

Et barn er et barn. Den er ikke længere.

Gæst

#16 Re:

2016-04-30 22:55

#1: -  

 


Gæst

#17

2016-05-01 10:25

Man kan undre sig gul, grøn og blå over, at det er nødvendigt med en underskriftsindsamling. Det behøver man jo ikke at have gået på højskole for at forstå. Held og lykke med indsamlingen!

Gæst

#18

2016-05-01 12:01

Fordi alle børn har ret til at gå i skole!!

Gæst

#19

2016-05-01 15:43

Hvorfor?
Dumt spørgsmål.

Gæst

#20

2016-05-01 16:20

Det er en selvfølge i Danmark, at ALLE børn har ret til undervisning - og vi har undervisningspligt !

Gæst

#21

2016-05-01 21:22

fordi det er vigtigt, at børn får undervisning

Gæst

#22

2016-05-02 15:28

Alle børn i Danmark skal have samme muligheder og du er hvid eller mørk!

Gæst

#23

2016-05-03 07:00

Fordi det er vigtigt, at elever med anden etnisk baggrund så hurtigt som muligt kommer i kontakt med danske børn på deres egen alder.

Gæst

#24

2016-05-03 07:23

Fordi både en tidlig og professionel indsats i forhold til sprog, personlige og sociale kompetencer, og ikke mindst indsigt i dansk kultur, kræver en særlig indsats så børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk integreres bedst muligt i det danske samfund...

Gæst

#25

2016-05-03 08:24

Det er under Danmarks værdighed.