Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#126

2016-05-04 00:42

Skriv under! Apartheid-tænkning i Danmark når det kommer til børns ret til skolegang er en absolut uudholdelig tanke og en falliterklæring for vores demokrati og skoletradition!. Der findes med hensyn til uddannelses-ret ikke to slags børn i Danmark i min bog. Der er ikke "flygtningebørn" og "almindelige børn," og en ringere skole til "de fremmede" end til "danskerne". Der findes børn! Børn hvis uddannelse vi skal tage hånd om på bedst mulig vis! Tak til Danmarks lærerforening og alle de andre organisationer bag kampagnen for flygtningebørns ret til skolegang i den danske folkeskole!.

Gæst

#127

2016-05-04 01:21

Fordi alle børn har ret til undervisning

Gæst

#128

2016-05-04 06:23

Selvfølgelig har alle børn ret til undervisning.

Gæst

#129

2016-05-04 06:33

Af frygt for at Folkeskolen bliver ødelagt - først af "Skolereformen", så af Inklusion og nu af lovforslaget om undervisning af flygtningebørn.

Gæst

#130

2016-05-04 07:17

Jeg har været til den høring, som DLF havde arrangeret på Christiansborg. Eksperterne har overbevidst mig om fejlene ved lovforslaget.

Gæst

#131

2016-05-04 07:28

Alle børn skal have god undervisning her i Danmark.

Gæst

#132

2016-05-04 07:36

Fordi det strider mod alle gode integrationstanker.

Gæst

#133

2016-05-04 07:47

Fordi jeg er enig i, at alle børn i Danmark uanset status skal have mulighed for at modtage undervisning

Gæst

#134

2016-05-04 08:03

Jeg underviser modtagebørn i skolen, og det bliver umuligt at give dem en kvalificeret undervisning, hvis der skal være mere end de 12, der er nu. Det er jo langtfra en homogen gruppe, og der kommer hele tiden nye børn ind i klassen med forskellige forudsætninger og oplevelser i rygsækken.

Gæst

#135

2016-05-04 08:09

Jeg er ansat som tosprogsvejleder i en kommune og ved at det kan udvikle sig til en katastrofe, hvis flygtningebørnenes undervisningsvilkår forringes.

Gæst

#136

2016-05-04 08:19

fordi folketinget har alt for lidt respekt for folkeskolerlærernes meninger om den ulyksalige inklusion og dermed også for de påviste problemer i folkeskolen de kommende år

Gæst

#137

2016-05-04 08:35

Alle børn har ret til undervisning - her og i alle andre lande, og som dansker kan man ikke sende børn videre som potentielle analfabeter.
Kathe Meyland.

Gæst

#138

2016-05-04 08:46

Det er indlysende vigtigt, at flygtningebørn får mulighed for at være sammen med danske børn i en normal hverdag, hvor de får den bedst mulige undervisning med mulighed for ekstra støtte i den første tid.

Gæst

#139

2016-05-04 09:12

Undervisning i dansk som andetsprog er en forudsætning for, at man som nyankommen kan lykkes i det danske samfund. Det er vigtigt, at alle får lært dansk så hurtigt som muligt for at kunne indgå i fagene i skolen, få uddannelse og job og i det hele taget indgå i samfundet. Manglende undervisning vil marginalisere og fremme negative holdninger til Danmark. Mange års erfaring med undervisning af børn og unge fra mange forskellige steder i verden danner grundlag for denne holdning. Jeg mener, at vi skal følge menneskerettighederne. Undervisning skal være for alle børn i landet uanset etnisk baggrund. Undlader vi at give en solid undervisning nu, vil vi uden tvivl få langt større udfordringer fremover. Undervisningen skal selvfølgelig varetages af lærere med viden om dansk som andetsprog. Aldersspredningen skal begrænses, lige som antallet af elever på de enkelte hold/modtageklasser ikke må være for stort. Eleverne skal undervises på skolen, så de så hurtigt som muligt kan indgå i fællesskaber der.

Gæst

#140

2016-05-04 09:15

Fordi jeg har den holdning ,at alle børn er lige meget værd og derfor skal have samme muligheder

Gæst

#141

2016-05-04 09:26

Fordi emperi og min grundtanke om at hjælpe ordentligt i denne sammenhæng går fint hånd i hånd. Derfor har underskriftindsamlingen for mig sin berettigelse.

Gæst

#142

2016-05-04 09:29

Vi må holde fast i de vigtige demokratiske værdier vi som nation står for. En af dem er at alle børn har ret til undervisning.!!

Gæst

#143

2016-05-04 09:34

Sprog er vigtig for kommunikation. Kommunikation er vigtig for integration.

Gæst

#144

2016-05-04 09:55

Jeg har arbejdet med flygtningebørn og ved, hvad der skal til, for at de får en god start i landet.

Gæst

#145

2016-05-04 09:56

Som gammel folkeskolelærer med speciale i tosprogede elever og specialundervisning ligger det mig naturligt på sinde...!!!!

Gæst

#146

2016-05-04 10:02

Fordi jeg er helt enig i indholdet!

Gæst

#147

2016-05-04 10:09

Den nuværende regering gør, hvad den kan for at det skal være pinligt at være dansker. Dette er blot et af eksemplerne.

Gæst

#148

2016-05-04 10:47

Fordi det er vanvid at fjerne indvandrerbørnene fra skoleundervisningen sammen med helt inderlige skolebørn!

Gæst

#149

2016-05-04 10:58

Det må være den bedste vej til integration.

Gæst

#150

2016-05-04 11:06

som gammel lærer og skolepsykolog ved jeg fra arbejdet med udsatte børn, at undervisning i angstfrie rum er ren terapi for alle børnFacebook