Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#101

2016-05-03 20:58

Jeg er bare enigi, at alle børn har ret til undervisning i folkeskolen. Det er bare naturligt. Jeg har selv undervist børn i 35 år. Gudrun.

Gæst

#102

2016-05-03 21:01

Jeg underviser flygtningebørn, og ved hvor vigtigt det er, at føle sig velkommen i Danmark, og få mulighed for at blive godt integreret. Det er i skolen, de møder de danske elever, og den danske kultur. Og jeg kan hilse og fortælle, at de suger til sig. Problemet bliver, hvis vi lærere skal rumme flere elever, hvoraf nogle af dem aldrig har gået i skole, og nogle har mistet flere års skolegang pga krig i deres hjemland. Vi skal være hænder nok til at løfte opgaven.

Gæst

#103

2016-05-03 21:06

Det er efter min mening en menneskeret, at børn uanset herkomst har ret til undervisning/et ordentligt liv.

Gæst

#104

2016-05-03 21:06

Fordi jeg er træt af, at regeringen kun tænker i skattelettelser i stedet for at bevare / optimere landets velfærd!

Gæst

#105

2016-05-03 21:14

Alle har ret til undervisning - det kan og skal slet ikke diskuteres. Lighed for loven!!!!

Gæst

#106

2016-05-03 21:16

Alle har ret til undervisning

Gæst

#107

2016-05-03 21:17

Jeg arbejder selv med denne gruppe af børn, og har absolut udfordringer nok, som situationen er nu.

Gæst

#108

2016-05-03 21:22

Vi skal overholde menneskerettighederne. Alle børn skal behandles med værdighed og der skal medarbejders om inklusion hos politikerne... Ikke modarbejdes!!!

Gæst

#109

2016-05-03 21:47

Fordi det er vigtigt for alle børn at få den bedst mulige undervisning og især for børn i vanskeligheder med de bedste vilkår.

Gæst

#110

2016-05-03 22:00

Alle børn skal have lige ret til undervisning i folkeskolen.

Gæst

#111

2016-05-03 22:14

Med 5 års erfaring i M klasser kan jeg skrive under på, at det system, der er, er rigtig godt. Det skal blive bedre hele tiden, men at smadre det, er en kæmpe fejl. M klasser fungerer som en tryg slags 'samfundets vuggestue', hvor man trygt kan lære sit nye land at kende, inden man er klar til at stå på egne ben i dets sprog og kultur.

Gæst

#112

2016-05-03 22:20

fordi i har fuldstændig ret. Alle børn i danmark har ret og pligt til undervisning. Det skal vi være stolte af. Vi skal stadig være stolte af at bo i Danmark. det kan vi ikke være, hvis alle børn ikke har lige ret og vilkår.

Gæst

#113

2016-05-03 22:24

Alle børn skal have lige ret til undervisning. Der skal ikke gøres forskel på danske og nydanske børn.

Gæst

#114

2016-05-03 22:25

Fordi jeg er enig i at alle børn fortsat skal have ret til undervisning i Folkeskolen.

Gæst

#115

2016-05-03 22:32

Fordi alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Gæst

#116

2016-05-03 22:33

Alle børn uanset herkomst har ret til ordentlig skolegang!

Gæst

#117

2016-05-03 22:47

Fordi jeg som lærer i modtagerklasse allerede på nuværende tidspunkt oplever, at loven bliver om ikke overtrådt, så i hvert fald spændt og bøjet til det yderste i forhold til elevtal pr. uddannet lærer. Desværre står der jo i loven, at antallet af elever ikke "bør" overstige 12 elever pr. lærer, og at der hvis antallet overstiges, skal være yderligere lærere eller "lignende". Jeg mener, at problemet allerede har eksisteret i lang tid under den nuværende lovgivning.

Gæst

#118

2016-05-03 23:04

Fordi jeg er en ansvarlig dansker med en dejlig humanistisk uddannelse.

Gæst

#119

2016-05-03 23:19

Det. Er meget vigtigt , at børnene får så megen hjælp som muligt til at blive klædt på til at begå sig i det danske samfund.. Jeg har undervist i den danske folkeskole i 41 år. og ved alt om, hvor vigtigt det er, st man får lært noget, mens man er barn.
Venlig hilsen

Ane Marie Bach Pedersen

Gæst

#120

2016-05-03 23:20


Alle børn bør have samme vilkår.

Gæst

#121

2016-05-03 23:27

Alle børn har ret til et værdigt og meningsfuldt liv.

Gæst

#122

2016-05-03 23:34

fordi hver gang gode stemmer tier, vinder de stemmer, der råber op om usolidaritet, kassetænkning på de svagestes bekostning og de kortsigtede "løsninger"

Gæst

#123

2016-05-03 23:36

Fordi jeg synes, det er forkasteligt ikke at hjælpe børn til at få undervisning! Man må ikke ødelægge uskyldige børns muligheder for at erhverve lærdom og viden i tide.

Gæst

#124

2016-05-03 23:39

Fordi jeg sympatiserer med initiativet! Og finder det hjerteløst, hvis børn skal straffes for, at deres forældre har følt sig nødsagede til at flygte - uanset hvad så deres grund har været.
Gitte

#125 Underskrift

2016-05-04 00:34

Jeg skrev under for de stakkels børns skyld - men mest for mine kollegers

kommende arbejdsforhold - som ikke er for gode i forvejen !

Med venlig hilsen

Ane Regitze Petersen

pens. overlærer