Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#151

2016-05-04 11:08

Fordi det er en selvfølge, at alle børn får mulighed for at lære noget. Etnisk baggrund er underordnet, vi taler om børn og unes fremtid.

Gæst

#152

2016-05-04 11:09

Det er uanstændigt at lave love MOD børn!

Gæst

#153

2016-05-04 11:09

Det er i forvejen pinligt nok at være dansker. 


Gæst

#154

2016-05-04 12:22

Hvor er det sørgeligt, at regeringen vil ødelægge det for vore flygtningebørn. Vi har kun gode erfaringer med at have flygtningebørnene på vore kommunale skoler på Langeland.

Gæst

#155

2016-05-04 12:47

Når alle der har indsigt omkring folkeskolen advarer mod forslaget bør det selvfølgelig stoppes. Men mod dumhed og Venstreregeringens og Statsministerens fremfærd kæmper måske selv guderne forgæves.

Gæst

#156

2016-05-04 13:54

Som lærer i folkeskolen bl.a. med undervisning af tosprogede elever mener jeg, at det er vigtigt!

Gæst

#157

2016-05-04 14:59

Fordi DK har ført ulovlige krige, som har drevet tusinder på flugt

Gæst

#158

2016-05-04 15:47

Hvis vi ikke giver flygtningebørnene den rette undervisning i Folkeskolen nu, bliver det 4 gange så dyrt for samfundet senere hen.

Gæst

#159

2016-05-04 15:47

Alle børn har ret til god undervisning:-).

Gæst

#160

2016-05-04 16:22

i mit arbejde med flygtninge har jeg oplevet hvor vigtig danskundervisning er.

Gæst

#161

2016-05-04 16:46

Det ér ikke i orden, at man endnu en gang forringer mulighederne for mennesker, som står i en vanskelig situation. Det gælder først og fremmest for disse børn. Men også for de lærere, der som sædvanlig skal have det hele til at hænge sammen.

Gæst

#162

2016-05-04 16:55

Fordi eleverne i modtagerklasserne på vores skole kræver meget af lærerne for at kunne begå sig blandt de andre elever på skolen f.eks i idræt og frikvartererne. De gør meget, hvad de selv vil og er ofte for voldsomme overfor andre børn. Alt skal selvfølgelig forklares og vises ekstra grundigt og det tager meget tid. Forældresamarbejdet er også meget krævende, da meget er nyt for dem.

Gæst

#163

2016-05-04 16:56

Fordi alle børn har ret til skolegang uanset hvor de kommer fra

Gæst

#164

2016-05-04 17:16

Fordi jeg mener at alle børn og særdeles de børn der er udsat har ret og brug for en ordentlig skolegang med alt det indebære af ordentlige lærer, lokale og udstyr.

Gæst

#165

2016-05-04 17:53

Grundlovens ord, der betoner, at ethvert barn har ret til undervisning. Og skal opholdet her, tvunget af omstændigheder, bidrage til deres fremtid, så kan det ikke være anderledes.

Gæst

#166

2016-05-04 17:53

Fordi jeg er enig i budskabet.

Gæst

#167

2016-05-04 17:56

Alle børn har ret til at få den bedste start! Salamandre erklæringen!

Gæst

#168

2016-05-04 18:47

Stolen er den bedste kulturformidler I DK. Selvfølgelig skal alle børn, der opholder sig i I DK gå i skole.

Gæst

#169

2016-05-04 18:52

Fordi jeg både er folkeskolelærer og Socialdemokrat

Gæst

#170

2016-05-04 19:16

Fordi jeg er 200% enig. Børn undervises i skolen, ikke af et privat, profithungrende foretagende.

Gæst

#171

2016-05-04 19:28

Man skal støtte flygtningebørn mest muligt! De kan blive nøglen til at HELE deres familie integreres ordentligt. De skal have små holdstørrelser og lærere, som både kan hjælpe dem med at blive integreret i skolen og lære dansk - OG få bugt med deres ofte traumatiske tid inden de kom til Danmark.
Dette kan vi løse i folkeskolen, men ikke uden ordentlige forhold og dygtige lærere.

Gæst

#172

2016-05-04 19:32

Uanset om de børn skal blive eller ikke, skal de ikke leve i et vakuum. De skal bruge tiden fornuftigt. Det kan kun gavne dem og ikke skade. Og folkeskolen er det rette sted


Gæst

#173

2016-05-04 20:51

Hvad skal mennesker uden uddannelse beskæftige sig med i et samfund som det danske?

Gæst

#174

2016-05-04 21:02

Fremtiden vil stille store krav til Jordens befolkning.
De flygtningebørn, som er så heldige at møde det danske samfund under deres krænkende flugt fra krig og hjemland, skal mærke heldet i form af ny viden, venskaber med danske børn og mødet med professionelle danske lærere og pædagoer, der vil dem det godt. Deres held skal gøre dem til gode verdensborgere. De er børn og uskyldige.


Gæst

#175

2016-05-04 21:28

Jeg arbejder på en folkeskole,hvor vi har modtage-klasser...og ved, hvilke ekstra problemstillinger det giver,hvis der kommer flere børn i klasserne. De har ar på sjælen og svære kår i forvejen,ift at skulle integrere sig...de har brug for tid, omsorg og kvalificeret undervisning (til tider individuelt),for at komme "godt fra start"!
Det lykkes ofte...lad det blive ved med,at være godt!