Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#251

2016-05-11 08:25

fordi det er frygteligt, at regeringen prøver at sætte grundloven ud af kraft

Gæst

#252

2016-05-11 11:50

Som tidl. skoleleder/forstander på Furesøkolonien, KBH's Kommunes Skolevæsen, har jeg i den grad været i berøring med børn og familier, som ikke fik den hjælp & støtte, der modsvarede deres vanskeligheder - herunder især børn og familier med anden etnisk baggrund ...

Gæst

#253

2016-05-11 13:19

Er pensioneret lærer

Gæst

#254

2016-05-12 09:52

Det er meget underligt at skulle underskrive en tekst med denne ordlyd. Det burde være en selvfølge. Jeg enig i, at der skal gøres en ekstra og fleksibel indsats, og den mener jeg bør foregå i folkeskolens regi med støtte fra alle gode kræfter. Der må ikke være tvivl om kvaliteten af indsatsen.

Gæst

#255

2016-05-13 21:28

Fordi flygtnigebørn også har ret til skolegang, og fordi det kun vil fremme integrationen.

Gæst

#256

2016-05-14 19:20

enig i synspunktet

 


Gæst

#257

2016-05-16 21:21

Fordi vi, der underviser vores allesammens børn, ved hvor vigtig målrettet undervisning og kompetente voksne er for barnets sproglige-, faglige og sociale udvikling.
Disse flygtede børn har om end endnu mere - end vores egne børn og elever - behov for støtte, empati og den rette didaktisk planlægning af deres undervisning. De kan vi uddannede lærere give dem!

Gæst

#258

2016-05-17 08:58

Jeg har været lærer i 35 år.
udlanske børn på danske skoler

#259 UDLANSKE BØRN

2017-01-02 16:58

Alle børn fra alle lande må gå på alle skoler! Jeg syns det er noget pjat. Samtidig lærer barnet jo et andet sprog. og det er også synd for børn

 

 

 

yousefine 10 år.
Facebook