Vi leverer et gratis online underskriftsindsamlingsværktøj til at oprette og signere underskriftsindsamlinger.

Start en social bevægelse ved at oprette en andragende.

  • Opret en underskriftsindsamling
  • Indsaml underskrifter
  • Skab et aktivt fællesskab omkring din underskriftsindsamling
  • Lever din underskriftsindsamling til beslutningstagerne
Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Mere og bedre gadebelysning i Hobro

I forbindelse med vores fakkeloptog igennem Hobro, har vi sideløbende denne underskriftsindsamling. Vores mål er at vise, hvor mange borgere, der er bekymret over den manglende eller utilstrækkelige gadebelysning. De tre brændpunkter vi primært går efter, at få bedre belyst er: - Stien op til Rema1000- Trappen fra Søndre skole og op til Stoldalen- Strækningen fra banegården og ned til byen Vi håber naturligvis på bred opbakning fra hele kommunen, da det ikke kun er et lokalt fænomen - gadebelysn

Oprettet: 2021-10-19 Statistik

Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen

Øverst: Lærkesletten på Amager Fælled - foto: Rune Johansen Solgaard  Nederst: Stejlepladsen i Fiskerhavnen - foto: Martin Bay Vi ønsker en vejledende folkeafstemning Vi er dybt bekymrede over beslutningen om at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen. Begge områder var fredet indtil marts 2019, hvor Folketinget vedtog en lov, der ophævede fredningerne – uden om Fredningsnævnet. Det er aldrig før sket i de godt 100 år, vi har haft naturfredninger i Danmark, at frednin

Oprettet: 2021-02-04 Statistik

Læger der støtter sygeplejerskernes kamp for ligeløn og bedre arbejdsvilkår

"Sygeplejerskernes kamp for ligeløn og bedre arbejdsvilkår er en fælleskamp for alle ansatte i sundhedsvæsenet.  Som læge oplever jeg sygeplejerskerne gå forrest, når hverdagene kun knap hænger sammen, fordi de overpræsterer og viser velvilje. Sygeplejersker, der stiller op til lange overarbejdsdage og akutte ekstra vagter. Sygeplejersker, der igen og igen forventes at løbe lidt hurtigere, så stadig nye registreringer og kontrolkrav kan opfyldes, og så hverdagene kan hænge sammen for os alle. F

Oprettet: 2021-10-18 Statistik

Indsigelse mod MEGA sommerhuse i Munkens Klit

Indsigelse mod Forslag til Kommuneplan21 ang. MEGAsommerhuse i Munkens Klit. Baggrund eksisterende områder. Sommerhusområdet Munkens Klit og tilstødende områder er karakteriseret ved relativt store/meget store grunde, hvorpå der er opført sommerhuse af ’normal’ størrelse (dvs. 60 – 80 m2), - området er således karakteriseret ved meget lav byggetæthed og mange åbne områder. - Husene bruges i langt størsteparten af tiden af familier på 2 til 4 personer, og primært i weekend og ferier, - under halv

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Nej Tak, til Kæmpe Vindmøller i Ilbro Enge

Hjørring Kommune ønsker at opstille 6-7 kæmpe vindmøller med en højde optil 173meter. Disse kæmpe vindmøller skal stå i Ilbro Enge, som ikke har mange naboer og en motorvej ganske tæt på, så det lyder som en fin placering, man har dog glemt at det er i et helt unikt naturområde, en naturperle, med flere sjældne arter fx spidssnudet frø, flagermus og rødglente. Dertil er Ilbro enge et lavbundsområde, regeringen har d. 4-10-2021 indgået et bredt forlig at netop denne type område, dette betyder at

Oprettet: 2021-10-21 Statistik

Fastholdelse af Ditte som sundhedsplejerske for småbørnsgruppen

Der er ikke været megen stabilitet indenfor sundhedsplejen i Låsby i en længere periode. Flere familier har stiftet bekendtskab med flere forskellige sundhedsplejersker igennem en enkelt barsel. Der har været en generel frustration og fortvivelse hos småbørnsfamilierne over denne mangel på fastholdelse og struktur. For ca. et år siden blev Ditte ansat til at varetage området. Ditte har ikke bare givet stabilitet, men skaber også nogle ramme for både forældre og børn, som mange nok har savnet ige

Oprettet: 2021-10-21 Statistik

Bevarelse af natomolen ved Ebeltoft

Der samles her underskrifter ind til  bevarelse  af nato molen ved Ebeltoft,   det er et unikt  sted  med en   helt specielt     undervandsmiljø   der har et rigt liv i vandet  og  et fantastisk  sted for både dykkere og  lystfiskeri,   At rive  det unikke og  velbesøgte sted ned er meningsløst  og vil give kæmpestore  forstyrrelser  for det liv og miljø der er i vandet rundt stedet  ,  der findes simple alternativer  til at løse  de problemer  der kan være angivet  i  beslutningen  om nedrivels

Oprettet: 2021-10-12 Statistik

By-nært biogas i Hobro - nej tak

Med din underskrift, deltager du i protesterne mod en uigennemtænkt opførelse af et af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro. En placering, der blev besluttet allerede i 2013 og derfor ikke tager højde for den udvikling, som Hobro og de omkringliggende byer har gennemgået efterfølgende.   Vi ønsker, at Hobro - også den nordlige del - og de omkringliggende byer fortsat skal være attraktive at bosætte sig i. Vi ønsker ikke yderligere trafikalt kaos i og omkring Hobro.          Hjæ

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Øget trafiksikkerhed på og omkring Henriksholms Alle

I lyset af den seneste (dødelige) påkørsel af 2 hunde er det et klart ønske for beboerne i og omkring Henriksholms Allé, at kommunen ser på trafiksikkerhed for områdets beboere og dyr.  Der køres alt for stærkt på Henrikholms Allé og det manglende udsyn fra sidevejene, beplantning mm gør det svært at bedømme trafikanternes fart hvis man ønsker at køre ud fra sideveje eller krydse Henrikholms Allé. Der må tilføjes yderligere bump eller indsnævringer for at mindske farten. De nuværende bump er set

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

ØJEBÆ NEJ TAK! - Bevar kulturarven på Bornholm

Manglende bopælspligt er gift for kulturarven på Bornholm.I det lille fiskerleje Listed lidt uden for Svaneke, blev bopælspligten ophævet af Bornholms Regionskommune i 2013.Det har med hjælp fra BRK´s tvivlsomme skøn af byggetilladelser, resulteret i opførelsen af flere store sorte sommerhuse i den gamle bydel. 8 m høje sorte sommerhuse hører IKKE hjemme midt i gamle bevaringsværdige bymiljøerSkriv under her hvis du er enig, og deltag i lodtrækningen om 6 ruller bevarende lokalplaner https://ø

Oprettet: 2021-10-16 Statistik