Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar IRMA

Irma er et stykke københavnsk indkøbskultur med masser af historie bag sig. Selvom COOP under sit ejerskab har misligholdt kæden, er der stadig masser af loyale kunder, der gerne vil have lige præcis det Irma byder på og som COOP's andre butikker mangler. Skriv under her, hvis du også gerne ser Irma bevaret og gerne styrket.

Oprettet: 2023-01-31 Statistik

Event for plejefamilier 14.marts 2023

Mange flere plejefamilier ville gerne være komme til familieplejers event d.14.marts,Men, nogle må blive hjemme og passe plejebørn.Desværre har nogle også usikkerhed mod at træde frem, da der i visse kommuner ligger pres fra tilsynet. Vi passer med faglig stolthed, med hjertet og hele vores liv. På de børn systemet har taget til sig.Med den insats kan vi godt være bekendt at forvente: -Ansættelses sikkerhed.-Opbakning fra kommune og stat.-At blive mødt med tillid og respekt.-At kende vores ansæt

Oprettet: 2023-02-07 Statistik

Bevar Store Bededag

Regeringen har planer om, at afskaffe Store Bededag. Denne dag har gennem rigtig mange år, været en årlig tilbagevendende fridag for rigtig mange lønmodtagere. Man afskaffer fridagen uden lønkompentation. Besparelsen skal bruges til Forsvaret.  Vi kræver med vores underskrift, at Regeringen holder fingrene væk fra Store Bededag. 

Oprettet: 2022-12-14 Statistik

HJÆLP en hel branche!

Vi har brug for din underskrift! Karsprængninger, skintags, fibromer, leverpletter eller uønsket hårvækst kommer vi alle ud for.Hidtil har man let, professionelt og til en overkommelig pris, kunnet få fjernet disse hos certificerede kosmetologer med en Du’lac behandling.En behandling der ofte hjælper mænd og kvinder med at få styrket selvtilid og øget livsglæde.Styrelsen for Patientsikkerhed har i et forsøg på at ”fremtidssikre” lovgivningen, vurderet at Du’lac maskinen skal sidestilles med kraf

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Bevar nuværende regionalrute 130/131 (FynBus)

FynBus vil omlægge rute 130/131 (Assens/Haarby-Vissenbjerg-Odense) til pendlerrute. Det betyder, at afgange midt på dagen, om aftenen og i weekenderne vil blive fjernet. Vi ønsker at bevare den nuværende regionalrute 130/131. Dette ønsker vi blandt andet af følgende grunde: En nedskæring af antallet af afgange på ruten vil have store konsekvenser for dem, der arbejder på skæve tidspunkter og er afhængige af offentlig transport til og fra arbejde. Det vil have konsekvenser for unge, der er under

Oprettet: 2022-02-11 Statistik

Stop fredning af "Tollerupkilen".

Kære borger i Halsnæs Kommune Jeg skriver til Jer i anledning af et igangværende fredningsforslag for området “Tollerupkilen”. Jeg mener, at fredningsforslaget vil have negative konsekvenser for borgerne i vores kommune og jeg opfordrer derfor til, at vi står sammen og viser vores modstand mod forslaget. Fredningen vil medføre en øget belastning af kommunens økonomi der i forvejen vil blive belastet af den store inflation, de kommende øgede bidrag til militæret, eftervirkninger af corona omkostn

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Bevar Irma

Kære alle sammen Som I nok har hørt har Coop valgt at lukke vores elskede Irma kæde. I knap 140 år har Irma eksisteret i de Københavnske gader, men det er nu ved at være slut. Hvis vi ikke gør noget omgående forsvinder Irma pigen for evigt, Irma pigen er et kultur symbol i Danmark, som jeg mener at vi bør holde fast i. Irma skal fortsat findes som selvstændig butik og ikke som en del af den nye kæde Coop. Tilbage i 1993 ville Coop (dengang FDB) også lukke Irma men dette blev droppet grundet stor

Oprettet: 2023-01-31 Statistik

Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej

Alle der bor langs den nye og 12 km lange Giber Ringvej, er voldsomt plaget af støj. Især fra lastbiler. Det er langt værre end forventet, og det påvirker livskvaliteten meget. Der skal derfor foretages støjmålinger langs hele Giber Ringvej og ved de beboelser, der er ramt af støj. NU! Derefter bør der hurtigt laves tiltag, som reducerer støjen mest muligt.

Oprettet: 2023-01-21 Statistik

Nu er det nok med at støtte krig!

Danskerne er ikke blevet spurgt, om vi vil støtte krigen i Ukraine.   I Tyskland ved de, at befolkningen er imod - hvorfor bliver der ikke lavet tilsvarende undersøgelser i Danmark!?!? Når nu medierne fejler (forventeligt), så må vi jo selv gøre noget!! Vi er ikke blevet spurgt, om vi vi synes, det er en god idé at blande os i en krig, der ikke vedkommer os - Ukraine ligger langt væk fra Europa, faktisk ligger Ukraine så langt væk, at det grænser op til Hviderusland og Rusland. Ukraine er ikke

Oprettet: 2023-01-28 Statistik

STØT CORONA CAMPING

Nu er det nok! Vi håber at rigtig mange vil støtte Corona Camping, ved at skrive under på, at Corona Camping skal forblive, og at Køge kommune skal forstå at de skal lade beboer på Corona Camping blive boende. Køge Kommune kan ikke tilbyde boliger som folk har råd til at bo i. Rigtig mange beboere på Corona Camping ønsker at blive boende på campingpladsen. Så lad os stå sammen og få politikerne til at stoppe den jagt de har gang i. PS! Køge Kommune vil - med politiets hjælp, smide alle 80 beboer

Oprettet: 2023-01-16 Statistik

Bevar gasfyrene - skift fra naturgas til biogas.

Jf. Klimaaftalen fra juni 2022, skal ca 400000 danske husstande der opvarmes med naturgas, inden 2035 overgå til en "grøn" opvarmning i form af fjernvarme eller varmepumpe. D.v.s. en engangs-udgift for den enkelte husstand på 100.000 - 200.000 kr.  I Klimaaftalen er endvidere indbygget et løft i den danske produktion af biogas således at de danske gasrør inden 2030 vil være fyldt op med den grønne biogas. D.v.s. der er rigeligt med grøn biogas til forsyning af de nævnte 400000 husstande, og opgr

Oprettet: 2023-02-01 Statistik

Ny blodbank

Ny blodbank for mænd, kvinder og deres børn der ikke deltager i så kaldt  medicinsk, vanvids DNA ændrende indsprøjtninger kaldet COVID vacciner. Vi har øjblikkelig brug for indgreb der sikrere Danmarks befolkning fra ikke at modtage DNA destruktivt doner blod fra den del af befolkningen der bevidst eller ubevidst er blevet gen ændret sin lov status fra menneske racen til Homo Borg. For mere forklaring vedr. den nye kunstig fremstillet 'Homo Borg' kan anbefales international advokat Todd Callende

Oprettet: 2023-02-05 Statistik

To 0.klasser på Veksø Skole i 2023

Det er besluttet kun at oprette en enkelt 0.klasse på Veksø Skole i 2023. Til gengæld er der så 28 børn i den klasse og det maksimale antal elever er nået allerede et halvt år før skolestart. For at undgå at oprette to mindre klasser med 16 børn i hver, har man sorteret fire børn fra Søsum fra, som er blevet sendt på Ganløse. Kommunen vælger derfor aktivt og bevidst at rive fire børn ud af en sammentømret børnegruppe, velvidende at det har konsekvenser både for de fire fravalgte børns læring og

Oprettet: 2023-02-04 Statistik

Bevar Kølholt i Skibet Skoledistrikt - og det frie skolevalg til Skibet Skole

Skibet er populært, særligt blandt børnefamilier. Der findes her et unikt lokalsamfund med en meget aktiv sportsforening, en helt masse frivillige kræfter, som arrangerer både fester, andre arrangementer og happenings for områdets beboere. Derudover omfatter området også en velfungerende daginstitution og folkeskole. Populariteten af området er ikke til at tage fejl af! Det ses på tilstrømningen af nye beboere i de mange boliger, der gennem de seneste tider er skudt op i området. Der er meget ko

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Solrød Kommune vil gøre det muligt for Solrød Fjernvarme at bygge et stort flis-varmeværk med 12-20 meter høje bygninger og en 40 meter høj skorsten lige op ad Havdrup by på kommunens grund ved Tykmosevej og Nylukkevej. Vi er en stor gruppe borgere, som støtter udrulning af fjernvarme, men er imod et flis-varmeværk op ad Havdrup by. Der findes bedre og billigere alternativer, både ift. placering og teknologier. Fjernvarme skal baseres på fremtidssikrede varmekilder som fx vind, sol og varmepumpe

Oprettet: 2023-01-23 Statistik

få regeringen til at lave en undersøgelse af den danske skolereform og dens påvirkning på den danske ungdoms mentale helbred

Jeg har oplevet på egen hånd hvor dårlig den nuværende danske skole reform er. Og da jeg nu er ude af folkeskolen vil jeg gøre noget ved det. Flere og flere unge og børn oplever genralt mistrivsel i folke skolen. Dette har resultert i flere unge og børn der bliver indlagt beguned stress og deprastion. Derfor beder jeg om din underkrift ikke kun for din egen skyld men for de børn og unge der ligsom mig blev tabt af et system der lovede at passe på os     

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Opfordring: Køb ind i Irma- ikke i de øvrige COOP butikker

Når I går i en COOP butik, så foreslår jeg at I fra nu af og indtil videre, kun går i Irma. Og mens Alfred Josefsen og Jan Larsen arbejder ihærdigt på at finde investorer, der kan redde Irma fra at dø i COOPs varetægt, så kan vi hjælpe til ved at lægge pres på COOP. Underskriftsindamlingen her vil fungere som et slags barometer for hvordan stemningen er.   Jeg tænker at det her må være den bedste måde for COOP medlemmerne, som absolut ingenting har haft at sige i denne jordskælvsbeslutning, at f

Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Gør Prinsesse Charlottes Gade tryg og grøn

Skriv under her, hvis du ønsker at Prinsesse Charlottes Gade skal tryghedssikres og gøres mere grøn.  D. 31.1.23 ansøges Bylivsgadepulje. Og der er derfor brug for alle de underskrifter, vi kan få - for at synliggøre behovet for ændring.  Kort om gaden nu: Prinsesse Charlottes Gade er en udpræget boliggade med andelsboligforeninger samt lejeforeninger. Gaden rummer desuden en vuggestue, en integreret institution, en friskole, en folkeskole, en afdeling af KEA. Derudover har gaden enkelte cafeer,

Oprettet: 2023-01-28 Statistik

Bevar unges tilbud i job og uddannelse

D. 18-01-23. Blev det offentlig gjort på et møde mellem Jobcenter/socialafdelingen på Kommunen og de unge på Skiftesporet i Thisted at samarbejdet ophøre slutningen af Juni 2023. Skiftesporet er et socialpædagogisk dags/arbejdstilbud til normalbegavet unge mellem 18-35 år der har behov for særlig støtte i dagligdagen i forhold til job og uddannelser. Ophøret sker grundet, der skal spares til fordel for " Arnepensionen"  Det er fuldstændig forkasteligt at spare sådan et sted, da netop skiftespo

Oprettet: 2023-01-18 Statistik

Fasthold 10 års byggestop i Lejre/Allerslev/Højby

Kære politikere i Lejre Området Lejre/Allerslev/Højby er vokset med mindst 227 boliger på ca. 6 år. Snart lægger Degnejorden over 90 boliger til dette tal. Samlet set er swr en markant forøgelse af boligmassen på kort tid, som har medført en række udfordringer i dagligdagen for borgere såvel som for kommunen.  Yderligere arealer er allerede udlagt til boliger i kommuneplanen, så mere vil komme til i både Allerslev og Højby.  Med de arealer, der for nuværende er bebygget eller udlagt til bebyggel

Oprettet: 2023-01-14 Statistik