Mest populære underskriftsindsamlinger i de sidste 24 timer

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støtteerklæring til PPR-psykologers opråb fra pædagoger og lærere

Før du læser Er du pædagog, pædagogmedhjælper eller lærer, og vil du være medunderskriver af indlægget? Så skriv under her! Efter d. 30/9 offentliggører vi indlægget, og her vil det kunne deles med hele det store internet. Indtil da er du MEGET velkommen til at dele dette med din pædagog- og lærerkollega, som måske kunne være interesseret i at være medunderskriver.Se indlægget i sin helhed herunder. God læselyst!Anne Hammer, Rikke Thrane og Anders Thorsen Pædagoger og Lærere tilslutter sig PPR-p

Oprettet: 2022-09-18 Statistik

NEJ til SFO2 i Helsingør kommune

Hjælp! Beskyt jeres barns fremtid! Kommunen skal spare igen. Det er der ikke noget nyt i, MEN ét af forslagene er en omlægning af fritidsklubberne til SFO2. Og hvilke konsekvenser kommer det så til at have for fritidsklubberne? 1. Kontingentet til fritidsklubberne kommer til at stige til det dobbelte. Dette betyder at i stedet for 405 kroner om måneden skal forældrene betale 815 kroner for at være medlem i fritidsklubben. 2. Fritidsklubberne bliver underlagt folkeskoleloven. Dette betyder at fri

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Nej til besparelser på børn og unge i Aarhus

Aarhus Kommunens budget for 2023-26 er intet mindre end en gyser. Besparelser på over 300 mio., hvoraf mere end en tredjedel skal spares på vores børn og unge. 120 mio. om året de kommende fire år fremgår det af udkastet fra borgmesterens afdeling. Læg dertil, at der i vores folkeskoler i forvejen er et underskud på 70 mio. til det specialiserede område.  I den nye sundheds- og trivselsmåling fra kommunen angiver 17 % af eleverne i 4.-9. klasse, at de har lav livstilfredshed. 17 %. Det svarer næ

Oprettet: 2022-09-14 Statistik

Bevar ungdomsklubben i Glostrup!

Klubben har 173 tilmeldte og bliver brugt af mange vær eneste dag, og der kommer stadig flere tilmeldinger. Alene i første halvdel af i år er der kommet 25 nye tilmeldinger. Vi har snakket med nærpolitiet som deler vores bekymringer, omkring at der måske vil være en stor del af disse unge der vil opholde sig på gaden hvis klubben lukkes. Klubbens åbningstider er fra 16-22. Vi synes det er rigtig vigtigt at de unge har et sted hvor de kan hygge sig, have det godt med deres venner og udvikle nye v

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Nej tak til kystnære havvindmølleparker ved Hirtshals

Nej tak, det er ikke en god ide at give European Energy tilladelse til at opføre to kystnære havvindmølleparker i farvandet omkring Hirthals. Danmark har brug for grøn el, men det klarer regeringen. Den arbejder på at få opført flere havvindmølleparker langt fra kysten.   

Oprettet: 2022-08-28 Statistik

En venstre svingbane i T krydset Viborgvej/Grovebakkevej.

Så skete der igen et alvorligt trafikuheld med 4 involverede biler. Det drejer sig om T-krydset A16 Viborgvej/Grovebakkevej 8920 Randers NV. Vores borgere er dagligt i fare, når de via Viborgvej skal dreje til venstre ad Grovebakkevej, ved modkørende trafik, er man nødsaget til at holde i midten af vejen, og vente på fri bane fra modkørende. Der er dagligt meget trafik i krydset, mellem byerne Ø. Bjerregrav og Ålum, da skolebørn fragtes til og fra skolen i Bjerregrav. Desuden har man i Fussingø-

Oprettet: 2022-09-22 Statistik

Bevar Glostrup Svømmeklubs svømmeundervisning om fredagen

Vil du støtte op om det lokale idrætsliv og stadig have mulighed for at lære at svømme om fredagen? Glostrup Svømmeklub risikerer at miste al bassintid om fredagen, hvis budgetforliget 2023 stemmes igennem i oktober. I budgetforlig 2023 er der i aftaleteksten side 22 lagt op til, at "Den offentlige åbningstid i svømmehallen skal omlægges for at muliggøre events fredag eftermiddag/aften". Teksten er baseret på ændringsforslag til budget 2023 "KFU83-02 Omlægning af offentlig åbningstid i Glostrup

Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Bevar buslinie 669, der forbinder Vordingborg Kommune på tværs Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave

I de kommende budgetforhandlinger er der lagt op til nogle spareforslag i den offentlige trafik i Vordingborg kommune. Dette handler bla. om nedlæggelse af rute 669 der kører mellem Lundby-Præstø-Mern-Kalvehave. At nedlægge denne busrute vil gøre det endnu sværere at komme på tværs af vores kommune. I forvejen er der ikke nogle direkte busforbindelser mellem Præstø og Stege (2 af vores 3 købstæder). Borgere der bor i de berørte områder bliver totalt afskåret fra at kunne benytte offentlig transp

Oprettet: 2022-09-15 Statistik

BEVAR ØRSLEV SKOLE

BEVAR ØRSLEV SKOLE  Der er desværre ikke nogen der kan love os at skoleafdelingen i Ørslev ikke lukker, men vi kan vise at vi gør hvad vi kan for vores børn og deres trivsel.  Det er derfor nu vi skal stå sammen i Ørslev, hvis vi ønsker at bevare vores skole i Ørslev. Vi kan ikke vide hvordan byen bliver påvirket hvis skolen lukker, men vi kan undre os over om politikerne husker på hvordan vil det påvirke huspriserne i Ørslev? hvordan vil det påvirke foreningslivet? hvad med Egnshuset og hallen?

Oprettet: 2022-09-23 Statistik

Hjælp til os med pillefyr

Det kan ikke vlre rigtigt regeringen bliver ved at se hen over hovedet for os med pillefyr. Pillerne er jo mere end fordoblet i pris og mange har ikke råd til varme til vinter. Lad os sammen få sendt noget afsted til energiminister Dan Jørgensen og tvinge dem til at se på sagen i regeringen. Der er ca 400.000 husstande der står i et kæmpe økonomisk problem pt og bare ikke har pengene til træpiller. Kom og sæt din underskrift så vi hurtigt kan få den afsted. M.v.h. Hanne Larsen       

Oprettet: 2022-09-20 Statistik