Nyeste Underskriftindsamlinger

ANDST Børn skal fra 1. kvartal 2022, kunne blive passet i Andst Børne Center's Vuggestue, som supplement til vores dagplejepladser i byen.

- Grundet det store kapacitetsproblem på pasningsområdet for 0-2 årige i Andst og at der ikke er dagplejere nok til at dække behovet, er der brug for et supplement i form af at få etableret nogle vuggestuepladser i Andst BørneCenter. - Vi vil ikke sende vores børn ud af byen, for at blive passet - de skal kunne tilbydes en plads i Andst fra 1. kvartal 2022 - enten hos en dagplejer eller i en Vuggestue i ABC  

103 Oprettet: 2021-12-05 Statistik

Narsap Nakorsaa ataannarli / Behold Narsaq`s læge

Narsami nakorsarput pikkorissoq Peter Vencken suliffini tigummiinnarnissaanut tapersiilluta atsiornernik katersineq. Skriv under for at støtte vores dygtig læge Peter Vencken for at han bliver i Narsaq.   

13 Oprettet: 2021-12-05 Statistik

Ellen Mølgaard

Narsaq nakorsaata Peter Vencke Narsamiiginnarnissaanut kissaateqarpugut, taamaammat atsiornernik katersinitsinni ikiortigut atsioqataallutit! Nakorsaq pikkorissoq tatiginartoq, peqqissutsimut inuttullu nalinnginnitsitta annaanissaanut piffissaangilaq, Narsaq namminermi nakorsaqaanartitsigu!

18 Oprettet: 2021-12-05 Statistik

Bevar dagbehandlingstilbud til børn og unge med autisme/adhd

BEVAR DAGBEHANDLINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED AUTISME/ADHD Kære:    - Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil    - Sundhedsminister Magnus Heunicke    - Socialminister Astrid Krag  Vi vil hermed indtrængende opfordre til, at man ikke lukker for muligheden af at drive dagbehandlingstilbud. Det er et tilbud til behandlingskrævende børn i reglen med udviklingsforstyrrelserne autisme og ADHD, der ikke har andre muligheder for at få behandling for bl.a. skoletraumer og en vifte af komorbid

123 Oprettet: 2021-12-03 Statistik

Thy - Siger nej tak til Naturnationalpark.

Thisted Kommunes kommunalbestyrelse takkede pænt nej tak til en Naturnationalpark i Thy (25-2) - Alligevel er Thy fortsat i spil til at blive omdannet til en Naturnationalpark.  En del borgere siger også pænt -  Nej tak til en Naturnationalpark, indhegning og rewilding af Thy - og også pænt nej tak til 1.100 ha indhegning ved Nors sø - Vilsbøl plantage. Forskerne er ikke enige - Om man faktisk med sikkerhed kan afgøre om rewilding med store græsere vil kunne være direkte skadeligt for dele af om

41 Oprettet: 2021-12-01 Statistik

Underskriftindsamling angående Ravelgen fra Næsby Strand.

Ravelgen fra Næsby Strand ligger på nuværende tidspunkt opmagasineret på Nationalmuseet. Denne underskriftindsamling har til formål at gøre Nationalmuseet opmærksom på, at mange mennesker ønsker at kunne opleve dette enestående fund af ganske særlig kulturhistorisk karakter. Ravelgen fra Næsby er en fint udskåret figur af rødgult rav og måler 7x4,7 cm. Figuren dateres til slutningen af istiden, ca. 12.000 f.Kr., og er det ældste plastiske kunstværk fra Norden.  Ravelgen skal frem i lyset som en

14 Oprettet: 2021-11-28 Statistik

STOP - Forslag til lokalplan 340.04 for boliger på Smidstrup Strandvej 79-83

  Jeg er enig i at lokalplansforslaget bør stoppes. Dette som følge af et eller flere af nedenstående argumenter:  1) Lokalplanforslaget tillader alt for høj bebyggelsesprocent. I den gældende lokalplan tillades en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for boliger. Hold fast i den, beliggenheden er slet ikke egnet til en højere udnyttelse (ringe sikkerhed i trafikale forhold, begrænset service/byfunktioner, nabo til Smidstrup Vandværk, tekniske udfordringer ved afledning af nedbør fra gru

57 Oprettet: 2021-11-27 Statistik

Skriftlig samtykke fra BEGGE forældremyndighedsindehavere til covid vaccine til børn og unge under 15 år

Ved fælles forældremyndighed SKAL begge forældre afgive skriftlig elektronisk samtykke, til covid vaccination af mindreårige børn under 15 år, før vaccinen må gives til barnet. Dette skal gøres for at afhjælpe potentielle konflikter ved uenighed, især i familier hvor forældrene ikke bor sammen, og for at undgå at børnene bliver taget som gidsler.  I forældreansvarsloven står der, for information om beslutningsbeføjelser ved fælles forældremyndighed pkt. 2.3.1 at begge forældre skal give samtykke

47 Oprettet: 2021-11-27 Statistik

Urimelig betingelser ved Microsoft's New Commerce Experience (NCE) for Microsoft CSP

Som Microsoft CSP Partner inden NCE, har Microsoft Partneren dynamisk og fleksibelt haft mulighed for, måned for måned at skue op og ned for antal Microsoft licenser til deres kunder. Hvis en kunde i nuværende CSP setup skulle gå konkurs, har der været mulighed for Microsoft CSP Partneren at skue ned for antal licenser eller stoppe licensaftalen. Fremadrettet med NCE, lægges der op til at kunden/Microsoft CSP Partneren på alle eller en vis mængde Microsoft licenser, bindes til 1 eller 3 års afta

14 Oprettet: 2021-11-25 Statistik

Nej tak til indhegning af hele Husby Klitplantage

Kommentarer vedr. forslag om etablering af naturnationalpark i Husby Klitplantage Undertegnede repræsenterer et stort antal lokale hesteejere/ryttere, der hyppigt færdes i terrænet i Ulfborg-området, herunder Husby Klitplantage og Stråsø Plantage. Vi har derfor har en interesse i at bidrage til de bedst mulige løsninger særligt mht. til opretholdelse af gode muligheder for at ride i området i lyset af de forskellige naturprojekter, der er under opstart og overvejelse i området. Aktuelt er situa

306 Oprettet: 2021-11-24 Statistik