Nyeste Underskriftindsamlinger

Gør Prinsesse Charlottes Gade tryg og grøn

Skriv under her, hvis du ønsker at Prinsesse Charlottes Gade skal tryghedssikres og gøres mere grøn.  D. 31.1.23 ansøges Bylivsgadepulje. Og der er derfor brug for alle de underskrifter, vi kan få - for at synliggøre behovet for ændring.  Kort om gaden nu: Prinsesse Charlottes Gade er en udpræget boliggade med andelsboligforeninger samt lejeforeninger. Gaden rummer desuden en vuggestue, en integreret institution, en friskole, en folkeskole, en afdeling af KEA. Derudover har gaden enkelte cafeer,

26 Oprettet: 2023-01-28 Statistik

Nu er det nok med at støtte krig!

Danskerne er ikke blevet spurgt, om vi vil støtte krigen i Ukraine.   I Tyskland ved de, at befolkningen er imod - hvorfor bliver der ikke lavet tilsvarende undersøgelser i Danmark!?!? Når nu medierne fejler (forventeligt), så må vi jo selv gøre noget!! Vi er ikke blevet spurgt, om vi vi synes, det er en god idé at blande os i en krig, der ikke vedkommer os - Ukraine ligger langt væk fra Europa, faktisk ligger Ukraine så langt væk, at det grænser op til Hviderusland og Rusland. Ukraine er ikke

150 Oprettet: 2023-01-28 Statistik

Opret tre spor for de kommende 0. klasser på Ganløse Skole

Egedal Kommune og Distriktsskole Ganløse har besluttet at fylde de kommende 0. klasser på Ganløse Skole til bristepunktet (28 elever pr. klasse), og endvidere sendes enkelte Ganløse Børn til Slagslunde Skole, uagtet om de har større søskende på Ganløse skole, og har gået i daginstitution i Ganløse. Alt dette for at undgå at skulle oprette tre spor på Ganløse Skole.  I efteråret 2022, besluttede et bredt flertal i folketinget ellers netop at sænke klasseloftet i indskolingen til 26 elever, for at

152 Oprettet: 2023-01-27 Statistik

Stop forureningen af vores himmel

Dette er en underskriftsindsamling for at forbyde fortsat sprøjtning af aerosoler uden forudgående videnskabelige test og formel godkendelse samt samtykke fra almindelige borgere for at sikre sundheden for vores familier, dyr og vores miljø generelt. Vi er mange bekymrede borgere, som kræver, at vores statslovgivere vedtager lovgivning for at beskytte vores familier, dyr, afgrøder, vand og miljø fra alle negative bivirkninger fra stat, amt, militær såvel som enhver anden virksomhed/organisation,

14 Oprettet: 2023-01-25 Statistik

JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Solrød Kommune vil gøre det muligt for Solrød Fjernvarme at bygge et stort flis-varmeværk med 12-20 meter høje bygninger og en 40 meter høj skorsten lige op ad Havdrup by på kommunens grund ved Tykmosevej og Nylukkevej. Vi er en stor gruppe borgere, som støtter udrulning af fjernvarme, men er imod et flis-varmeværk op ad Havdrup by. Der findes bedre og billigere alternativer, både ift. placering og teknologier. Fjernvarme skal baseres på fremtidssikrede varmekilder som fx vind, sol og varmepumpe

166 Oprettet: 2023-01-23 Statistik

Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej

Alle der bor langs den nye og 12 km lange Giber Ringvej, er voldsomt plaget af støj. Især fra lastbiler. Det er langt værre end forventet, og det påvirker livskvaliteten meget. Der skal derfor foretages støjmålinger langs hele Giber Ringvej og ved de beboelser, der er ramt af støj. NU! Derefter bør der hurtigt laves tiltag, som reducerer støjen mest muligt.

160 Oprettet: 2023-01-21 Statistik

Bevar Vangedes ældste hus på Vangede Bygade 52

Skal Vangedes ældste og bevaringsværdige hus forsvinde? Mange tror at Vangedes ældste hus er Charlotteklubben - det er det ikke. Overfor Charlotteklubben ligger der en boligblok, og bag den blok ligger Vangedes ældste hus godt gemt for de fleste. Men ikke for os. For os er det vores idylliske udsigt, der har ligget der i alle de år, vi har boet der. De færreste ved at huset ligger der, men til højre for Today’s Special og bag ved den høje boligblok på Vangede Bygade 46-50 ligger det skønneste l

155 Oprettet: 2023-01-18 Statistik

Bevar unges tilbud i job og uddannelse

D. 18-01-23. Blev det offentlig gjort på et møde mellem Jobcenter/socialafdelingen på Kommunen og de unge på Skiftesporet i Thisted at samarbejdet ophøre slutningen af Juni 2023. Skiftesporet er et socialpædagogisk dags/arbejdstilbud til normalbegavet unge mellem 18-35 år der har behov for særlig støtte i dagligdagen i forhold til job og uddannelser. Ophøret sker grundet, der skal spares til fordel for " Arnepensionen"  Det er fuldstændig forkasteligt at spare sådan et sted, da netop skiftespo

48 Oprettet: 2023-01-18 Statistik

Ordentlig skolegård på Herlev Byskole nu!!

Vores børn i indskolingen og SFO´en på Herlev Byskole afdeling Eng. skal have adgang til en reel skolegård med passende aktivitetsmuligheder og faciliteter, der fordrer fysisk aktiviteter og udfoldelse og som er sikker.  Den eksisterende skolegår rummer ikke tilstrækkeligt med aktivitetsmuligheder for indskolingens 8. klasser (0-3. klasse), altså 160+ børn, den er uindbydende, utilstrækkeligt vedligeholdt og nærmest ufremkommelig når det regner og er blevet indskrænket af hegn flere steder og li

133 Oprettet: 2023-01-17 Statistik

STØT CORONA CAMPING

Nu er det nok! Vi håber at rigtig mange vil støtte Corona Camping, ved at skrive under på, at Corona Camping skal forblive, og at Køge kommune skal forstå at de skal lade beboer på Corona Camping blive boende. Køge Kommune kan ikke tilbyde boliger som folk har råd til at bo i. Rigtig mange beboere på Corona Camping ønsker at blive boende på campingpladsen. Så lad os stå sammen og få politikerne til at stoppe den jagt de har gang i. PS! Køge Kommune vil - med politiets hjælp, smide alle 80 beboer

1244 Oprettet: 2023-01-16 Statistik

Fasthold 10 års byggestop i Lejre/Allerslev/Højby

Kære politikere i Lejre Området Lejre/Allerslev/Højby er vokset med mindst 227 boliger på ca. 6 år. Snart lægger Degnejorden over 90 boliger til dette tal. Samlet set er swr en markant forøgelse af boligmassen på kort tid, som har medført en række udfordringer i dagligdagen for borgere såvel som for kommunen.  Yderligere arealer er allerede udlagt til boliger i kommuneplanen, så mere vil komme til i både Allerslev og Højby.  Med de arealer, der for nuværende er bebygget eller udlagt til bebyggel

87 Oprettet: 2023-01-14 Statistik

Dræb alle minkene igen

Der er kommet nye mink til Danmark. Vi gør det igen venner. Én gang til.

88 Oprettet: 2023-01-14 Statistik

Genetablering af biblioteket i Hollænder Hallen

Dragør kommunalbestyrelse vedtog den største fejl ved at lukke biblioteket i Hollænder Hallen Handicaprådet har flere gange taget det op , da man i Dragør har en handicappolitik der siger der skal være lige adgang for alle, dette har man ved lukningen af biblioteket i Hollænder Hallen ikke taget hensyn til. Vi vil med denne indsamling presse kommunalbestyrelsen til at genåbne biblioteket i Hollænder Hallen 

106 Oprettet: 2023-01-12 Statistik

Frihed for Andy

Andy bliver mishandlet og nedgjort af lærerne. Vi har brug for en underskrfitindsamling for at give ham frihed.

6 Oprettet: 2023-01-10 Statistik

Hjælp Carsten Storbjerg med at bekæmpe korruption i Danmark! Danske domstole, "de folkevalgte" og marionette Frederiksen er med i banden, som stjæler fra danskerne.

Går du og tror, at Danmark er et retsstat? Carstens historie med Jyske Bank er endnu et bevis på det modsatte. Jo mere man søger information, jo flere sager som Carstens dukker op. Staten er med i forbrydelser mod mennesker og især selvstændige, for folk der vil selv tjene deres penge og stiller spørgsmål, når der ser fejl i systemet og ikke giver op, DE ER FARLIGE FOR SYSTEMET.  Carstens kamp er ikke kun hans egen, han kæmper også for dig. Vend ikke ryggen, for en dag kan du selv være i situati

16 Oprettet: 2023-01-10 Statistik

Et dansested for voksne i Helsingør

At der gives tilladelse til at der igen kan åbnes op for et dansested i Søstræde i Helsingør, uden at det begrænses med en bevilling der kun gælder til 02.00  

1708 Oprettet: 2023-01-09 Statistik

Ekstra busrute fra hals . 7.05 evt 7.35

Vil gerne støtte de unge i at de får den bedst mulige start på dagen med plads til alle med bus til Aalborg.  Ofte er der ikke plads nok i stae og derved kommer de for sent med en tåbelig fraværs booking og stress faktor fra morgenstunden. Lad os gøre det bedre for de unge.  Der er krav nok på vej til dem 

67 Oprettet: 2023-01-09 Statistik

Dansk-Iransk Manifest

Hej venner, Vi er nogle iranere her i Danmark, der er gået sammen om at samfatte det her manifest, som vi gerne vil udgive til et af de store danske medier i den nærmeste fremtid. Vi vil gerne bede jer med iransk afstamning om, at hvis i er enige i budskabet, så skriv endelig under med jeres fulde navn, så i kommer med, hvis manifestet bliver udgivet i et dansk medie. Ellers må i meget gerne dele og sprede budskabet og tøv endelig ikke med at tage fat, hvis i har nogle spørgsmål. VIGTIGT: Uanset

349 Oprettet: 2023-01-06 Statistik

Nej til kæmpevindmøller og solcellepark i Højrup, Ødis Bramdrup, Farris og Stepping

Med min underskrift erklærer jeg modstand mod etablering af kæmpevindmøller og solcellepark i området ved Højrup, Ødis Bramdrup, Farris og Stepping. 

156 Oprettet: 2023-01-04 Statistik

Kollerød Borgerforening. Underskriftsindsamling imod 3 nye vindmøller i Kollerød.

Bestyrelsen i Kollerød Borgerforening har besluttet, at iværksætte en underskriftsindsamling imod Momentums projektforslag omhandlende nedtagning af 2 eksisterende mindre vindmøller og opsætning af 3 nye gennemrenoveret V80-2.0MW, 100 m høje vindmøller placeret 3 nye steder i Kollerød. Borgerne i Kollerød ønsker ikke, at støjniveauet bliver øget i forhold til de eksisterende vindmøller ligesom gener for skygger mv. ikke kan accepteres. Borgeren i Kollerød skriver under på, at man er imod opsætni

98 Oprettet: 2023-01-02 Statistik