Nyeste Underskriftindsamlinger

Event for plejefamilier 14.marts 2023

Mange flere plejefamilier ville gerne være komme til familieplejers event d.14.marts,Men, nogle må blive hjemme og passe plejebørn.Desværre har nogle også usikkerhed mod at træde frem, da der i visse kommuner ligger pres fra tilsynet. Vi passer med faglig stolthed, med hjertet og hele vores liv. På de børn systemet har taget til sig.Med den insats kan vi godt være bekendt at forvente: -Ansættelses sikkerhed.-Opbakning fra kommune og stat.-At blive mødt med tillid og respekt.-At kende vores ansæt

82 Oprettet: 2023-02-07 Statistik

På Ubestemt Tid: Fratag Stemmeret Fra Alle Stemmeberettigede 'Borg'

Kære Hr. / Fr., Danmark. Der er opstået en akut og meget alvorlig national sikkerhedsrissiko i Danmark der kræver den Danske befolknings fulde årvågenhed. En ny teknologi ingen havde kunne tro mulig er og bliver i disse år ulovligt 'smuglet' ind i uvidende mænd, kvinder og børn under menneskerettighed krænkende og falske forudsætninger, via det såkaldte Danske Sundhedsvæsen primært COVID vacciner samt andre såkaldt vacciner, samt helseprodukter herunder Q10 fra virksomheden PHARMA NORD ApS solgt

9 Oprettet: 2023-02-05 Statistik

Ny blodbank

Ny blodbank for mænd, kvinder og deres børn der ikke deltager i så kaldt  medicinsk, vanvids DNA ændrende indsprøjtninger kaldet COVID vacciner. Vi har øjblikkelig brug for indgreb der sikrere Danmarks befolkning fra ikke at modtage DNA destruktivt doner blod fra den del af befolkningen der bevidst eller ubevidst er blevet gen ændret sin lov status fra menneske racen til Homo Borg. For mere forklaring vedr. den nye kunstig fremstillet 'Homo Borg' kan anbefales international advokat Todd Callende

20 Oprettet: 2023-02-05 Statistik

To 0.klasser på Veksø Skole i 2023

Det er besluttet kun at oprette en enkelt 0.klasse på Veksø Skole i 2023. Til gengæld er der så 28 børn i den klasse og det maksimale antal elever er nået allerede et halvt år før skolestart. For at undgå at oprette to mindre klasser med 16 børn i hver, har man sorteret fire børn fra Søsum fra, som er blevet sendt på Ganløse. Kommunen vælger derfor aktivt og bevidst at rive fire børn ud af en sammentømret børnegruppe, velvidende at det har konsekvenser både for de fire fravalgte børns læring og

115 Oprettet: 2023-02-04 Statistik

HJÆLP en hel branche!

Vi har brug for din underskrift! Karsprængninger, skintags, fibromer, leverpletter eller uønsket hårvækst kommer vi alle ud for.Hidtil har man let, professionelt og til en overkommelig pris, kunnet få fjernet disse hos certificerede kosmetologer med en Du’lac behandling.En behandling der ofte hjælper mænd og kvinder med at få styrket selvtilid og øget livsglæde.Styrelsen for Patientsikkerhed har i et forsøg på at ”fremtidssikre” lovgivningen, vurderet at Du’lac maskinen skal sidestilles med kraf

330 Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Bevar Kølholt i Skibet Skoledistrikt - og det frie skolevalg til Skibet Skole

Skibet er populært, særligt blandt børnefamilier. Der findes her et unikt lokalsamfund med en meget aktiv sportsforening, en helt masse frivillige kræfter, som arrangerer både fester, andre arrangementer og happenings for områdets beboere. Derudover omfatter området også en velfungerende daginstitution og folkeskole. Populariteten af området er ikke til at tage fejl af! Det ses på tilstrømningen af nye beboere i de mange boliger, der gennem de seneste tider er skudt op i området. Der er meget ko

89 Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Stop fredning af "Tollerupkilen".

Kære borger i Halsnæs Kommune Jeg skriver til Jer i anledning af et igangværende fredningsforslag for området “Tollerupkilen”. Jeg mener, at fredningsforslaget vil have negative konsekvenser for borgerne i vores kommune og jeg opfordrer derfor til, at vi står sammen og viser vores modstand mod forslaget. Fredningen vil medføre en øget belastning af kommunens økonomi der i forvejen vil blive belastet af den store inflation, de kommende øgede bidrag til militæret, eftervirkninger af corona omkostn

83 Oprettet: 2023-02-03 Statistik

få regeringen til at lave en undersøgelse af den danske skolereform og dens påvirkning på den danske ungdoms mentale helbred

Jeg har oplevet på egen hånd hvor dårlig den nuværende danske skole reform er. Og da jeg nu er ude af folkeskolen vil jeg gøre noget ved det. Flere og flere unge og børn oplever genralt mistrivsel i folke skolen. Dette har resultert i flere unge og børn der bliver indlagt beguned stress og deprastion. Derfor beder jeg om din underkrift ikke kun for din egen skyld men for de børn og unge der ligsom mig blev tabt af et system der lovede at passe på os     

47 Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Opfordring: Køb ind i Irma- ikke i de øvrige COOP butikker

Når I går i en COOP butik, så foreslår jeg at I fra nu af og indtil videre, kun går i Irma. Og mens Alfred Josefsen og Jan Larsen arbejder ihærdigt på at finde investorer, der kan redde Irma fra at dø i COOPs varetægt, så kan vi hjælpe til ved at lægge pres på COOP. Underskriftsindamlingen her vil fungere som et slags barometer for hvordan stemningen er.   Jeg tænker at det her må være den bedste måde for COOP medlemmerne, som absolut ingenting har haft at sige i denne jordskælvsbeslutning, at f

14 Oprettet: 2023-02-03 Statistik

Skolestrukturdebatten i Nordfyns Kommune

Under hele høringsperioden, har der været fejl i de elevtal, der har udgjort en væsentlig del af høringsmaterialet. De økonomiske tal må forventeligt derfor også være forkerte. Fejlene opdages angiveligt sidste dag i høringsperioden, men der gøres først opmærksom på fejlen efter høringsperiodens udløb. Der er fortsat uoverensstemmelse dels mellem de elevtal der opgøres på skoles hjemmeside, de tal der fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside og de tal som ligger til grund for den politisk

38 Oprettet: 2023-02-02 Statistik

Bevar gasfyrene - skift fra naturgas til biogas.

Jf. Klimaaftalen fra juni 2022, skal ca 400000 danske husstande der opvarmes med naturgas, inden 2035 overgå til en "grøn" opvarmning i form af fjernvarme eller varmepumpe. D.v.s. en engangs-udgift for den enkelte husstand på 100.000 - 200.000 kr.  I Klimaaftalen er endvidere indbygget et løft i den danske produktion af biogas således at de danske gasrør inden 2030 vil være fyldt op med den grønne biogas. D.v.s. der er rigeligt med grøn biogas til forsyning af de nævnte 400000 husstande, og opgr

57 Oprettet: 2023-02-01 Statistik

Bevar Irma

Kære alle sammen Som I nok har hørt har Coop valgt at lukke vores elskede Irma kæde. I knap 140 år har Irma eksisteret i de Københavnske gader, men det er nu ved at være slut. Hvis vi ikke gør noget omgående forsvinder Irma pigen for evigt, Irma pigen er et kultur symbol i Danmark, som jeg mener at vi bør holde fast i. Irma skal fortsat findes som selvstændig butik og ikke som en del af den nye kæde Coop. Tilbage i 1993 ville Coop (dengang FDB) også lukke Irma men dette blev droppet grundet stor

818 Oprettet: 2023-01-31 Statistik

Bevar IRMA

Irma er et stykke københavnsk indkøbskultur med masser af historie bag sig. Selvom COOP under sit ejerskab har misligholdt kæden, er der stadig masser af loyale kunder, der gerne vil have lige præcis det Irma byder på og som COOP's andre butikker mangler. Skriv under her, hvis du også gerne ser Irma bevaret og gerne styrket.

7112 Oprettet: 2023-01-31 Statistik

Folketingsvalg (omvalg)

Vi kræver at der omgående afholdes et nyt folketingsvalg. Den etablerede regering er uden mandat fra befolkningen, og alene til personlig gavn og nytte for de tre partiledere. I bedste fald var mandatet at skabe regering hen over midten. Det mandat blev misbrugt, og mindst en af partiledere gik direkte modsat af det han proklamere før og under valgkampen. Meningsmålinger viser et alvorligt fald i tilslutning, og en reel mindretalsregering. Derfor vil vi have folketingsvalg omgående.

9 Oprettet: 2023-01-31 Statistik

Gør Prinsesse Charlottes Gade tryg og grøn

Skriv under her, hvis du ønsker at Prinsesse Charlottes Gade skal tryghedssikres og gøres mere grøn.  D. 31.1.23 ansøges Bylivsgadepulje. Og der er derfor brug for alle de underskrifter, vi kan få - for at synliggøre behovet for ændring.  Kort om gaden nu: Prinsesse Charlottes Gade er en udpræget boliggade med andelsboligforeninger samt lejeforeninger. Gaden rummer desuden en vuggestue, en integreret institution, en friskole, en folkeskole, en afdeling af KEA. Derudover har gaden enkelte cafeer,

243 Oprettet: 2023-01-28 Statistik

Nu er det nok med at støtte krig!

Danskerne er ikke blevet spurgt, om vi vil støtte krigen i Ukraine.   I Tyskland ved de, at befolkningen er imod - hvorfor bliver der ikke lavet tilsvarende undersøgelser i Danmark!?!? Når nu medierne fejler (forventeligt), så må vi jo selv gøre noget!! Vi er ikke blevet spurgt, om vi vi synes, det er en god idé at blande os i en krig, der ikke vedkommer os - Ukraine ligger langt væk fra Europa, faktisk ligger Ukraine så langt væk, at det grænser op til Hviderusland og Rusland. Ukraine er ikke

325 Oprettet: 2023-01-28 Statistik

Opret tre spor for de kommende 0. klasser på Ganløse Skole

Egedal Kommune og Distriktsskole Ganløse har besluttet at fylde de kommende 0. klasser på Ganløse Skole til bristepunktet (28 elever pr. klasse), og endvidere sendes enkelte Ganløse Børn til Slagslunde Skole, uagtet om de har større søskende på Ganløse skole, og har gået i daginstitution i Ganløse. Alt dette for at undgå at skulle oprette tre spor på Ganløse Skole.  I efteråret 2022, besluttede et bredt flertal i folketinget ellers netop at sænke klasseloftet i indskolingen til 26 elever, for at

204 Oprettet: 2023-01-27 Statistik

Nyvalg Nu

En statsminister med flere skandaler bag sig og en regering som fortsætter Mettes magtregime ved at bryde alle løfter og aftaler. En Regering som angriber samtlige lønmodtagere rettigheder for selv at tegne overenskomster og ferier mm. En Regering som sætter sig over Folkets og landets sundhed og velvære, ignorer de ældre, svage, børnene, hospitalsvæsen forvejen vindings skyld. En Regering som ikke vil ændre vilkårene og skabe retssikkerhed for fædre og børn i det familieretslige system. En Rege

5 Oprettet: 2023-01-26 Statistik

Stop forureningen af vores himmel

Dette er en underskriftsindsamling for at forbyde fortsat sprøjtning af aerosoler uden forudgående videnskabelige test og formel godkendelse samt samtykke fra almindelige borgere for at sikre sundheden for vores familier, dyr og vores miljø generelt. Vi er mange bekymrede borgere, som kræver, at vores statslovgivere vedtager lovgivning for at beskytte vores familier, dyr, afgrøder, vand og miljø fra alle negative bivirkninger fra stat, amt, militær såvel som enhver anden virksomhed/organisation,

19 Oprettet: 2023-01-25 Statistik

JA TAK TIL FJERNVARME - NEJ TIL FLIS-VARMEVÆRK OP AD HAVDRUP BY! ER DU ENIG, SÅ SKRIV UNDER HER!

Solrød Kommune vil gøre det muligt for Solrød Fjernvarme at bygge et stort flis-varmeværk med 12-20 meter høje bygninger og en 40 meter høj skorsten lige op ad Havdrup by på kommunens grund ved Tykmosevej og Nylukkevej. Vi er en stor gruppe borgere, som støtter udrulning af fjernvarme, men er imod et flis-varmeværk op ad Havdrup by. Der findes bedre og billigere alternativer, både ift. placering og teknologier. Fjernvarme skal baseres på fremtidssikrede varmekilder som fx vind, sol og varmepumpe

192 Oprettet: 2023-01-23 Statistik