Vær med til at stoppe spareforslaget om lukning af Hjallerup Bibliotek

Bevar Hjallerup Bibliotek: En hjørnesten i lokalsamfundet

Lukningen af Hjallerup Bibliotek vil være en uhensigtsmæssig beslutning, som vil have dybtgående negative konsekvenser for vores lokalsamfund. Biblioteker er ikke blot steder, hvor man kan låne bøger; de er kulturelle og sociale knudepunkter, der spiller en uundværlig rolle i at styrke fællesskabet, fremme uddannelse og give alle borgere lige adgang til information og viden.

Uddannelsesmæssige konsekvenser

For mange børn og unge er biblioteket et vigtigt læringssted. Det er her, de kan finde ro til at læse, studere og få hjælp til lektierne. Biblioteket tilbyder adgang til et væld af ressourcer, som understøtter deres uddannelse – fra bøger og tidsskrifter til digitale materialer. Lukningen vil særligt ramme dem, der ikke har adgang til disse ressourcer hjemme, og dermed forstærke den sociale ulighed i uddannelsesmuligheder.

Sociale og kulturelle konsekvenser

Hjallerup Bibliotek er også en vigtig social og kulturel institution. Det er et sted, hvor folk mødes på tværs af aldre, baggrunde og interesser. Her arrangeres bogklubber, foredrag, børneteater og andre aktiviteter, der styrker fællesskabet og giver kulturtilbud til alle. Ved at lukke biblioteket mister vi et centralt mødested, hvor kulturelle aktiviteter kan udfolde sig, og hvor nye venskaber kan opstå.

Økonomiske konsekvenser

Selvom lukningen måske umiddelbart ser ud til at spare penge, kan den på lang sigt føre til øgede omkostninger. Manglen på et bibliotek kan resultere i lavere uddannelsesniveauer og dermed dårligere jobmuligheder for de unge, hvilket kan øge behovet for offentlig støtte. Desuden kan et aktivt bibliotek bidrage til at tiltrække nye beboere og virksomheder til området, hvilket styrker den lokale økonomi. Lukningen kan derfor få modsatte økonomiske konsekvenser end de ønskede besparelser.

Tilgængelighed og inklusion

Et bibliotek er en institution, der er åben for alle – uanset alder, baggrund eller økonomisk status. Det er en af de få offentlige steder, hvor alle kan få adgang til viden og kultur gratis. Lukningen af Hjallerup Bibliotek vil ramme de mest sårbare i vores samfund hårdest: børn, ældre, arbejdsløse og personer med lav indkomst. For mange er biblioteket en livline til læring og social interaktion, og ved at lukke det, ekskluderer vi dem yderligere fra samfundet.

Konklusion

Hjallerup Bibliotek er meget mere end bare et sted med bøger. Det er et uddannelsesmæssigt, socialt og kulturelt centrum, der binder vores samfund sammen og giver alle borgere mulighed for at vokse og lære. Lukningen vil have vidtrækkende negative konsekvenser, der langt overgår de umiddelbare økonomiske besparelser. Det er afgørende, at vi bevarer vores bibliotek og fortsat investerer i vores fællesskab og fremtid.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Jacob Christensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...