Stop lokalplan for boligområdeved Græsbjergvej i Nyråd. Lokalplan B 08.02.01

1100 biler skal køre gennem Nyråd hverdag, og ødelæggelse af områdets natur og dyreliv.

Den 4. juni i år har byrådet og klima og teknitudvalget vedtaget et forslag til lokalplan for et boligområde ved græsbjegervej i nyråd (Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan B 08.02.01) , det er et forslag med op til 250 boliger, herunder etagehuse.

Kommunen skønner en forøgelse af trafikken på 1100 biler i døgnet som skal ledes gennem Nyråd og ud mod motorvejen. Ydermere ødelægges et unikt natur og dyre liv i området.

  -        Man vil føre 1100 biler i døgnet gennem Nyråd hovedgade.

-        Man vil bygge klods op ad et udsigtsfredet naturareal.

-        Man vil bygge i flere etager tæt på en fredskov (Nymarkskoven).

-        Man ødelægger en enestående dyreveksel mellem to fredsskove (Nymark- og Trævængeskoven, begge med et rigt og varieret dyreliv).

-        Man smadrer et helstøbt og unikt kulturmiljø (vejbyen Græsbjerg).

-        Man ødelægger et ældgammelt vejforløb (Græsbjergvej)

-  Alt det som gør Nyråd og omegn attraktivt for tilflyttere, ødelægges

-  Nyråds skole og institutioner har allerede ventelister, og meget store skoleklasser på alle årgange

 

Jeg tilkendegiver hermed at jeg mener at Vordingborg kommunes forslag til lokalplan for et boligområde ved græsbjegvej i Nyråd (Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan B 08.02.01) skal standses!

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Emilie Lander vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din gadeadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit postnummer offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Jeg tillader Emilie Lander at videregive oplysningerne jeg angiver i denne formular til følgende parter:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...