Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#76

2016-05-03 17:48

Alle børn skal lære så meget som muligt. Det gælder også flygtninge.

Gæst

#77

2016-05-03 17:53

Hvis vi ønsker at integrere flygtningebørn på en ordentlig måde, må vi sørge for at de får en god skolegang/uddannelse og job, så de kan bidrage aktivt til vores samfund.

Gæst

#78

2016-05-03 18:08

Fordøjet er enig.

Gæst

#79

2016-05-03 18:36

jeg er fhv. modtagerklasselærer, m/dansk-som-2.sprog og finder den borgerlige regerings politik - osse - på dette område usmagelig....

Gæst

#80

2016-05-03 18:43

Der findes ikke andenklasses mennesker!

Gæst

#81

2016-05-03 18:45

Fordi alle børn skal have ret til skolegang

Gæst

#82

2016-05-03 18:46

Vi tilbyder at HOSTE.....Skriv dansk (man hoster, når man er forkølet!)
Mvh
Hjørdis Rendrup/talepædagog

Gæst

#83

2016-05-03 18:58

Jeg har siddet med flygtningebørn, der "taler godt dansk".
Men en ting er at tale, noget helt andet er et forstå en tekst - og de virker ikke "dumme", så hvad sker der nu, når de ikke får original undervisning. Skal DF's holdninger virkelig være bestemmende, bl.a. fordi vi skal have ne fly?

Gæst

#84

2016-05-03 19:02

Jeg underviser i en modtagerklasse og ved, hvor vigtigt det er.

Gæst

#85

2016-05-03 19:04

Børn der kommer her til landet og skal lære sproget, har brug for små trygge grupper med uddannede lærere til at undervise sig. Det skal foregå i folkeskoleregi med mulighed for kontakt med, og senere udslusning i en dansk klasse.

Gæst

#86

2016-05-03 19:41

Komplet uacceptabelt - derfor!

Gæst

#87

2016-05-03 19:42

Fordi som der står alle har ret til og bør have undervisning - og det vil jeg gerne kæmpe for.

Gæst

#88

2016-05-03 19:55

Fordi det er vigtigt at alle børn har adgang til skoleundervisning og kan få en uddannelse

Gæst

#89

2016-05-03 19:55

Fordi alle børn har ret til undervisning i folkeskolen-også flygtninge, udsatte børn, børn med specielle problemer, såkaldt almindelige børn, etc.
Vera

#90

2016-05-03 19:59

Fordi jeg har undervist flygtninge børn i flere år . De har nogle helt andre problemer end danske børn . Disse børn kræver læreren 100 % . Nogle af børnene skred ned under bordet så snart de hørte en flyver eller en larmende lastbil .


Gæst

#91

2016-05-03 20:03

Som psykolog i skolevæsenet gennem mange år har jeg kendskab til den store betydning for flygtningebørns udvikling og trivsel som god undervisning har. Dvs. med personale som har tid og viden til at give relevant undervisning og motiverende kontakt og støtte.

Gæst

#92

2016-05-03 20:12

Har været skolepsykolog i København i 40 år.

Gæst

#93

2016-05-03 20:17


Fordi undervisning ,d.v.s. udvikling af faglige, sociale og almenmenneskelige kompetencer er en menneskeret og en ligeværdig måde at møde børn og unge på.
OG -- endelig at de politiske beslutningstagere bør handle -
fornuftigt og langsigtet.

Gæst

#94

2016-05-03 20:18

Jeg har været lærer i Folkeskolen i 36 år. Ved derfor, hvad undervisning betyder, - og hvad den kan "flytte." Flygtninge skal jo lære dansk for at kunne begå sig i det danske samfund, - og det er også nødvendigt for dem at kunne sproget for at komme ind på arbejdsmarkedet. Børn lærer hurtigt - og kan derfor medvirke til, at deres forældre hurtigere lærer sproget.

Gæst

#95

2016-05-03 20:22

alle børn har ret til så god uddannelse som muligt

Gæst

#96

2016-05-03 20:24

flygtningebørn har på alle måder brug for at være en anerkendt del af vores fælles daglige liv, herunder i høj grad den daglige skolegang med danske børn.
Disse børn vil med stor sandsynlighed forblive i Danmark, hvilket gør det endnu mere nødvendigt at de går i dansk almindelig skole og deler vilkår med danske børn, som udgangspunkt for deres senere voksne liv i DK. Kun sådan vil de opleve den accept, som skal være grundlaget for deres selvforståelse.

Gæst

#97

2016-05-03 20:29

Fordi børnene vil have gavn af kvalificeret undervisning uanset om de bliver i Danmark, eller tager hjem igen og er med til at genopbygge eller udvikle deres oprindelsesland. Og det vil være til gavn for hele verden.

Gæst

#98

2016-05-03 20:31

Det skal være en menneskeret at gå i skole

Gæst

#99

2016-05-03 20:41

Jeg finder det vigtigt, at især flygtningebørn er sikret en skolegang med lærere, som er uddannet til, og har erfaring med demokratiske dannelsesprocesser.
Jeg kan frygte, at en discount uddannelsesmodel kunne underprioritere demokratisk dannelse.

Gæst

#100

2016-05-03 20:47

Fordi regeringen overhovedet ikke tænker sig om!!!!!!!!