Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#51

2016-05-03 15:51

Har selv arbejdet med modtagerklasser, og økonomiske forringelser et det sidste, der er brug for på dette område. Man taler om, at man gerne vil integrere de mennesker, der af nød kommer til vires land, men det klinger hult i mine ører, når man på samme tid skærer i den del af vores økonomi, der skal danne grundlaget for denne integration.

Gæst

#52

2016-05-03 15:55

Børn er vor fremtid ,hvor de end lever eller kommer fra,så i følge menneskerettighedserklæringen og børns rettighederklæring skal de selvfølgelig have disse undervisningsrettigheder opfyldt.

Gæst

#53

2016-05-03 15:56

Fordi det er vigtigt at alle børn har en menneskelig tilværelse .

Gæst

#54

2016-05-03 15:56

Tak fordi I vil være bolværk mod fordømmelse og isolation

Gæst

#55

2016-05-03 16:08

Alternativet ville føre os alle over umenneskelighedens afgrund.

Gæst

#56

2016-05-03 16:11

Forslaget er en skandale!

Gæst

#57

2016-05-03 16:14

Jeg er helt enig i ordlyden

Gæst

#58

2016-05-03 16:17

Fordi jeg er imod lovforslaget

Gæst

#59

2016-05-03 16:20

Lige børn leger bedst

Gæst

#60

2016-05-03 16:23

Arbejder som lærer i modtagerklasse og har lige taget første del af diplomuddannelsen. Alt, hvad jeg har beskæftiget mig med på kurset siger, at det ikke er denne vej man skal gå som folketinget vil gøre til lov. At arbejde med disse børn kræver en stor daglig indsats som ikke bare er abc og 1,2,3, undervisning.

Gæst

#61

2016-05-03 16:24

Fordi alle børn har ret til undervisning

Gæst

#62

2016-05-03 16:34

Jeg synes, at alle børn har ret til at modtage undervisning. Folkeskolen er jo "folkets skole"

Gæst

#63

2016-05-03 16:45

Fordi god og veltilrettelagt og engageret undervisning i verdensklasser giver en god start. At sidde i normalklasser uden at kunne sproget er i bedste fald tidsspilde.
Olga

#64

2016-05-03 16:50

Samme ret for alle til oplysning og undervisning 


Gæst

#65

2016-05-03 17:05

Man taler om integration og gør det stik modsatte

Gæst

#66

2016-05-03 17:07

Uddannelse er forudsætning for både integration og for genopbygning af fædreland.

Gæst

#67

2016-05-03 17:11

Fordi alle børn skal have lige ret til undervisning.
Gæst

#68

2016-05-03 17:13

Eneste vej frem mod vellykket integration !!

Har selv arbejdet i modtagelsesklasser i 20 år og set hvor langt børnene er kommet efterfølgende..


Gæst

#69

2016-05-03 17:16

Som tidligere folkeskolelærer, oplever jeg stadig, hvor svært det er at inkludere børn, der har det svært - lad os give flygtningebørn den bedste start efter en traumatisk flugt.

Gæst

#70

2016-05-03 17:17

Et godt initiativ til at udbrede kendskabet til og protest mod dette tåbelige forslag

Gæst

#71

2016-05-03 17:22

Jeg har de sidste ca 10 af mine 40 år som folkeskolelærer haft ansvaret for undervisningen i det danske sprog for de udefra kommende elever på min folkeskole. Derfra ved jeg naturligvis, hvor vigtigt det er, at folkeskolen danner rammen om deres danskundervisning. Skønt ankommet i 12-årsalderen har det været muligt at fortsætte i gymnasiet og læse videre derfra. De er så afgjort en investering værd for os alle!

Gæst

#72

2016-05-03 17:26

For børnenes og dermed for vores fremtids skyld.

Gæst

#73 Re:

2016-05-03 17:28

#14: -  

 Danmark har ganske vist skrevet under på FN's børnekonvention, men overholder den bestemt ikke!


Gæst

#74

2016-05-03 17:33

Ønsket om ordentlig skolegang til alle!

Gæst

#75

2016-05-03 17:42

Fordi jeg tror på foreningens anbefalinger og forslag - sammen er vi stærke...