Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#176

2016-05-04 22:01

I tider, hvor kommunerne skal spare, frygter jeg, at der vil blive tale om at der vælges billigst mulige tilbud i stedet for bedst mulige.

Gæst

#177

2016-05-04 22:01

Fordi det er alt afgørende for børnene med en god skolegang fra dag et, hvis de skal have en chance for en god integration, hvilket jo også har stor betydning for det danske samfund, så vi ikke gentager tidligere tiders fejlslagne integration.

Gæst

#178

2016-05-04 22:54

Jeg har arbejdet med modtageklasser/hold i mange år og ved, hvor vigtigt det er med så få elever i klæassen som muligt . Relationen og overskueligheden er vigtig .

Gæst

#179

2016-05-04 22:59

Fordi det er vigtigt!

Gæst

#180

2016-05-04 23:06

Fordi alle børn har ret til at gå i skole!!!!!

Gæst

#181

2016-05-05 00:20

Jeg ved hvor vigtigt, at det er to-sprogede elever får en tryg start i det danske samfund og skolesystem. Hvis integrationen skal lykkes, er det en absolut nødvendighed. Modtagelsesklasser er et must og en investering for Danmarks fremtid.

Gæst

#182 Re:

2016-05-05 01:08

#1: -  

 selvfølgelig skal alle børn i skole og dygtiggøre sig - skabe venskaber og blive en sund del af samfundet.....nu må løkke og co stoppes inden de ødelægger alt af 


Gæst

#183

2016-05-05 05:21

Danmark skal overholde lovene og børn skal undervises ordentlig.

Gæst

#184

2016-05-05 07:17

Fordi ikke at gøre det er at være umenneskelig.

Gæst

#185

2016-05-05 11:13

Politikerne har så travlt med at fortælle os, hvor forfejlet vores integrationspolitik har været - hvorfor pokker vil de så holde børnene væk fra det sted, de virkelig ville kunne integreres? Tåbeligt!

Gæst

#186

2016-05-05 11:15

Fordi jeg mener at alle børn har lige ret til undervisning, uanset hvor i verden de kommer fra.

Gæst

#187

2016-05-05 11:55

Jeg har en flygtningedreng i klassen. Vores modtagerklasser er skåret voldsomt ned, så flygtningebørnene kommer direkte ud i klasserne og får sprogundervisning på små hold hver dag. Børnene skal lære ved at sprogbade. Men forskel i kultur og sprog er så stor, at modtagerklassebørnene bare er tilskuere til en scene, de ikke forstår. Det er synd og et overgreb. De skal tages i hånden og lære traditioner, begreber, bogstaver, naturen omkring dem. Det er vi langt fra i klassen, hvor det var en del af opvæksten i børnehaven, 0. klasse og derhjemme. Kløften mellem danske børn, og børn som kommer fra Syrien, Eritrea etc. bliver dyb - og vi kommer til at tabe mange sårbare børn, som har ar på sjælen fra oplevelser i hjemlandet. Det er et stort ansvar for lærerne, som i forvejen er udfordret af inklusion og almindelig dårlig opdragelse!

Gæst

#188

2016-05-05 12:11

Mange flygtningebørn kommer til at leve deres liv i Danmark. Derfor er det vigtigt at vi lærer dem om danske værdier, dansk levevis og i det hele viser dem, at de kan blive danske.

Gæst

#189 Re:

2016-05-05 12:19

#23: -  

 


Gæst

#190

2016-05-05 15:44

Anstændigheden over for andre er ved at ryge sig en tur i vores samfund. Denne underskriftsindsamling sender et vigtigt signal om, at mange ønsker anstændigheden tilbage.

Gæst

#191

2016-05-05 16:00

Jeg arbejder selv i en modtageklasse og ved hvor vigtig undervisningen er. Børnene har brug for tryghed, struktur og forudsigelighed i en hverdag, der er ny og usikker. De kommer til landet med meget i bagagen, traumer og mangelfuld skolegang. Hvis vi i Danmark skal gøre os nogensomhelst forhåbninger om en vellykket integration, så er det ikke her, der skal spares! Det er både dyrt og umenneskeligt på den lange bane! Med venlig hilsen Michelle Christiansen

Gæst

#192

2016-05-05 17:18

Hvis ikke vi tager vare om de børn, som har været så grueligt meget igennem, via en integration i fællesskab med de danske børn, så isoleres de. - Jeg har via mit bestyrelsesarbejde på Jyderup Højskole set, hvor vellykket flygtninge bliver godt integreret med dels sprogundervisning og dels samvær med de øvrige elever. Via fællesskabet lærer man.

Gæst

#193

2016-05-05 18:03

Det er meget vigtigt for samfundet, at integrationen af de nye borgere i DK oplever, at de er en del af fællesskabet. Vi får alle et bedre og mere rummeligt samfund, hvis de føler, at de er velkomne. Børnene skal i folkeskolen lære om demokrati og dannelse.

Gæst

#194

2016-05-05 18:18

Vi har en grundlov, der skal overholdes.
Ingen børn - og slet ikke de dårligst stillede - skal i Danmark ved særlove fratages muligheden for at modtage kvalificeret undervisning. Konsekvenserne herved er uoverskuelige!
Samfundet har krav på, at politikerne ikke løber fra deres egne råd, ansvar og pligter.

Gæst

#195

2016-05-05 18:35

Fordi det er alle børns ret at modtage undervisning i folkeskolen

Gæst

#196

2016-05-05 18:39

Børn skal altid have det så godt det kan lade sig gøre.

Gæst

#197

2016-05-05 19:11

Har selv som lærer i dansk som andetsprog været med til at starte et modtagecenter, hvor jeg i flere år har undervist nyankomne flygtningebørn, som er startet i skolen uden at kunne et eneste ord på dansk . Jeg ved af personlig erfaring, hvor vigtigt det er for både deres sprogindlæring og integration, at de modtager en undervisning, der er differentieret i forhold tilderes individuelle behov. Og hvor vigtigt det er, at de gradvist får en personlig tilknytning til både lærer og jævnaldrende danske børn og lærer at begå sig i en dansk dagligdag,

Gæst

#198

2016-05-05 20:17

Den danske folkeskole er der, hvor alle mødes og sådan skal det blive ved med at være. Lovforslaget er pinligt for et demokrati og træder på børns ret til (ordentlig)undervisning.

Gæst

#199

2016-05-06 10:20

Adgangen til uddannelse er alt afgørende for det enkelte menneske såvel som for det samfund , man er en del af . Det gavner ingen at holde nogen uden for skolen.

Gæst

#200

2016-05-06 10:38

Ligeværd starter også i folkeskolen!Facebook