Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen.


Gæst

#26

2016-05-03 08:49

Når fagfolkene står enige bag, må det gøre stort indtryk. Fagligheden og sagligheden er sikret.

Gæst

#27

2016-05-03 08:57

Det handler om vellykket integration og lige muligheder for alle børn.

Gæst

#28

2016-05-03 09:10

Fordi flygtningebørn skal have ret til samme undervisning som danske børn og særundervisning vil vanskeliggøre deres integration i det danske samfund.

Gæst

#29

2016-05-03 09:13

Fint initiativ. Der er stort behov for at gøre op med regeringens og KL's fælles forsøg på at forringe villårene for flygtninge i Danmark.

Gæst

#30

2016-05-03 09:29

Det er helt urimeligt og utilstedeligt, at regeringens tilsyneladende mål med ulændingepilitikken er disintegration i stedet for integration. Der er åbenbart ingen nedre grænse for, hvad man vil gøre for at spænde ben for succesfuld integration! Stakkels flygtningebørn; tænk at de skal bøde for den førte politik

Gæst

#31

2016-05-03 10:14

Et solidarisk samfund svigter ikke sine børn. Al forskning og viden dokumenterer at integration af vore nye medborgere er vejen frem.

Gæst

#32

2016-05-03 10:25

Integration er afgørende for et stabilt samfund. Det er altafgørende, at starte med børnene.

Gæst

#33

2016-05-03 11:54

Fordi det drejer sig om en særlov, der let kan bruges til at diskriminere flygtninge børn, og fordi der næppe i nogen kommunalbestyrelse er den faglige ekspertice der kræves for en saglig vurdering af børns og unges indlæringsmuligheder (jvf. forslagets § 3).

Gæst

#34

2016-05-03 12:14

Har været lærer og skoleleder i en mennskealder. Tak for jeres kampagne - nu kan det næsten ikke bære mere....

Gæst

#35

2016-05-03 12:18

Fordi jeg mener at alle børn i Danmark skal have lige ret til undervisning. At det bedst kan varetages i folkeskolen og at integration sker ved at være sammen i undervisning og i samvær.

Gæst

#36

2016-05-03 12:23

Selvfølig skal alle børn have samme muligheder og rettigheder, og dette skal flygtningebørn naturligvis også.

Gæst

#37

2016-05-03 14:54

Fordi jeg er ovenud bekymret for forringelserne. Den nuværende regering sparer og sparer ganske uværdigt og ublu, vel nok kun for at give skattenedsættelse for de rige til efteråret 2016.

Gæst

#38

2016-05-03 14:55

Fordi vi skal behandle alle børn ens og i hvertfald ikke behandle udsatte børn dårligere end det der er vedtaget gælder for børn generelt i den danske folkeskole

Gæst

#39

2016-05-03 14:55

Jeg underviser i modtagerklasse, og vil nødig opleve yderligere forringelser. På mit arbejde er vi 2 voksne til ca. 30 modtagerelever - vi har travlt!

Gæst

#40

2016-05-03 15:03

Jeg skrev under fordi jeg har undervist flygtninge/indvandrerbørn i mange år, både i Danmark og i Finland, og det er min overbevisning, at børnene får gavn af at blive undervist i mindre grupper i folkeskolen - hvor de har mulighed at deltage f.eks. idræt sammen med jævnaldrende danske børn - men samtidigt bevarer trygheden og sammenholdet, som de får i en gruppe, hvor alle har en bagage med sig, og man føler sig ikke anderledes.

Gæst

#41

2016-05-03 15:03

Alt de borgerlige rører ved er en disarster.De ødelægger alt hvad der er bygget op i generationer.
Regeringen kan ikke slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele.Deres "virksomhed" må ha´en ende.

Gæst

#42

2016-05-03 15:05

Jeg er pensioneret lærer og ved præcis, hvad der her bliver talt om!!

Gæst

#43

2016-05-03 15:09

Fordi det strider imod de krav der stilles til regeringen i forhold til undervisning af flygtningebørn. Man forstår det ikke. Hvad er det for en regering, der ignorerer konventioner. Det er langt ude!


Gæst

#44

2016-05-03 15:14

For ikke at få mere arbejde og flere børn i klasserne bedre at hjælpe børn og forældre i hjemlandet

Gæst

#45

2016-05-03 15:22

Fordi det åbenlyst ikke gavner integrationen med endnu mere forskelsbehandling. Åbenlyst!!

Gæst

#46

2016-05-03 15:24

Jeg undrer mig over, at der overhovedet kan være tvivl om, at alle børn skal have folkeskole undervisning.

Gæst

#47

2016-05-03 15:25

Fordi det ikke giver mening med integration, hvis man ikke tilbyder værdige og forsvarlige rammer.

Gæst

#48

2016-05-03 15:46

Den er relevant

Gæst

#49

2016-05-03 15:49

Børn skal lære vigtige skolekundskaber i DK

Gæst

#50

2016-05-03 15:50

Fordi også i dag er der problemer med, at de ikke får den nødvendige undervisning. Mange skoler benytter ikke uddannede lærere; men selvfølgelig skal undervisningen foregå i skolen og med et ordentligt timetal.
Facebook