Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen


Gæst

/ #139

2016-05-04 07:12

Undervisning i dansk som andetsprog er en forudsætning for, at man som nyankommen kan lykkes i det danske samfund. Det er vigtigt, at alle får lært dansk så hurtigt som muligt for at kunne indgå i fagene i skolen, få uddannelse og job og i det hele taget indgå i samfundet. Manglende undervisning vil marginalisere og fremme negative holdninger til Danmark. Mange års erfaring med undervisning af børn og unge fra mange forskellige steder i verden danner grundlag for denne holdning. Jeg mener, at vi skal følge menneskerettighederne. Undervisning skal være for alle børn i landet uanset etnisk baggrund. Undlader vi at give en solid undervisning nu, vil vi uden tvivl få langt større udfordringer fremover. Undervisningen skal selvfølgelig varetages af lærere med viden om dansk som andetsprog. Aldersspredningen skal begrænses, lige som antallet af elever på de enkelte hold/modtageklasser ikke må være for stort. Eleverne skal undervises på skolen, så de så hurtigt som muligt kan indgå i fællesskaber der.Facebook