Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen


Gæst

/ #9

2016-04-30 10:48

Jeg har skrevet under, fordi alle børn har ret til en ordentlig grunduddannelse med uddannede lærere og et minimums timeantal.

Denne lov svarer til, at man som voksen tisser i et fkygtningebarns bukser. Det luner sikkert godt i den kommunale pengepung, men det er børnene, der må leve med konsekvenserne, når tissen bliver kold og begynder at lugte.

 

 http://skolenindefra.dk/maa-voksne-tisse-i-flygtningeboerns-bukser/
Facebook