Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen


Gæst

/ #5

2016-04-30 08:54

Integration er indpasning i en helhed, det vil sige at være en ligeværdig del af et sprogligt, kulturelt og fagligt fællesskab.

Folkeskolen har også en demokratisk dannelsesforpligtelse over for børn, uanset alder, køn, etnisk og religiøs baggrund.

Dannelsesprocessen hos den enkelte elev er det 'kit', der binder integrationsprocessen sammen til den føromtalte helhed.

Hver enkelt flygtningebarn har til alle tider brug for at føle sig som værende en accepteret del af helheden i folkeskolens fællesskab.

Det er samtidig nøglen til, at den enkelte kan tage aktivt del i samfundet i forhold vedkommendes senere valg af uddannelse og job, familieforhold og samfundsforhold i øvrigt.Facebook