Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen


Gæst

/ #234

2016-05-09 19:42

Jeg er alvorligt bekymret for at elever i modtageklasser hvis lovforslaget vedtages vil komme til at få tvivlsom undervisning, af uprofessionelt personale og ikke vil blive støttet tilstrækkeligt sprogligt.

Jeg er folkeskolelærer med liniefag i dansk som andetsprog.
Facebook