Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen


Gæst

/ #246

2016-05-10 20:12

Integration af flygtninge, særligt børn og -unge, er altafgørende for at få et velfungerende lokalsamfund og samfund i det hele taget. Dette ligger ud over, hvad der lige falder den enkelte lokalbestyrelse bekvemt, som vist er hovedessensen i KL's oplæg til lovforslaget. Flygtninge skal have lige ret til undervisning som alle andre i det danske samfund.Facebook