Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Café Havslapning skal bevare sit udeserverings areal.

Underskriv her hvis du fremover ønsker at Café Havslapning skal bevare sit lille hyggelige udeserverings areal, samme sted ved kajen som hidtil.        Dragørs kommunalbestyrelse har efter 3 års tilladelse til Café Havslapnings udeservering langs kajen nu besluttet, at denne tilladelse ikke forlænges. Lykkedes det ikke at ændre denne beslutning, mister caféen selve dens eksistensgrundlag.    Frem mod kommunalvalget tilkendegav hele tre partier samt flere lokale politikkere deres fulde støtte ti

Oprettet: 2018-12-03 Statistik

Vis politikkerne i kommunen og Region Sjælland at vi kæmper imod lukning af busrute 120 mellem Køge - Karlslunde

Region Sjælland skal spare penge hvilket betyder lukning af rute 120 mellem Køge - Karlslunde som er eneste bus der kører på denne rute. Hvis regionen ikke vil betale må kommunerne ind og tage over på dette, så de berørte områder ikke ender som landzone hvor beboere uden bil ikke har mulighed for transport! Vis din støtte! 

Oprettet: 2018-10-21 Statistik

Genåbnet: Lægeligt mistillidsvotum til STPS. Skriv kun under hvis ikke tidl gjort.

HUSK AUT ID SKAL STÅ SOM DET ALLERFØRSTE I KOMMENTARFELTET.  NB :  dette er en videreførsel af tidligere indsamling     Underskrift kun gyldig med angivelse af lægeligt Aut ID i kommentar/motivations felt ellers slettes det.         Har du allerede underskrevet tidligere her ,  på via Facebook eller ved personlig e mail skal du IKKE dobbeltregistrere dig  Det er den samme indsamling , der fortsætter      Denne indsamling vil fungere som en løbende status over den danske lægestands mistillid til

Oprettet: 2018-02-04 Statistik

NEJ til flere besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet i Hornsherred Syd

Kære Forældre i Hornsherred Syd (dagtilbud og skole) Hjælp os med at sende et stærkt signal til politikerne i Frederikssund Kommune om at vi siger NEJ til flere besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet i Hornsherred Syd   Skriv under nedenfor Vi skal have din underskrift senest søndag 16. september kl. 16   Med venlig hilsen Monica Slott Jørgensen, mor til Nora 0. årgang og Elin og Hannah 6. årgang, Fjordlandsskolen, afd. Skibby Marete Kaastrup, mor til Semine 6.C og Villadz 1. C, Fjordlandssk

Oprettet: 2018-09-09 Statistik

Nej tak til Formel 1 i København

København egner sig ikke som væddeløbsbane for hurtige Formel 1-biler. Dels vil det skabe for meget larm og uro i et tætbefolket område i for lang tid, dels vil det skabe for store besværligheder for både borgere, insitutioner og erhvervsliv - og dels vil det koste for meget i både sikkerhedsforanstaltninger og når trafiklys, træer m.m. skal fjernes og senere genetableres langs ruten. Så vi siger nej, tak til Formel 1 i København - men vil foreslå konsortiet at tage ideen og istedet bruge de jys

Oprettet: 2018-01-11 Statistik

Bevar Snekkersten Skole, Klostermosevej 9, 3070 Snekkersten

Bevar Snekkersten Skole   Igen i år har Helsingør Kommune valgt skabe utryghed ved at foreslå en lukning af Skolerne i Snekkersten, afdeling Snekkersten Skole.  At lukke Snekkersten Skole er en kortsigtet og tvivlsom besparelsesindsats. Vi - underskriverne - fraråder dette på det kraftigste, og opfordrer jer, politikere, til at høre vores begrundelser. Snekkersten Skole er velfungerende. Det er en lille enhed, placeret tæt på brugerne. Det giver lokal sammenhængskraft, og den variation i skoleti

Oprettet: 2018-06-11 Statistik

Hvorfor bespare når vi kan bevare?

  Hvorfor bespare når vi kan bevare? Ilskov viser gang på gang at vi er byen med de mange muligheder, og at vi kan fordi vi VIL. Mange frivillige yder hver dag en kæmpe indsats for hele tiden at gøre Ilskov attraktiv både for byens + oplands borgere, men også for tilflyttere. Bestræbelserne på at få Ilskov på ”Bykortet” igen er lykkes. Ilskov er atter blevet en attraktiv landsby for tilflyttere, og især for unge mennesker med eller uden børn viser stor interesse for Ilskov.   Derfor er det også

Oprettet: 2018-07-07 Statistik

Krav om retsforfølgelse af Danske Banks ledelse

  Danske Banks ledelse skal sigtes     Vi, underskriverne af dette brev, kræver, at Justitsministeren straks giver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet instruks om at rejse sigtelse mod hele Danske Banks ledelse og alle der har beklædt en ledelsespost i banken siden 2007. Enhver der har haft med moderne selskabsledelse at gøre vil vide, at det der interesserer en kompetent leder allermest er, hvorfra – fra hvilke lokaliteter og hvilke aktiviteter – selskabets overskud stammer. Der er

Oprettet: 2018-09-26 Statistik

Stop vanviddet - Ringsted kommune vil gøre skolelivet dårligere for både 7-9 klasserne på campus og kommende FGU-elever

Vær med til at få stoppet dette vanvid, som vil gøre skolelivet dårligere for både 7. - 9. klasses elever og kommende FGU-elever.   Skriv under hvis du har børn på Campus, børn som senere skal på Campus eller unge som skal starte påFGU, eller hvis du bare syntes det er en forhastet beslutning som Ringsted Byråd er ved at træffe.  Ringsted byråd har planer om, at den nye FGU-uddannelse skal placeres i lokaler på Campusskolen. (i forbindelse med campusskolens 7.-9. klasses lokaler.) Dette skal ske

Oprettet: 2018-09-14 Statistik

Imod maskeringsforbud i Danmark

Regeringen vil indføre en udvidelse af maskeringsforbudet i Danmark så det er forbudt at dække sit ansigt til.I øjeblikket er det ulovligt at tildække ansigtet til demonstrationer af sikkerhedsmæssige hensyn I straffelovens paragraf 134 står der, at det kan straffes 'i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på et offentligt sted'.https://www.foxylex.dk/straffeloven/paragraf/134b/Regeringen vil nu udvide forbudet så man ikke må dække sit ansigt til i det offentlige rum, heller

Oprettet: 2017-10-06 Statistik

Aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut najugaqarfitsinniik peerniarlik./ Væk med fulde mennesker og hashsælgere fra vores boligområde

Aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut najugaqarfitsinniik peerniarlik. Nuussup Pisiffiata eqqaani aalakoortut ikiaroornartumillu tuniniaasut qimagutsinneqarnissaanut kommunalbestyrelsemi suliniuteqartoqarnissaanik piumasaqarneq.   Nuussuup pisiffiata eqqaani aalakoortut eqqaani ineqartunut pisinianullu toqqisisimananngillat.   Pisiffiup eqqaani Kalaaliaraasimasumi inuit issiavilersorlutik ullaarnaniit unnuamut imigassartorlutik nilliasut paasullu ukiuni kingullerni takussaajartuinnarput.  

Oprettet: 2018-08-18 Statistik

DROP DE NYE FRAVÆRSREGLER!

Kære Danmark Vi er alle bevidste om det nye fraværsregime pålagt af undervisningsministeren. Denne regel gør, at elever som kommer bare 2 minutter for sent, får 100% fravær for hele modulet. Det er ministerens hensigt, at fraværet skal nedsættes, og gøre eleverne mere disciplinerede. Tværtimod demotiverer det eleverne og skaber netop højere fraværsprocenter. Denne regel lægger et endnu større pres på eleverne, end det der er i forvejen. Det burde ikke være rimeligt, at blive noteret 100% fravære

Oprettet: 2018-11-30 Statistik

Bevar Dragør Menighedsbørnehave

Vores lokale politikere overvejer at lukke Dragør Menighedsbørnehave for at spare penge (som en del af kommunens spareplan vil de opsige driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave). Hvis du er i mod denne beslutning, så hjælp politikerne med at træffe den rigtige beslutning, og skriv under på denne underskriftsindsamling. Du kan også gå skridtet videre, og møde op foran rådhuset sammen med en masse andre utilfredse borgere, der kæmper for at bevare Dragør Menighedsbørnehave. Vi mødes d.

Oprettet: 2018-09-20 Statistik

Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke

  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke, så vi må selv gøre det. Vi bliver alle patienter på et tidspunkt, og nu må vi hjælpe hinanden!   S

Oprettet: 2014-12-08 Statistik

Byggemarked på skolevej - NEJ TAK

Et byggeselskab har ansøgt Århus Kommune om byggetilladelse til at opføre et Jem og Fix byggemarked midt på J. P Larsensvej - en helt central skolevej for hele den nordlige del af Brabrand. Ved at underskrive støtter jeg dem, der kæmper IMOD at denne byggetilladelse gives og kæmper for at få indflydelse på udviklingsplanen af lokalplanen.  Jeg ønsker at støtte op om en mere sikker skolevej i Brabrand og ønsker ikke at få vores bydel omdannet til detail handel med alt hvad det indebærer af mere o

Oprettet: 2018-07-09 Statistik

Bro over Sortedamsøen

Har du også et ønske om en permanent bro over Sortedamsøen ? Mange omkringboende og flere andre benytter dagligt broen. Broen bruges som genvej, som trafiksikker overgang for skolebørn og dens herlighedsværdi nydes, ved den unikke oplevelse det er, at stå midt ude i søen med udsigt til Fugleøen og solnedgang over Vesterbro. Den giver mulighed for at se byen fra en anden vinkel og tegner en fin stribe af lys over vandet om aftenen. Den midlertidige bro mellem Sortedam Dossering og Øster Søgade, d

Oprettet: 2018-09-06 Statistik

Drop budgetaftalen i Dragør 2018 og bevar vores institutioner. Kernevelfærd frem for vandland

En anmodning til at AOV og de øvrige politikkere i Dragør laver et nyt budgetforslag, der tilgodeser vuggestuer, børnehaver, SFO'er og klubber i Dragør på en bedre måde end i det budgetforslag der foreligger nu.  Vi vil ikke stuve vores børn ind på meget få kvadratmeter. Vi vil have ordentlige rammer for vores børns pasning, så der er plads både indendørs og undendørs. Bevar de institutioner der er på nuværende tidspunkt.

Oprettet: 2018-10-02 Statistik

Revider matematiklæreplaner på STX og HF

Denne henvendelse drejer sig om de nye læreplaner for matematik på B- og C-niveau på STX og HF. Vi ønsker disse læreplaner revideret, da vi ellers frygter, at elevernes faglige udbytte forringes væsentligt.     Større pensum I 2016 blev Matematikkommissionen nedsat med det formål at komme med anbefalinger til, hvordan det faglige niveau i matematik i gymnasiet kunne styrkes[1]. Én af de centrale anbefalinger i kommissionens rapport lød: ”For at få plads til nye emner og for at kunne stille krav

Oprettet: 2018-04-12 Statistik

Bevar vores nuværende Kulturhus og Bibliotek i Smørum.

Vi ønsker ikke vores Kulturhus inddrages i problematikken omkring Søagerskolens lukning

Oprettet: 2018-10-27 Statistik

Bevar Ådalen i Borup (”Tuen”) som grønt, rekreativt naturområde

Skriv under hvis du støtter op om, at Ådalen (Tuen) skal bevares som rekreativ natur eller at der kun skal bygges de 27 huse jf. gældende lokalplan. Onsdag eftermiddag (9/5-2018) modtog vi borgere i Borup en invitation til et Borgermøde onsdag d. 16. maj kl. 19 i Borup Kulturhus. Her vil kommunen fortælle om en igangsættelse af en ny lokalplan for ”Tuen” ved Kimmerslev Sø. De ønsker en lokalplan, der giver mulighed for at opføre det dobbelte antal huse – nemlig 54 - i op til 2 etager. Det planla

Oprettet: 2018-05-11 Statistik