Revider matematiklæreplaner på STX og HF

Denne henvendelse drejer sig om de nye læreplaner for matematik på B- og C-niveau på STX og HF. Vi ønsker disse læreplaner revideret, da vi ellers frygter, at elevernes faglige udbytte forringes væsentligt.  

 

Større pensum

I 2016 blev Matematikkommissionen nedsat med det formål at komme med anbefalinger til, hvordan det faglige niveau i matematik i gymnasiet kunne styrkes[1]. Én af de centrale anbefalinger i kommissionens rapport lød: ”For at få plads til nye emner og for at kunne stille krav om en mere dybtgående behandling af alle emner reduceres antallet af faglige emner væsentligt på B-niveau” (Grønbæk m.fl., 2017: 9). Trods denne klare anbefaling om en reduktion af det faglige stof er der med gymnasiereformen 2017 indført flere emner og dermed et væsentligt større pensum både på B- og C-niveau. Dette fører til en overfladiskhed i undervisningen, der ligger langt fra ønsket om en ”dybtgående behandling” af de matematiske emner.  

 

Overfladisk brug af matematikværktøjer

I de nye læreplaner er der omfattende krav om brug af matematikværktøjsprogrammer både i undervisningen og til eksamen. Kravene er udformet på en måde, der fører til overfladisk og ukritisk brug af værktøjsprogrammer og ikke bidrager til elevernes matematiske forståelse. Der bruges en del undervisningstid på at lære eleverne at indtaste kommandoer i forskellige programmer; i dette skoleår har vi fx brugt undervisningstid på at lære eleverne, hvordan man laver kommaer om til punktummer, når man importerer en Excel-fil til et andet værktøjsprogram. Aktiviteter af den art styrker ikke elevernes faglige niveau i matematik.  

 

Højere dumpeprocent

De omfattende pensumudvidelser skal ses i sammenhæng med tidligere års dumpeprocenter i matematik, som for STX B-niveau gennemsnitligt har været omkring 20% de seneste år[2]. Dumpeprocenten vil stige som konsekvens af pensumudvidelserne[3], medmindre de faglige krav inden for det enkelte matematiske emne lempes, hvilket går imod ønsket om en dybtgående behandling af emnerne.  

 

Flere eksamensformer

Antallet af eksamensformer i matematik er øget jf. vedlagte skema, hvilket tvinger matematiklæreren til at bruge mere tid på at træne sine elever i eksamensformer frem for at fokusere på matematisk indhold. Dette bidrager til den føromtalte overfladiskhed i faget.  

 

På baggrund af denne redegørelse ønsker vi pensum og eksamensformer genovervejet.  

 

Med venlig hilsen

Matematiklærere på STX og HF

________________________________

[1] Grønbæk, N., Rasmussen, A-B., Skott, C. K. S., Bang-Jensen, J. B-J., Fajstrup, L., Schou, M. H., ... Markvorsen, S. (2017). Matematikkommissionen - afrapportering. Undervisningsministeriet, p. 4

[2] Undervisningsministeriet: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/evaluering-af-proever

[3] Rasmussen, Tina: ”Matematikprofessor: Endnu flere vil dumpe matematik B”, Gymnasieskolen, 14. september 2017

 

Skema over eksamensformer

Skema.png

 

 


Matematiklærere på Rødovre Gymnasium og Herlev Gymnasium og HF    Kontakt forfatteren af dette andragende