Stop vanviddet - Ringsted kommune vil gøre skolelivet dårligere for både 7-9 klasserne på campus og kommende FGU-elever

Vær med til at få stoppet dette vanvid, som vil gøre skolelivet dårligere for både 7. - 9. klasses elever og kommende FGU-elever.  


Skriv under hvis du har børn på Campus, børn som senere skal på Campus eller unge som skal starte på
FGU, eller hvis du bare syntes det er en forhastet beslutning som Ringsted Byråd er ved at træffe.  
Ringsted byråd har planer om, at den nye FGU-uddannelse skal placeres i lokaler på Campusskolen. (i forbindelse med campusskolens 7.-9. klasses lokaler.)

Dette skal ske allerede fra september 2019 FGU som er til unge mellem 18-25 år, bliver den nye "produktionsskole". FGU er led i reformen af det forberedende område og det er politisk besluttet, at den skal ligge i forbindelse med øvrige uddannelses institutioner. Dette i sig selv giver god mening. Det giver også god mening at Ringsted kommune gerne vil kunne tilbyde sine unge muligheden for at komme på FGU i egen by (forbindelse med at forberede sig til de andre uddannelsesmuligheder som ligger på
Campus)
Det som ikke giver mening, er at ligge FGU midt på Campusskolens 7.-9. klasses område og inddrage deres nuværende faglokaler. Her er der tale om en folkeskole som huser elever fra 13-15 år. Planerne er at FGU-skolen skal placeres ikke mindre end få meter fra folkeskolens lokaler som pt. huser 8. klasse.

Jeg og flere nuværende som kommende forældre til børn på Campus er meget bekymret for dette tiltag.

Bekymringen består bla. I:  
Socialt: Unge spejler sig i hinanden. Der er en bekymring for både kommende FGU elever, samt bekymring for miljøet for vores 7.-9. klasser. De 13-15. årige der netop er gået ud af deres folkeskoleklasse fra 0.-6. klasse, skal bruge tid og energi på at finde deres nye plads, danne nye sociale hierarkier og roller. Der er derfor tale om et opbrud med det velkendte, nye børn, nye lærer- nyt alt.

At placere 18-25. årige som ofte har haft det svært i deres folkeskoletid, for tæt på de unge der skal arbejde sig igennem den proces, kan have en uhensigtsmæssig social indvirkning på de børn der ikke let
føler at de passer ind. Det er ikke de unge selv der skal kunne gennemskue denne mulige konsekvens- det ansvar pålægger os voksne. Ligeledes er det ikke fordelagtigt for den udvikling de 18-25. årige skal igennem, hvor de forsøger sig med en ny start, at de skal gå op ad folkeskoleelever. Gruppen af unge FGU elever fortjener at blive tage alvorlig og beskyttet. Blive taget væk fra deres skolenederlag og derfor væk fra folkeskolesammenhæng.

 
Rammerne: Ringsted Kommune vil tage velfungerende faglokaler fra 7.-9. klasserne og bygge lokalerne om til en FGU skole, blot få meter fra den nuværende 8.klasses lokaler. I den forbindelse skal faglokalerne ombygges, så de passer til en FGU skole. Nye faglokaler fra 2012, som er meget populære blandt både elever og lærer, tages fra Campusskolen. Ringsted kommune har "lovet" at det ikke kommer til gene for eleverne med ombygningen på skolen. Det er svært at forestille sig, at især 8.klasse somsidder midt i byggeriet, ikke vil blive generet.

Forhastet og ugennemtænkt proces: Det er derudover en bekymring at Ringsted kommune ikke har inddraget de 3 folkeskoler som er ”fødeskoler” til Campus. Det høje antal af privat- og friskole elever i Ringsted kommune taget i betragtning, burde være grund nok til at lytte til de familier der aktivt vælgerfolkeskolen til, så vi i fremtiden også kan have et kvalificeret folkeskoletilbud i en ”by midt i mulighederne”. Der er nemlig den mulighed at tænke det her igennem. Der er mulighed for at udsætte det endelige forslag i op til 4 år. 

Campusskolen fik en hård opstart, men billede er vendt, skolen stiger i elevtal, der er venteliste til at komme på campus, de stiger i karakter, mange faglærer vælger at søge
Campusskolen grundet de faglokaler som nu fjernes fra skolen. Alt dette er Ringsted kommune ved atødelægge.

Lad nu et tiltag der er en succes for FOLKESKOLEN, forblive en succes. Samtidigt er det bekymrende at dem som er ved at beslutte det her, altså vores byråd - i stor stil enten selv har børn på privatskoler eller ikke har skolebørn, hvorfor det ikke har en indirekte påvirkning på deres børn.  
Det vil give så meget mere mening at FGU ligger i forbindelse med ZBC, MSG og VUC og et forslag kunne være at bygge en ny FGU-skole på den tomme plads bag Bengerds Huse og ZBC.

Det er estimeret til at koste ca. 35 mill. Man byggede jo også nyt da man ønskede et gymnasie – er FGU-eleverne ikke også det værd?  

Det er bekymrende at Ringsted kommune ikke benytter sig af muligheden for at tænke det her ordentligt igennem. FGU-uddannelsen skal være implementer indenfor 4 år, og behøver således ikke stå klar september 2019.