Bevar Ådalen i Borup (”Tuen”) som grønt, rekreativt naturområde

Skriv under hvis du støtter op om, at Ådalen (Tuen) skal bevares som rekreativ natur eller at der kun skal bygges de 27 huse jf. gældende lokalplan.

Onsdag eftermiddag (9/5-2018) modtog vi borgere i Borup en invitation til et Borgermøde onsdag d. 16. maj kl. 19 i Borup Kulturhus. Her vil kommunen fortælle om en igangsættelse af en ny lokalplan for ”Tuen” ved Kimmerslev Sø. De ønsker en lokalplan, der giver mulighed for at opføre det dobbelte antal huse – nemlig 54 - i op til 2 etager. Det planlagte er i dag 27 huse i én etage. Den nuværende lokalplan med tillæg stiller krav om, at husene skal være indpasset i naturen. Brevet fra Køge Kommune udløste straks en omfattende udveksling på Facebook (Borup Info og Hjælp) mellem Borup-borgerne. Mange var helt uforstående over for, at vi skal miste dette dejlige og unikke naturområde, som dagligt benyttes af mange Borup-borgere.

Ådalens historie Det område, der i brevet omtales som ”Tuen” er en del af et samlet Ådalsforløb fra Skovbrynet til Kimmerslev Sø. Indtil 2003 var lokalplanen for ”Tuen”, at der skulle være en park netop for at bevare et samlet rekreativt område i hele ådalsforløbet. I 2003 blev det imidlertid besluttet at bebygge området. Vi var mange Borup-borgere, der forsvarede den oprindelige lokalplan med det rekreative område, og der var blandt andet en underskriftindsamling. Den nye lokalplan angav, at bebyggelsen på ”Tuen” blev begrænset til max 27 parcelhuse i én etage. Modstanden førte til et tillæg til lokalplanen i 2006, hvor bebyggelsen (de 27 huse) skulle indpasses i den omkringliggende natur. Det er denne lokalplan, som blev forhandlet med Borup-borgerne, som Køge Kommune nu ønsker at ændre.  

Borup-borgernes daglige brug af Ådalen For mange af os i Borup er Ådalen, ”Tuen” og Kimmerslev Sø et samlet rekreativt naturområde.  Året rundt stopper folk op på deres vej og betages af landskabet, himlen, naturen og tager billeder og film, som de deler med andre Borup-borgere på byens Facebookside. Dagen og aftenen igennem går folk tur, løber eller cykler i bakkerne og naturen, og byens børnehaver tager på udflugt i Ådalen, hvor de kan have ”krible-krable” natur forløb. Det er ikke kun ”gamle” Borup-borgere, der sætter pris på dette rekreative, unikke Ådals-naturområde. Mange tilflyttere giver udtryk for, at det netop er dette stykke natur sammen med Kimmerslev Sø, der gjorde, at de valgte at bo i Borup – fordi Borup ikke bare er en by fuld af huse, men en by fuld af natur. Borup-borgerne er ikke nostalgiske. De ønsker selvfølgelig også udvikling og at følge med niveauet i resten af landet. Men som en tilflytter udtrykker det: ”Udvikling  - bare ikke på bekostning af naturen , for ellers havde vi valgt at bo i en stor by .

Byplan Borup 2016-2017 Netop derfor er dette ”naturen i byen” skrevet særskilt ind i Byplan Borup, der blev vedtaget af byrådet i juni 2017. Byplan Borup blev til efter en række borgermøder i 2016. Baggrunden for møderne var, at Borup siden kommunesammenlægningen havde følt sig som ”udkants-Køge”. På borgermøderne blev det eksplicit og flere gange fremhævet, at Borup-borgerne sætter meget stor pris på den omkringværende natur med skov, sø og grønne bælter ind i byen. En af de arbejdsgrupper, der blev nedsat på møderne, arbejdede netop med ønsker og ideer, der angik naturen i og omkring Borup. Det resulterede i, at Byplan Borup har et helt afsnit, der beskriver disse visioner og ønsker. Ådalen (Tuen”) nævnes specifikt i indledningen: ”I de kommende år skal der være et øget fokus på de rekreative potentialer i ådalen og ved Kimmerslev sø som bynatur, og i en fremtidig renovering af Bycenteret skal naturen igen tænkes ind i byen”. ”Tuen” nævnes også i ”ønsker” på Byplanens sidste side: " ”Tuen” bør efter udlæg af boliger bevares som grønt område".

Det er bekymrende, hvis både lokalplanen fra 2003/2006 og det grundige borgermøde-arbejde i 2016 bliver tilsidesat. Med denne skrivelse vil vi opfordre Køge Kommune til at respektere de beslutninger, der tidligere er taget i dialog med borgerne i Borup – både den i 2003/2006 og den i 2016/2017 – og borgernes ønske om en bevarelse af lokalplanen med de 27 boliger, men allerhelst en genoptagelse af lokalplanen fra 2003 for ”Tuen” med en naturpark på området.

Venlig hilsen

Dorthe Elisabeth Balthazar-Christensen

Maria Bjerge

Rikke Hostrup Haugbølle                                          Borgere i Borup


Rikke Hostrup HAugbølle    Kontakt forfatteren af dette andragende