Bevar Dragør Menighedsbørnehave

Vores lokale politikere overvejer at lukke Dragør Menighedsbørnehave for at spare penge (som en del af kommunens spareplan vil de opsige driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave).

Hvis du er i mod denne beslutning, så hjælp politikerne med at træffe den rigtige beslutning, og skriv under på denne underskriftsindsamling.

Du kan også gå skridtet videre, og møde op foran rådhuset sammen med en masse andre utilfredse borgere, der kæmper for at bevare Dragør Menighedsbørnehave. Vi mødes d. 27. september kl. 18 foran Dragør Rådhus (inden kommunalbestyrelsesmødet). Vel mødt!

Læs mere på vores facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/2406488046245238/

 

Forældrebestyrelsens indlæg i Dragør Nyt nr. 37

http://dragoer-nyt.dk/dragoer-nyt-nr-37-2018/

Bevar Dragørs ældste børnehave

Den har ligget der siden 1949. Hundreder – ja, faktisk tusinder - af børn er gået ind og ud ad døren i byens ældste børnehave, Dragør Menighedsbørnehave.

Men nu overvejer vores lokale politikere lukke børnehaven for at spare penge. Med det vil de ikke bare lukke for 42 børns trygge hverdag. De vil også lukke for en kulturbærende institution, der med sin lange tradition, stærke lokale rødder og centrale beliggenhed står for alt det, som man på rådhuset taler så meget om, at vores by skal rumme.

Dragør Menighedsbørnehave er i dag en selvejende børnehave, der drives på linje med de øvrige kommunale institutioner. Politikerne vil konkret at opsige driftsoverenskomsten, fordi de mangler penge efter øgede udgifter på det sociale område.

Dragør Menighedsbørnehave udgør et værdifuldt aktiv, og en lukning vil have alvorlige konsekvenser for byens liv.

Med sin lange historie og lille størrelse er børnehaven ved siden af Dragør Kirke billedet på alt det, som mange unge familier sukker efter, når de beslutter at flytte til Dragør. Det er skatteborgere, som kommunen har hårdt brug for til at sikre økonomien for borgere i alle aldre – ikke mindst de stadig flere ældre, som vi skal tage os godt af.

Hvis kommunen skal sælges som noget særligt til børnefamilierne, kræver det, at vi kan tilbyde mange forskelligartede institutioner – også den lille overskuelige børnehave med stor personlighed.

En lukning af Menighedsbørnehaven vil også være et slag mod hverdagslivet nær den gamle by.

Et hverdagsliv, som alle ønsker at bevare, så det centrale Dragør ikke ender som en kulisse for turistbusserne. Det kræver, at denne del af byen også pludselig kan vrimle med flokke af Dragørs yngste borgere på en hurtig tur ned ad Kongevejen eller på havnen. For ikke at tale om det liv, der opstår som en helt naturlig følge af, at forældre eller andre henter og bringer i omegnen af 40 børn hver eneste dag i ugen. Det er også et ønske blandt mange butiksdrivende, der lægger et stort arbejde i at skabe en levende bymidte. Fordi de ved, at det kan betale sig.

Gennem årtier har Dragør Menighedsbørnehave vist sig som en stor hjælp for forvaltningen, når særlige behov opstod. Det er en kvalitet, som er svær at regne om til kroner og ører. Måske mærker man
det først, når fleksibiliteten ikke er der længere?

Forvaltningen fortæller politikerne, at børnehaven kan genåbne som privat drevet institution. Det er langt fra sikkert, at det vil ske grundet stor usikkerhed om økonomien. Hvis politikerne stemmer for en opsigelse af driftsoverenskomsten, stemmer de for en lukning.

Lykkes det at genåbne børnehaven, så vil alt næppe være som før. I dag ligger det i børnehavens ånd, at have en blandet børneflok, hvor far og mor lige så godt kan være direktør som SOSU-assistent. Den mangfoldighed og inklusion sætter politikerne over styr. Dertil kommer, at man meget vel kan tænkes at satse på børn fra andre kommuner.

De snakker så meget om de lokale værdier deroppe i byrådssalen. De har vidst endda fået skrevet det ind i en vision på glittet papir. Nu skal de på tværs af alle partier bevise, at det ikke bare er snak – bevar Dragørs ældste børnehave.

På vegne af Forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave,

formand

Nina Lentz