Bevar Snekkersten Skole, Klostermosevej 9, 3070 Snekkersten

Bevar Snekkersten Skole

 

Igen i år har Helsingør Kommune valgt skabe utryghed ved at foreslå en lukning af Skolerne i Snekkersten, afdeling Snekkersten Skole. 

At lukke Snekkersten Skole er en kortsigtet og tvivlsom besparelsesindsats. Vi - underskriverne - fraråder dette på det kraftigste, og opfordrer jer, politikere, til at høre vores begrundelser.

Snekkersten Skole er velfungerende. Det er en lille enhed, placeret tæt på brugerne. Det giver lokal sammenhængskraft, og den variation i skoletilbuddet de forskellige afdelinger i Skolerne i Snekkersten tilsammen udgør, tiltrækker børnefamilier til kommunen. 

Den besparelse, kommunen mener at kunne hente ved lukningen, er ganske lille; den virker endnu mere absurd, når man ser på, hvor mange mennesker besparelsen vil påvirke direkte - og i voldsom grad: 179 elever skal flyttes, de og deres familier skal lægge hverdagen om, medarbejderstaben skal flyttes, og Borupgårdskolen skal rustes til at tage imod de nye elever og ansatte. 

Ikke nok med at besparelsen er relativt beskeden, den forekommer også højst usikker. Spareberegningen  forudsætter, at nybyggeri på Borupgårdskolen kan afholdes for 3 millioner kroner, og at Snekkersten Skole kan afhændes for 15 millioner kroner. Hertil kommer andre flytteomkostninger (personalemæssige/organisatoriske/administrative), som ikke fremgår af besparelsesberegningen. De mindste afvigelser i de forudsatte tal betyder, at besparelsen på 2-300.000 kroner det første år og omkring 500.000 kroner de følgende par år reduceres kraftigt eller helt forsvinder. Worst case fordyres driften, og en besparelse opnås slet ikke. Det er også sandsynligt, at en betydelig del af Snekkersten Skoles elever vil søge til privatskoler i stedet for Borupgård - hvilket yderligere vil reducere den potentielle besparelse. 

Alene den potentielle besparelses beskedne størrelse, enorme usikkerhed, og det betydelige antal personer, der berøres, bør være grund nok til at skrinlægge besparelsesforslaget. Men herudover bør kommunen dog også skele til den fortsatte tiltrækningskraft, den fortsatte lokale sammenhængskraft, og i at demonstrere som kommune, at man lytter, og ikke ødelægger det, der virker.