Krav om retsforfølgelse af Danske Banks ledelse

 

Danske Banks ledelse skal sigtes

 

 

Vi, underskriverne af dette brev, kræver, at Justitsministeren straks giver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet instruks om at rejse sigtelse mod hele Danske Banks ledelse og alle der har beklædt en ledelsespost i banken siden 2007.

Enhver der har haft med moderne selskabsledelse at gøre vil vide, at det der interesserer en kompetent leder allermest er, hvorfra – fra hvilke lokaliteter og hvilke aktiviteter – selskabets overskud stammer. Der er også i banksektoren udviklet avancerede værktøjer til påvisning heraf.

Den Estiske filial udgjorde 2% af koncernen, men genererede 10% af overskudet. Det vil have vakt et stærkt næret ønske hos enhver chef om at klarlægge årsagerne hertil.

Påstandene om, at bankens ledelse skulle have været uvidende om aktiviteterne i den Estiske filial har derfor enhver formodning imod sig. Man kunne liges godt hævde, at det var medarbejderne i en mindre filial der havde fastlagt gebyr- og rentesatserne.

Det er dybt krænkende for retsbevidstheden, at denne bank – tilsyneladende på grund af A.P. Møller- koncernens ejerskab og dette konglomerats særdeles omfattende støtte til det politiske liv – åbenbart kan gøre sig skyldig i en hvilken som helst form for kriminalitet, uden at selskabet eller ledelsen stilles til ansvar.

 

Vi vil ikke finde os i denne åbenlyse korruption.


Carl Henrik Rørbeck, fraud examiner    Kontakt forfatteren af dette andragende