Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

#226

2015-05-28 11:30

Jeg skrev under fordi Ovartaci var et stort menneske og en stor kunstner med uhyre meget på hjerte. Et unikt stykke psykiatrisk og menneskeligt historie. Er der mon nogen der tænker på at lukke for Wölfli eller Hill's kunstværker?

Gæst

#227

2015-05-28 16:19

Kunstnere har, og har altid haft, trange kår. Endnu værre er det for kunstnere fra samfundets marginalgrupper.
Al kunst er en brik i vores kulturs udvikling. Uden den - ingen civilisation.
Håkan Nyström

Gæst

#228

2015-05-29 20:47

Fordi set er meget egenrådigt og snæversynet af Århus Kommune at nedlægge en så betydningsfuld og sjælden institution som kunstmuseet på psykiatrisk hospital. Det burde blive hvor det hidtil har ligget sammen med det psykiatriske museum. Kunstmuseet kunne så samtidig være et minde om dengang man behandlede psykisk syge i smukke bygninger midt i vidunderlige omgivelser med park og havudsigt.

Gæst

#229

2015-05-31 14:03

Denne særegne og højst værdifulde kunst giver store oplevelser. Samtidigt bringer kunsten et indbliik i psykiatrien som fremmer forståelsen og respekten for psykiske lidelser. Den historiske afdeling er også vigtig.

Gæst

#230

2015-06-01 10:04

Fordi hvis politikerne havde haft den fin idé, at interessere sig for de sindslidendes kunstværkers betydning for kunsten såvel som for forskningen så ville Ovartaci figurere som den største blandt en skare af store - men syge - kunstnere. Hans værker er en berigelse for den som holder af kunst og en hjørnesten for den psykiatriske forskning.

Gæst

#231

2015-06-02 12:10

Fordi Museum Ovartaci hver gang jeg har besøgt det, har været en øjenåbner og en berigende oplevelse.

Gæst

#232

2015-06-02 12:18

Fordi Museum Ovartaci hver gang jeg har besøgt det har været en øjenåbner og en berigende oplevelse.

Gæst

#233

2015-06-02 12:55

Museet er unikt. Det bør bevares i de nuværende rammer, hvor psykiatriens historie og kunsten fomidles perfekt.
jec

#234 overtasi musets viderførelse

2015-06-02 14:26

Så kom det!

Regionen kan og må ikke længere drive museum Overtasi. Kommunen vil hellere give aarhus en stor og ganske omfattende byudvikling så byen kan bla kan være helt på "dupperne" til kulturby år 2017. Der kan ligge meget fornufttigt i en langsigtet byplanlægning, men at byrådet syntes, at psykiatrien endnu en gang må ofre noget, er ubegribeligt for en almindelig mand, som mig.

Pakkeløsninger eller ej, så hører Overtasimuseet helt klart med til en del af aarhus og har gjort det i mange år. Museet har på mange måder vist sin berettigelse bla ved sit antal af besøgende både i grupper og enkelte personer ( Ca 15.000 pr år). Dertil kommer, at museet bruges som studiested for studerende fra social og sundhedsskoler både i og udenfor Aarhus. Det er endvidere studiested for studerende både på institut for æstetik og psykologi på Aarhus universitet. dertil kan nævnes, at det også er en arbejdsplads for mennesker der har brug for en skånsom tilgang til arbejdsmarked ( Fleks og skånejob). Dise mennesker sættes nu i en særdeles sårbar situation.

Fremtiden er uvis. Man kan ikke spå om den, men et par forslag kunne overvejes. Hvad med ,at løfte museet helt til vejrs, og forslå, at det får en linie i finansloven. Et passende beløb, der vil dække udgifterne,  som jo ikke kan andrage andet en få milioner på et satsbudget, som er omkring 1400 mia. Ja, du læste rigtigt altså omegnen af 2 promille ( 2/1000 dele af det samlede budget).

Et andet, som kræver en del arbejde og risiko er, at sammen med udstillingen, at have galleri, hvor man har malerier i kommision og hvad det kkan indbringe, går ubeskårent til avertasimuseet.

Jeg er ganske vel orienteret, om at man også mangler husning i fremtiden. Måske var det en idé, for nogle personer, som både har midler og energi til , at lave et eller flere fonds til dette formål.


Gæst

#235

2015-06-02 14:39

Fordi jeg synes tingene på museet er meget flotte, og at de hører til på museet. Det vil være synd hvis de ikke er tilgængelige for offentligheden, i deres naturlige omgivelser.


Gæst

#236

2015-06-02 15:12

Ovartarci var en genial kunstner der gik foran og viste vejen for både læger og patienter på et internationalt kunstnerisk og sundhedsfremmende niveau

Gæst

#237

2015-06-02 21:44

Jeg skrev under fordi vi er forpligtet til at oplyse om psykiatrien og ikke mindst den virkelighed der er forbundet til. Ovartaci musset gør det på en meget nuanceret/kunstnerisk/og interessant måde. Med virkemidler der er oprigtige og meget interessante

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2015-06-03 08:32


Plesper

#239

2015-06-03 08:36

Bevar museet fordi:

Museet giver en dokumentation på hvordan psykisk syge er blevet behandlet gennem tiderne og hvordan de syge idag gennem behandling kan opnå at få et godt og værdig liv. Det viser også vejen til at forbedre behandlingen. Derfor er det vigtigt at vi også viser skyggesiden af livet og hvordan vi behandler den.


Gæst

#240

2015-06-03 11:00

Ovartaci er et psykiatrisk historie i dk, et samlingssted for rigtige mange. God behandlingssted.

Håber der kommer en velgørenheds koncert

Gæst

#241

2015-06-03 11:10

Jeg har kendt Psykiatrisk Hospital fra jeg arbejdede som rengøringsassistent som 18-årig i 1968, til nu, og har fulgt opbygningen af museet, som jeg har glædet mig meget over. Jeg har i 1969, som rengøringsassistent, dagligt gjort rent på Ovartacis værelse, og talt med ham. Som lektor på Pædagoguddannelsen er jeg kommet med studerende på museet mange gange, og glædet mig meget over den store informationsværdi, der ligger i et sådant besøg, og over den interesse, de studerende udviser. Det er et stykke kulturhistorie og også en faglig historie om indsatsen overfor psykisk syge gennem tiden, som ikke kan erstattes af f.eks. bogudgivelser. Derfor: bevar museet - det er alt for nemt at smide uerstattelige værdier ud.
venlig hilsen Ruth Thygesen.

Gæst

#242

2015-06-04 16:48

Fordi museet selvfølgelig skal bevares. Johannes Nielsen har gjort et kæmpearbejde for at eftertiden kan bevare muligheden for både historisk og kunstrerisk at høre og se om en meget spændende epoke

Gæst

#243

2015-06-04 18:38

Fordi, de bestemmende personer regner ikke den psykiske syges kunst for kunst havde det vært et museum for fx en kendt dansk kunstner, havde ingen drømt om at nedlægge museet. Men nu er det en kendt psykisk syg,der også udtrykker sig kunsterisk.
Dette er udtryk for et nedgørende menneskesyn for det skabende menneske.
Længe leve kunsten , også når den ikke er den etablerede kunst

Gæst

#244

2015-06-05 05:56

Ville være synd og skam at dette museum blev lukket. Er også psykiske sygdomme set fra en anden vinkel

Gæst

#245

2015-06-09 09:40

Det er fantastisk unikt museum, som vi ikke har kulturel råd til at miste. Ogsa Risskovs eget museum fra gamle dage skal bevares

Gæst

#246

2015-06-09 15:13

Ovartaci Museet er noget af det mest fantastiske og interessante jeg længe har set. Et af de museer man har lyst til at vende tilbage til igen, fordi man bare må se det igen. Det rummer værker man kan bruge mange timer på at gå dybere ind i, og prøve at forstå hvad følelser og tanker der var bag motivet. Hjælp til at bevare dette specielle museum! Skriv under! :-)

Gæst

#247

2015-06-09 17:44

Har selv arbejdet på museet og været bruger af de åbne værksteder samme sted - et godt tilbud for borgere, som er kommet i psykisk krise.

Gæst

#248

2015-06-11 09:31

Det er så imponerende hvad man kan opleve, ved at se et menneske, der er særligt, levere indre tanker i kreativ form.
Det er et tids billede . det er dansk 'sygdoms udtryk'.
lige nu ser vores øjne Disny sjov om fredagen med de vildest tegninger af flyvende 'folk' . Ovataci er før anders and og co.
Det ver da imponerende og forunderligt at der er lighed.
bevar dette unike museum. verdens eneste. lad turisterne vide det. det er et rejse mål i sig selv.
Venlig hilsen jonna colding henriksen

Gæst

#249

2015-06-11 23:56

Fordi det unikke museum bør bevares på grund af , hvad der står i brevet. Det er småpenge for Århus Kommune de 1,6 mill / år set i forhold til, hvad der ellers bruges masser af penge på. Det er pinligt at spare dette væk; mens millioner kastes ud til kæmpeprojekter som f.eks. en unødvendig navne forandring fra Å til AA i byens navn, unødvendig nedrivning af gode boligblokke i Gjellerup koster kassen, m.m.m.

Gæst

#250

2015-06-15 13:58

Fordi det er unikt og giver et fantastik indblik i sindets mangfoldighed. Malerierne kommer os alle ved og udtrykker sind/følelser, der ikke kan sættes ord på.