Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

#201

2015-05-18 20:02

Er det ikke lidt skørt at Århus ønsker at være førende kultur by, for derefter at ville lukke en vigtig kunst og kultur attraktion?

Gæst

#202

2015-05-18 20:18

Jeg har besøgt museet og fået en rundvisning af en meget kompetent fortæller. Den oplevelse sidder i mig endnu, især hvordan kunsten afspejler de lidelser eller tilstande patienterne har levet med. Dette museum er et fantastisk redskab til at lære omverdenen om psykiske sygdomme, samtidig med at det indeholder stor kunst og fortællinger fra en verden der er ubekendt for de fleste af os. Museum Ovatarci er ikke kun kunst og ikke kun museum - det er formidling af et emne der er vigtigt som aldrig før, men lige så svært at forholde sig til, som altid.

Gæst

#203

2015-05-18 20:57

Jeg har været derude og set museet, og det er smukt, vigtigt, vedkommende, interessant, historiefyldt og spændende, med andre ord, det er 100% værd at bevare

Gæst

#204

2015-05-18 22:12

Har været på museet flere gange og det minder mig hver gang om de skjulte resourcer der findes,ikke blot hos Overtaci,men hos mange andre psykisk ramte medborgere

Gæst

#205

2015-05-19 09:37

Enestående museum. Bør fortsætte i samme bygning. Det må vi da have råd til i dagens Danmark.

Gæst

#206

2015-05-19 10:49

Selvom det psykiatriske hospital flytter, så har bygningerne stadig historisk og kulturel betydning, det samme har museet som bør bevares som museum for stedet!

Gæst

#207

2015-05-19 15:59

Overtaci er et fantastisk museum, som gør synligt indtryk på alle besøgende. Udvider virkelig ens horisont og giver ny indsigt en en smuk og mærkelig verden.

Gæst

#208

2015-05-19 18:02

Jeg underskrev, fordi det er utrolig vigtigt at bevare dette helt unikke museum. Det bør blive hvor det er altid og så skal man også bevare kirkegården. Det kan blive noget helt unikt for Aarhus, der er muligheder i det. Det er så vigtigt at bevare den viden der er der!!!!

Gæst

#209

2015-05-20 08:42

Det lille museum Overtaci rummer fantastiske billeder og kunst,lavet af psykisk syge. Alt for få kender til museet - en skam ! For det rummer en "skat" af spændende,særprægede værker. Mange af høj kunstnerisk kvalitet med motiver fra smukke stilllebens,gru,forvrængede kroppe,ansigter,motiver der udstråler tvivl,sorg,livsglæde,humor,naturalisme - museet er en perle at "levet liv" i med og modvind - meget aktuelt i vor tid.

Psykiateren

#210 Re: Re:

2015-05-20 14:04

#22: - Re:  

Hej

Ja det er rigtigt. Asger Jorn og franskmanden Dubuffet inviterede Overtaci til at udstille sine værker i Paris. Asger Jorn skal have sagt til Overtaci, at han ville blive millionær, hvis han udstillede i Paris. Overtaci afslog tilbudet, som du rigtigt nævner. Det var nok mere trygt for ham at være (tvangs)indlagt på Risskov.

Der er skrevet flere (rigt illustrerede) bøger om Overtaci, som kan købes ret billigt på museet. Kan anbefales.

Overtossens liv og kunst er en fantastisk og enestående Århus- og psykiatri historie. Det er trist, at vi i stigende grad bliver belemret med primitive og ureflekterende politikere, som tilsyneladende ikke mener, at kunst og historie er særlig vigtigt, men ok ---- vi har jo selv valgt de tåbelige politikere, der blot melder "hus forbi" (?) De er nok ikke klar over hvor meget klogere man kan blive af historien og kunsten. Bl.a i forhold til ikke at gentage fejl.

Regionsrådets argumentation går vist hovedsageligt på, at det ikke er regionens opgave at drive museum. Jamen hvis opgave er det så ? Så må det vel være statens opgave (?). Ku' regionspolitikerne så ikke lige tale med deres partikammerater på Christiansborg om at finde en løsning ? Eller mener regionspolitikerne virkelig, at de slet ikke har noget ansvar i forhold til lukning af Overtaci museet ? Når man har ansvaret for drift af psykiatrien har man vel også ansvaret for psykiatriens historie, som alle bør lære af.

 

Med venlig hilsen

Jørn Sørensen, speciallæge i psykiatri


Gæst

#211

2015-05-20 14:32

Det er et museum der fortæller en historie om en udsat gruppe i vores samfund. De er stigmatiseret af fordomme og folks frygt for psykisk syge.
Museet giver et billede af hvor kreative den gruppe rent faktisk er.
Hvordan kan man lukke så kulturelt et sted. Det må ikke gå tabt, blot fordi, det ikke er kunst der er lavet af bizare eller kendte kunstnere.
Der er så meget kunst i de billeder ikke blot dem af Ovartaci, men i høj grad også så mange andre, hvor deres sygdomme kommer til udtryk i kunsten.
Det vil Være en skandale at lukke denne.

Gæst

#212

2015-05-20 15:54

Fordi jeg finder museet vigtigt, et stykke historie, som bør kendes af mange. Det viser desuden en side af livet, som der trods alt er mange, som kommer i berøring med. Udstillingerne er meget seværdige og hører hjemme disse fantastiske bygninger.

Gæst

#213

2015-05-20 17:01

Det burde være indlysende for enhver - herunder Aarhus Kommune og Region Midt- at dette museum naturligvis skal sikres en fremtid. Det er forkasteligt og ulykkeligt, at det nu er havnet i denne situation, hvor der ikke er ende på roserne fra politikerne - men ingen vil tage ansvar og hjælpe med at løfte og bevare dette unikke sted. Der er mange arbejdspladser på spil - medarbejdere som nu ikke ved om de er købt eller solgt - foruden de mange mennesker som dagligt benytter og har stor glæde museets aktiviteter. Og endelig; har "man" seriøst tænkt over hvad, der skal ske med de store samlinger i tilfælde afvikling?

Lars 


Gæst

#214

2015-05-20 18:30

Det er da utroligt at man altid skal spare på de mest sårbare og udsatte menneskers være/støtte steder. Sidder netop og ser operation X hvor man uden at blinke bevilger millioner af kroner til fiktive og rotations projekter. Hvad med om man var lidt mere omhyggelig/kritisk når man godkender den slags kreative ansøgninger. Kom nu ikke og sig det er to forskellige kasser, for det ved jeg godt, men der var måske bedre råd til de projekter der virkelig batter, hvis man var mere omhyggelig.

Gæst

#215

2015-05-20 20:50

En historisk og unik samling der er lige så vigtig måske endda vigtigere og mere bevaringsværdig end så meget andet er modtager tilskud

Gæst

#216

2015-05-21 20:18

Museet har markant historisk og nutidig betydning ved at være vidne om, at muligheden for kunstnerisk udtryk kan bidrage til øget livskvalitet og bedring, som en vigtig supplerende mulighed og del af den psykiatriske behandling.

Gæst

#217

2015-05-23 04:03

Det er meget vigtigt at bevare dette museum, Det fortæller så meget om en virkelig kunstner, desværre er det for lidt kendt, alt for få kommer der, der må mere kendskab til. Jeg kunne ønske der ville blive fortalt om det i skolerne på lige fod med alle andre museer.

Gæst

#218

2015-05-23 11:22

Museet er enestående i Danmark og hele Europa tilmed. Der vil også stadig være et behov for museet for psykiatriske patienter. Dette ses tydeligt af samlingen med de fine kunstværker kun udført af psykiatriske patienter

Gæst

#219

2015-05-24 20:34


Det er et så unikt museum, at det grænser til uartighed - af værste skuffe - ikke at bevare det.

Gæst

#220

2015-05-25 18:58

Museet er et enestående vidnesbyrd om en enestående ildsjæls arbejde for kunstens betydning for helbredelse eller bedring af psykisk sygdom.

Gæst

#221

2015-05-26 13:29

Jeg har set udstillingen flere gange og er overbevist om dens store kunstneriske og samfundsmæssige værdi.

Gæst

#222

2015-05-26 19:52

Fordi jeg synes at det er vigtigt med et sted for psykisk syge , så de kan blive "stimuleret" og forhåbentlig hjulpet videre, eller have noget de har det godt med

Gæst

#223

2015-05-26 20:55

Der er flere grunde.
Jeg har siden jeg var teenager besøgt en mængde maleriudstillinger, og Ovartaci har en masse at fortælle, som jeg tror, at vi over tid kan afkode og forstå og blive meget klogere af. At lukke samlingen ned er for mig at se en katastrofal benægtelse af, at megen af vores mest værdsatte kunst er skabt af mennesker, der ikke har passet helt i vores paniske angst for, at dem der afviger fra normen også har noget at byde ind med.
Jeg synes også, at det er beklageligt og kritisabelt, at institutionens eventuelle ophør, vil berøve en række mennesker muligheden for gennem deres kunstnerstiske udfoldelser at leve med deres psykiske lidelser.
Hvor er det Danmark, jeg som barn og ung elskede at være en del af. I mine øjne har det udviklet sig til et land, hvor den enkelte er sig selv nok - og blæs på dem, der ikke passer i normalskabelonen.
Lad os nu for pokker få vores gamle nationale identitet som et rummeligt land tilbage

Gæst

#224

2015-05-27 15:41

Det er vigtigt at bevare for fremtiden. Da vi alle kan lære om vi er "syg eller rask". Også er det jo fantastisk kunst.

Gæst

#225

2015-05-27 16:22

Jeg og min søn har i dag besøgt museet, og det er HELT viunderligt. To timer forsvandt, og den søde dame i receptionen sagde, at vi bare kunne gå over i cafeen og få en kop kaffe og så komme tilbage.
Vi må protestere mod lukningen alt hvad vi kan, men nytter det ikke, så skynd dig ! - besøg dette enstående sted i de smukke bygninger, inden det er for sent !