Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

Har besøgt denne unikke udstilling et par gange ....
Og er imponeret over kunstnerne og deres historie....

Gæst

Bør som kultur arv være en del af den gamle by i Århus. Eller på anden måde bevares. Det er en historie og lærerige erfaringer, der aldrig bør gå tabt. Både kunsten der er lavet på stedet. Og de historiske rum og redskaber der er samlet der. Det må og bør være muligt, at samle midler eller søge fonde, til at det ikke bare går tabt i en økonomisk stram hverdag.

Gæst

For at forstå nutiden må man kende fortiden - det er så vigtig at vi passer på vores kulturarv også det der engang ikke blev snakket om

Gæst

Fordi jeg blev opfordret til det af en anden maler og fordi jeg synes at sådan et museum er værdifuldt og med til at vise mangfoldigheden i dansk kunst

Gæst

Det er så vigtigt at bevare dette museum,
ganske enkelt.
Den kunstneriske udfoldelse er mangfoldig.
Lad det blive, lad os værne om dette sårbare museum med kunst fra sårbare mennesker.

Gæst

Alle kommuner sparer vores historiske arv væk. River smukke huse ned og planter beton, arbejdspladser bliver jagtet og gjort usikre, det skæve, kreative og anderledes har svære kår. Alt det der gør verden smuk og opdagelses rig, dør i deres spareiver.

Gæst

fordi kreativitet er vigtig for alle, ikke mindst for psykisk syge. museet formidler nonverbal kommunikation, det er vigtigt.
venlig hilsen
Marianne Hesselbjerg
Billedkunstner
Peter Kraus

#283 Bevar Museum Ovartaci!


kunsten er en vigtig del i vores hverdag, vores liv! Vi møder den overalt; på gader og stræder, på museer! Hver gang at et museum må lukke, fordi økonomien ikke er tilstrækkelig, bliver vores hverdag en lille smule fattigere! Derfor skal der findes midler, så at Museum Ovartaci stadig kan give glæde til en masse mennesker!

hilsen

Peter Kraus

Henriksen

#284 Bevar museumsfunktionen, men overvej flytning til fx Aros


Man kunne eventuelt under de givne omstændigheder overveje, om museumsgenstandene kunne overflyttes til Aros Kunstmuseum. Derved ville museet måske kunne drives billigere, og man ville få flere besøgende end i Risskov, fordi det så ville indgå som en del af et større og meget besøgt museum. De gamle historiske bygninger i Risskov er ikke i mine øjne det centrale, selvom de gav mening indtil for nyligt.

Men bevar kunsten og det psykiatrihistoriske i offentligt tilgængelig sammenhæng og opmuntr patienter både terapeutisk og kunstnerisk! I øvrigt er Ovartaci international sværklasse kunst. Hans kunstværker fra et halvt århundrede bør ikke sælges, men holdes i arv til opmuntring af kommende generationer af sindslidende til kunstneriske udfoldelser og eksperimenter.  Hvis man betænker, hvor mange offentlige støttekroner mange almindelige kulturaktiviteter uden højere terapeutisk indhold får fra vores fælles statskasse, burde regionen også kunne finde midler til en ordning, hvor museumsaktiviteten kan videreføres under en eller anden form. Eventuelt kunne regionen søge staten om støtte til en sådan ordning - man kunne kalde det kultur og dermed en statsudgift. 

Jeg tror dog, museumsstøtter gør klogt i ikke at fokusere på Risskov som fremtidig destination for et sådant museum. I den brede offentlighed i Aarhus er det tidligere psykiatriske hospital i Risskov et lidt afsides beliggende, måske stigmatiserende, sted, og det begrænser nok besøgstallet. Hvis man derimod flytter museet ind i kunstcentret i Aarhus, hvor de andre kendte kunstnere udstiller, får man bragt kunsten og psykiatrien ind i en bredere offentlighed. Det ville gavne den brede viden om og forståelse for sindslidelse såvel som opbakning til selve museumsprojektet.


Gæst

Fordi det er vigtigt at bevare dette museum.
Det er et godt museum og meget interessant museum der oplyser om psykiatrisk indkæggelse i bla. Gammel dage.

Gæst

Fordi jeg har set udstillingen et par gange og den fortæller så megen historie der ikke må gå tabt.

Gæst

Museet er enestående af sin art. Det er væsentligt, at vise kunst der er frembragt af særligt åbne og følsomme personer. Museet giver en sjælden mulighed for at se ind i denne specielle, fantastiske verden. Et meget vigtigt museum. Århus kan være stolt af stedet og kan gøre meget mere for at gøre opmærksom på det overfor turister fra ind- og udland.
Karsten Ree

Vi skal have flere Dalí plagiater...............................................................................

Hanne Fischer.

#289 Re: Bevar museumsfunktionen, men overvej flytning til fx ArosGæst

Det er en skandale at lukke Overtaci samlingen ned og gemme den væk. Placer den i stedet i det tidligere bibliotek i Mølleparken, centralt i byen, hvor mange gæster, herunder udenlandske kunne få et indblik i historien og den interessante samling.

Gæst

Jeg tror ikke det er muligt at lave stor kunst uden ind i mellem at slippe virkeligheden. Men dem der gør lever et stigmatiseret liv og det er ikke nemt. Vær med til at sikre dette unikke muserum ikke går tabt i en eller anden besparelsesrus tilfordel for topskattelettelser. Det ville være sørgeligt.
Plejer, Carsten Bech
Gæst

Jeg har arbejdet på hospitalet i mange år. Har på et tidspunkt haft ansvar for Ovartaci, bl.a. i den periode hvor han byggede helikopteren. Jeg kender tillige flere af de de der har leveret værdifuld kunst til museet.


Gæst

Jeg har har valgt at underskrive denne indsamling, da jeg fandt besøget på museets udstillinger og rundvisningen oplysende om psykisksygdom placering i Danmarks historien. Jeg synes museet har sin berettigelse og er en del af den danske kulturarv. Et besøg på museet er et godt supplement til historieundervisning eller den generelle almenedannelse.

Gæst

Psykiatrisk Museum Ovartacis billeder fortæller historierne om de patienter der har skabt dem, om deres sygdom, om hvordan de havde haft det i de samfundslag de kom fra, og hvordan de blev behandlet i de 30-40-50 år, de kunne være indlagt.
Det tilsvarende Psykiatriske Museum i Middelfart har årligt besøg af mange tusind gæster, bl.a. studerende og personale fra psykiatrien, social- og sundhedssektoren, kunstinteresserede, forskere samt masser af andre interesserede samfundsborgere.
Vi taler om inklusion, og sindssygdom forstås og behandles med kunst. Det forudsætter forståelse, og det er museer som disse i høj grad med til at skabe. Og Ovartaci er en af Danmarks største kunstnere. Spørg Asger Jorn. Spørg Stefan Herrik. Spørg Hans Krull.

Gæst

Fordi, at bl.a. "Overtasis" kunst er skabt indenfor psykiatriens mure, så som på Risskov og Dalstrup psykiatriske behandlingssteder.

Gæst

Efter 7 års arbejde på psykiatrisk hospital Risskov ved jeg hvor vigtig dette museum er og hvor stor en legende ovar tassie er fir stedet.
Tænk på efter renovationen fandt man glemte overmalede freskoer fra kunstnerens hånd. De blev bevaret og sat over dørene i den gamle del af hospitalet

Gæst

Fordi det er sandt det der beskrives, og det skal selvfølgeligt bevares. HVIS der endelig skulle ske ændring, så var det jo at bruge flere penge på den slags.

Gæst

Fordi det er synd og skam at det skal lukke. Det er et stykke kultur historie og det har hjulpet mange patienter at kunne udtrykke sig igennem kunst. Gid det kunne blive liggende i de gamle rammer hvor det hører til.

Gæst

Museum Ovartaci er en vigtig del af psykiatriens historie, og en vigtig del af Århus´ historie. Furi Appel og Gunnar Niskers fond har støttet museet med 100.000 kr.

Gæst

Det er vigtigt til stadighed til udbrede kendskabet til og ikke mindst indsigten i/forståelsen for psykiske sygdomme.