Bevar Museum Ovartaci!

Ledelsen i Region Midt er parat til at lukke Museum Ovartaci, der har til huse på psykiatrisk hospital i Risskov.
 
”Museet foreslåes nedlagt med udgangen af 2015 som en konsekvens af den kommende udflytning af psykiatrien i Risskov til DNU i Skejby," skriver regionsledelsen, der ikke mener, at museumsdrift er en regional opgave.

 

Museum Ovartaci skal bevares fordi:

  • Museets ærinde er afmystificering af psykisk sygdom og nedbrydning af tabuer.
  • Det giver psykiatrien et nuanceret ansigt og formidler viden om psykisk sygdom.
  • Det giver et tankevækkende indblik i menneskeskæbner i en ellers lukket verden.
  • Det fortæller et kapitel af Danmarkshistorien, set gennem psykiatriens optik.
  • Det skaber mere forståelse for og åbenhed omkring psykiske lidelser, nedbryder tabu og medvirker til at eliminere diskrimineringen af psykiske syge.
  • Det består af enestående samlinger i Europæisk særklasse.
  • Det tager et socialt ansvar.
  • Det er en vigtig brik i kunst- og kulturpaletten i Aarhus og Danmark.