Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

#176

2015-05-12 20:22

Fordi det er vigtigt ikke at glemme at kunst især for mange psykisk syge, er en del af vejen til helbredelse, og ikke mindst at udholde at leve med sygdommen, da de får nogle af de dæmoner og flyvske tanker, forvirring osv ud og manifesteret, så de ka se på det og mærke/forholde sig til den virkelighed der også er deres - og ikke syge kan få en oplevelse, måske en øjenåbner - eller forstå et flig af deres virkelighed - eller ikke - MÅ POLITIKERNE VÅGNE OP OG GØRE NOGET VED HELE DET PSYKIATRISKE SYSTEM - FOLK BLIR IKKE RASKE AF PILLER, TVANG ELLER PACIFICERING - DE SKAL HAVE LIVSKVALITET OG FORSTÅELSE!!!!

Gæst

#177

2015-05-12 21:39

Fordi det er et sted, hvor man kan se stærk kunst udført af psykisk svage mennesker. Et sted, der giver rum for det, man ikke taler om.

Gæst

#178

2015-05-12 21:54

Fordi der skal fokus på en lidelse, der rammer alle uanset status. Det er dig og mig og alle dem, vi holder af.

Gæst

#179

2015-05-13 07:32

Vi har i vores familie i omkring 30 år levet med de glæder, sorger, udfordringer og frustrationer der følger med at have en psykisk syg pårørende...
DERFOR - Bevar Museum Ovartaci !!!!!

Gæst

#180

2015-05-13 12:34

Et fantastisk museum, der helt naturligt hører hjemme med den nuværende beliggenhed, også i fremtiden.

Gæst

#181

2015-05-13 14:40

Ovartaci museet og samlingen med hans værker er et skatkammer. Det er et sted hvor man kan finde håb når verden er rablende eller man blot vil forstå hvilke fantastiske evner det lidende menneske kan indeholde. Medicin på anden vis end den gængse og en konkret øjenåbner for et hvert menneske uanset herkomst!

Gæst

#182

2015-05-13 18:25

Fordi det er et vanvittigt vigtigt museum at bevare. Museet rummer en helt enestående samling og historie, men også håb, inspiration og strejf af frirum for nuværende psykiatriske patienter og alle med interesse for kunst og kunstens muligheder for mennesket.

Gæst

#183

2015-05-13 19:13

Det SKAL bevares
qualicat

#184 Museum Ovartaci

2015-05-14 14:16

Mit favoritmuseum da jeg studerede i Århus. Et fantastisk museum Richardt Hansen Øjenlæge


Gæst

#185

2015-05-14 22:23

Jeg er så heldig at havde arbejdet i værkstederne på Risskov og haft min gang i museet ja hele huset, et utrolig dejligt sted at opholde sig. Det indeholder jo en fantastisk samling, men der er jo også en hel del særlige jobs til sårbare medarbejder, de forsvinder vel også?? Det er jo lige så slemt!! Jeg kan ikke forstå at de ikke bare lader det hele være i den bygning det er i , det vil jo være en berigelse for det "nye" miljø der kommer derude. Det er jo også museet over selve hospitalet, der er genskabt der, det er da også meget værdifuldt, også det at det netop er i de rigtige rammer, det gør jo alt for stemningen. For ikke at tale om det kæmpe arbejde Johannes Nielsen, har gjort igennem hele sit virke og stadig gør, jeg var med til at fejre hans 90års fødselsdag i sommers, der holdt han en helt fantastisk tale, for alle os der var mødt op for at fejre ham, ikke at forglemme Mia hun har jo også kæmpet en kamp. Men det er som om det ikke er så vigtigt, det er bare penge.. penge.. og atter penge, hvad med følelser, ja alle os der er vokset op her i Århus har da masser af følelser i spil, hvad er med til at skabe en by??!! penge.. nej det er folkene bag mange af de utrolige ting, begivenheder og andre pudsigheder der opstår, når almindelige mennesker brænder for en sag og kæmper og der så opstår noget særligt. Men det er de kommunale "hoveder" rigtig gode til at slukke../lukke.. se bare bymuseet.. dog har kvindemuseet fået lov til at bestå.. det er lige før der er fantastisk!! ikke?? Der skal jo meget til at danne en rigtig god by, en by hvor der er plads, også til dem der har det svært, men deres historie er måske ikke så vigtig?? Det må vist være det man kalder en "ommer" ellers er der vist noget helt galt med dem der bestemmer.

Gæst

#186

2015-05-15 07:15

jeg har set den udstilling, og kunne have brugt dage i stedetfor timer, også ovartacis liv og historie er fascinerende

Gæst

#187

2015-05-15 08:19

Jeg har, i forbindelse med psykologi på HF, været oppe og se museet og sikke en oplevelse... Mange smukke værker med en fantastisk historie og livsanskuelse.... Selvfølgelig ska det IKKE lukkes ned..
<3
Gæst

#188

2015-05-15 22:53

Museum Ovartaci er unikt og enestående for sin art. Muséet er med Europas største L´art Brut-samling og psykiatrihistoriske udstillinger et ubetinget aktiv for Aarhus på det kulturelle og historiske område indenfor psykiatrien.
Muséets besøgshistorik taler desuden sit eget sprog både i forhold til muséets almene og studiemæssige interesse, relevans og berettigelse.
Besøg Muséet og få selv syn for sagen. Man kan ikke andet end begejstres, forundres, forandres og ikke mindst blive klogere udi udfordring af eventuelle tabuer, fordomme og forestillinger om sindets kringelkroge. <3. ALH.

Aarhus - det er nu "du" skal træde i karakter...


Gæst

#189

2015-05-16 06:25

Jeg mener museet giver det mest autentiske tidsbilled at psykiatrien som det har set ud gennem tiden .
Museet er også et billed af normalitets begrebet .
Placeringen på hospitalet er selvfølgelig også en del af autensiteten.
Livet bag murene har været livet for rigtig mange psykisk syge på godt og ondt det er det museet viser .
Når hospitalet fraflyttes slutter en epoke det vil nok være værd at have et museum fra .

Gæst

#190

2015-05-16 16:16

Ganske enkelt fordi manden og hans kunst og hele historien om ham er dybt interessant.Og jeg synes det vil være barbarisk at lukke Museet for omverdenen.Bl.a derfor skriver jeg under.

Gæst

#191

2015-05-16 17:32

Har besøgt stedet flere gange og vil formentligt besøge stedet igen. Synes også andre skal have denne mulighed.

Gæst

#192

2015-05-17 07:19

Jeg har været der, og synes det er fantastisk spændende at se hvordan forholdene engang har været, men på en måde også tragisk hvad alle malerierne fortæller. Helt sikkert et museum som skal blive.

Gæst

#193

2015-05-17 08:07

Det ville være en kastrofe hvis det bliver lukket. Det skulle hellere på finansloven det er en del af vores skjulte kulturarv

Gæst

#194

2015-05-17 13:10

Jeg håber meget at dette museum også findes i fremtiden. Jeg var der første gang med folkeskolen i forbindelse med tema om psykiske lidelser. Klart en museum med vigtig samfundsmæssig værdi!

Gæst

#195

2015-05-17 13:50

Jeg synes museet er en del af psykiatrien. Når vi arbejder i de oprindelige bygninger er museet en del af historien om psykiatrien i Danmark, dengang virkelig et mønster hospital efter den tids yppigste tiltag efter 'dårekisten' mm.


Gæst

#196

2015-05-17 16:32

Samlingen bør bevares, men den behøver nødvendigvis ikke at være udstillet i nuværende lokaler. Foreslår den anbragt på Aros. Der vil den være mere tilgængelig end på nuværende adresse.

Gæst

#197

2015-05-17 17:53

Et museum, der er ganske og aldeles helt enestående.
Hvis der bliver behov for frivillige, til at drive det, er jeg klar:

Gæst

#198

2015-05-17 20:05

et museum med værker af psykisk syge hører til i et samfund som får flere og flere folk med psykiatriske lidelser - i virkeligheden er det samfundet som er for sygt -

Gæst

#199

2015-05-18 09:25

Fordi kombinationen af psykisk sygdom og kunst SÅ MEGET fortjener et forum og Ovartacis kunst er ganske enestående.
Overlægens samarbejde med Overtossen er kultur, også for alle os "normale"
Kent

#200 slet ikke de kunsteriske fodspor

2015-05-18 17:21

Har set udstillingen et par gange og jeg finder det vigtigt at bevare. Gerne i en form hvor den gøres mere kendt. Der er gode værker og spændende vinduer ind i sindets krøllede afkroge. Bare fordi patienterne forsvinder fra de store psykiatriske hospitaler betyder det jo ikke at deres kunstneriske fodspor også skal fjernes og glemmes.