Bevar Museum Ovartaci!


Gæst

/ #223

2015-05-26 20:55

Der er flere grunde.
Jeg har siden jeg var teenager besøgt en mængde maleriudstillinger, og Ovartaci har en masse at fortælle, som jeg tror, at vi over tid kan afkode og forstå og blive meget klogere af. At lukke samlingen ned er for mig at se en katastrofal benægtelse af, at megen af vores mest værdsatte kunst er skabt af mennesker, der ikke har passet helt i vores paniske angst for, at dem der afviger fra normen også har noget at byde ind med.
Jeg synes også, at det er beklageligt og kritisabelt, at institutionens eventuelle ophør, vil berøve en række mennesker muligheden for gennem deres kunstnerstiske udfoldelser at leve med deres psykiske lidelser.
Hvor er det Danmark, jeg som barn og ung elskede at være en del af. I mine øjne har det udviklet sig til et land, hvor den enkelte er sig selv nok - og blæs på dem, der ikke passer i normalskabelonen.
Lad os nu for pokker få vores gamle nationale identitet som et rummeligt land tilbage