Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

#76

2015-05-07 20:30

Jeg har været beundrer af hans værker siden 9. klasse, hvor jeg besøgte museet og efterfølgende skrev projekt opgave om Ovartaci.

Gæst

#77

2015-05-07 21:13

Jeg skrev under, fordi jeg synes, Ovartassis både liv og virke giver en anledning til både fordybelse, eftertænksomhed og forståelse for det, som alligevel er så umuligt at forstå ...
Havde jeg midlerne, ville jeg købe hele samlingen og berige både mig selv og mine efterkommere. - Der er så megen skæv livsvisdom i den samling, og jeg kan slet ikke forstå, at det ikke pr. automatik er noget, man vil bevare som en gave til vore efterkommere ...
Giv mig den, - og jeg skal forvalte den efter bedste evne.

Gæst

#78

2015-05-07 21:16

Fantastisk samling viser hvordan patienter kan bearbejde deres psykiske sygdom og finde et pusterum i hverdagen.

Gæst

#79

2015-05-08 03:04

Fordi jeg synes det er vigtigt at bevare psykiatriens historie. Jeg synes også, at museet skal ligge hvor den gør i dag. Det hører med til historien

Gæst

#80

2015-05-08 04:05

Denne enestående samling må ikke gå tabt! Samtidig med at den giver de mange lidende mennesker et ansigt udadtil giver den meningsfuld beskæftigelse til 35 mennesker, som måske ellers intet værdigt tilbud havde
Vores samfund må ikke tage så små sko på, at man vil spare al menneskelighed væk til fordel for mursten til mastodonten DNU

Gæst

#81

2015-05-08 05:45

Jeg synes museet er helt unikt med en fantastisk historie og billeder. Bruger det ofte i min undervisning både i billedkunst og psykologi..

Gæst

#82

2015-05-08 05:57

Fordi Museum Ovartaci er så stor og vigtig del af hospitalets historie, som ikke bare kan ignoreres eller overses. Netop en sådan enhed skal bevares og lokalerne er unikke i den nuværende form.

Gæst

#83

2015-05-08 05:58

Jeg har som sygeplejerske arbejdet på den afdeling hvor Ovartaci var indlagt og har siden fulgt Johannes Nielsens fremragende arbejde med galleri og museeum. Museet er fremragende og skal bevares. Godt at nogen har taget initiativ til en underskriftindsamling mod nedlæggelse.

Gæst

#84

2015-05-08 06:24

Af de grunde, I angav, men først og fremmest fordi jeg mener, at det faktisk gør en forskel for patienterne, at deres kunst kan blive vist og anerkendt. Det kan hjælpe dem til at kommunikere svære aspekter af deres lidelse med de pårørende, hjælpe dem til at bygge bro til verden udenfor psykiatrien og give dem en følelse af at kunne få noget positivt ud af deres kamp. Jeg mener, at det kan være en yderst vigtig del af den psykiatriske behandling, at patienterne får mulighed for at styrke deres selvværd, selvfølelse og selvforståelse gennem kunst.

Gæst

#85

2015-05-08 07:13

Fordi jeg kan lide den kreative måde at klare psykisk lidelse på og er bange for den kolde måde vi ser i dag. Med medicin osv.

Gæst

#86

2015-05-08 07:23

Ovartaci er en stor del af Aarhus' historie! Absolut vigtigt at bevare museet, så alle kan få glæde af hans spændende værker.

Gæst

#87

2015-05-08 08:14

Fordi jeg synes den det er en fantastisk udstilling og historie om ham..
Jeg synes det synlig gør at bare fordi man er syg kan man godt noget og så synlig gør den psykisk sygdom. Psykisk sygdom kan være et tabu og tale om og her er en god måde og tale og se om det..

Gæst

#88

2015-05-08 09:10

Min mand og jeg har besøgt museet flere gange - vi synes, museet fortæller en fantastisk historie om en tid før det nuværende. Jeg synes, vi skal til at passe på, at ikke alting fra den nære fortid forsvinder, for hvordan kan vi så lære af de fejl, der blev begået, og fejl bliver der jo og vil der stadig blive begået.

Gæst

#89

2015-05-08 09:47

fordi det er en unik udstilling og fordi kunsten har givet indhold i manges liv og ikke mindst i de psykisk syges liv

Gæst

#90

2015-05-08 10:54

Det ville være helligbrøde, at lukke dette fantastiske museum.. Udover fabelagtig kunst, er der en helt speciel atmosfære, hvor man næsten kan mærke sjælene og det arbejde de har lagt I deres kunst.. Er der noget der fortjener at reddes er det dette stykke kulturhistorie!

Gæst

#91

2015-05-08 10:57

Fordi jeg har besøgt museet et par gange...og det er unikt og med til at udbrede kendskab til ressourcer hos psykisk syge

Gæst

#92

2015-05-08 11:38

Man bør bevare dette unikke sted. Jeg vil foreslå at det kunsten flytter med til Skejby,eller bliver på nuværende adresse. og museum-et flyttes til den gl. by.

Gæst

#93

2015-05-08 15:07

Har besøgt museet flere gange,og synes udstillingen er fantastisk.Samtidig har der også været flere andre spændende særudstillinger samme sted.

Gæst

#94

2015-05-08 15:23

Malerierne af Ovartaci er en del af min verden også, jeg kan identificerer mig som menneske i hans kunst på et dybt plan, hvor især psykisk sårbarhed er vigtigt at kunne blive spejlet i, for ikke at føle ensomhed ! At lukke et sådan rum hvor jeg kan føle mig set af et andet fint menneske i kunstens verden som Ovartaci var, er også at lukke mit rum !

Gæst

#95

2015-05-08 17:00

Fordi der i sin tid bl.a var tænkt over placering af psykiatrisk Hospital mht. Naturen...skov, strand og fordi de mennesker der udstiller derinde, har en vigtig historie at fortælle. Samtidig gør det psyk. sygdomme mindre mystiske.

Gæst

#96

2015-05-08 17:18

Fordi det er vigtig at bevare historien gennem tiderne. Så man der igennem kan se udvikling i psykiatrien og aller vigtigst,hvor der ikke er sket udvikling.

Gæst

#97

2015-05-08 17:39

Fordi Ovártaci museet er ét indblik i hvilken helende kraft æstetikken byder på, når man er ramt af enorme smerter i sjælen. Og værkerne på museet er ikke kun terapi men virkelig smuk og udfordrende kunst.

Gæst

#98

2015-05-08 17:48

Ovartaci har en enestående unik fantastisk historie med stærke udtryk. Er absolut nødvendigt og bevaringsværdigt.

Gæst

#99

2015-05-08 17:49

Har været der 2 gange i forbindelse med min uddannelse og det er unik ..... ellers ikke specielt kunst interesseret men det gjorde indtryk

Gæst

#100

2015-05-08 18:19

Museet er en rigtig vigtig del af en helbredelsesproces for mange mennesker der har været eller er indlagt på psykiatrisk hospital. Kreativiteten må ikke kvæles -og de menneskers mulighed for at vokse som mennesker og som kunstnere må ikke forsvinde.
Nu må politikerne vågne op og tage ansvar for at mennesker er og skal være hele mennesker !