Bevar Museum Ovartaci!


Gæst

/ #84

2015-05-08 06:24

Af de grunde, I angav, men først og fremmest fordi jeg mener, at det faktisk gør en forskel for patienterne, at deres kunst kan blive vist og anerkendt. Det kan hjælpe dem til at kommunikere svære aspekter af deres lidelse med de pårørende, hjælpe dem til at bygge bro til verden udenfor psykiatrien og give dem en følelse af at kunne få noget positivt ud af deres kamp. Jeg mener, at det kan være en yderst vigtig del af den psykiatriske behandling, at patienterne får mulighed for at styrke deres selvværd, selvfølelse og selvforståelse gennem kunst.