Bevar Museum Ovartaci!


Gæst

/ #77

2015-05-07 21:13

Jeg skrev under, fordi jeg synes, Ovartassis både liv og virke giver en anledning til både fordybelse, eftertænksomhed og forståelse for det, som alligevel er så umuligt at forstå ...
Havde jeg midlerne, ville jeg købe hele samlingen og berige både mig selv og mine efterkommere. - Der er så megen skæv livsvisdom i den samling, og jeg kan slet ikke forstå, at det ikke pr. automatik er noget, man vil bevare som en gave til vore efterkommere ...
Giv mig den, - og jeg skal forvalte den efter bedste evne.