Bevar Museum Ovartaci!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Museum Ovartaci!.


Gæst

#51

2015-05-06 10:42

Fordi ovartacis værker repræsenterer god og spændende kunst der samtidig fortæller en vigtig historie i psykiatriens udvikling. Bevar hans stemme for eftertiden.

Gæst

#52

2015-05-06 11:45

Museet yder et uvurderligt bidrag til mangfoldigheden i kulturmiljøet samt i af-stigmatiseringen af psykiatrien.
Hvorfor altid kun mere af det samme - mere Aros...

Gæst

#53

2015-05-06 12:30

Jeg syntes det er helt ude i hampen at museet står for måske at skulle lukke ved årets udgang. Dette museum som har denne enestående samling kunst, som også er berømt uden for landets grænser.
Der må og skal findes en løsning på museets problemer. Ikke nogen hovsa løsninger, men en stabil og varig løsning. Nu her hvor Aarhus skal være kulturby i 2017, er det trist og nedslående det der foregård omkring Ovartaci Museet i Risskov.
Se nu at komme igang Aarhus Kommune med en løsningsplan for dette helt unikke museum. Museet bør blive i det område det befinder sig i, i gode og tidsvarende lokaler hvor der også bliver plads til de arbejdende værksteder. Det er ikke en uoverkommelig opgave. Måske det kunne være en ide at indrage Salling Fonden i en løsning.
Jeg gør hvad jeg kan for at få budskabet ud om bevaring af dette unikke museum.
Peder Stougaard
Billedkunstner
Stifter af Dansk Plakatmuseum.

Gæst

#54

2015-05-06 17:49

Jeg synes, at det giver et godt indblik i en historie, som alle kan lære af. Jeg er underviser i psykologi, og netop medmenneskelighed, troværdighed og respekt er ord, som vi skal bruge, når vi betragter museet.
Og så er det jo et studie i menneskesind.

Gæst

#55

2015-05-06 17:52

Underskrev fordi at jeg selv har været inde i psykiatrien igennem mange år. Et billede siger mere end 1000 ord - det er ikke alting man kan forklarer. Håber på at de bevarer det. Det er også en anden (god!) måde at vække interesse for psykiske lidelser.

Gæst

#56

2015-05-06 18:06


Fordi vi skal bevare de specielle seværdigheder og så er der jo også patienter med psykiske problemer, som gør brug af stedet. I forvejen gør vi ikke ret meget for denne patientgruppe.
SÅ STØT OP OG BEVAR STEDET

Gæst

#57

2015-05-06 18:26

Fordi censur - skjult som økonomiske uformåen - er rigtig dårligt, fordi vi skal bevare kulturhistorie ... også selv om den ikke passer vores selvforståelse.

Gæst

#58

2015-05-06 18:52

Museet er helt unikt, det vil være skammeligt at afvikle det. Museet giver et fantastisk indblik i, hvor meget det, at udtrykke sig kreativt, kan have stor indflydelse på den menneskelige psyke.

mig

#59 Re:

2015-05-06 18:57

#3: -  

 Det er regionen, der driver museet. Det er regionen, det har valgt at putte det i sit sparekatalog og sælge bygningen uden at sikre en genhusning af museet. At regionen forsøger at sende ansvaret og sin besparelse videre til kommunekassen er direkte usmageligt. Regionen må stå ved sine beslutninger og tage ansvaret for dem.


Gæst

#60

2015-05-06 19:14

Fordi det er drøn vigtigt at dette enestående museum I Danmark bevares. Det er en katastrofe hvis det nedlægges. Det skal bevares i respekt for de bagved liggende kunstnere som fortsat fortjener anerkendelse.

Gæst

#61

2015-05-06 20:31

Må og skal bevares! Det er et ufatteligt inspirerende sted at komme. Man får en uvurderlig indsigt i de indlagtes liv og tanker.

Gæst

#62

2015-05-06 21:53

Overtaci er lig med psyk. Hospital Risskov. Mange både syge og raske har valfartet til hans udstillinger. Det er kunst, så det skal absolut bevares.

Gæst

#63

2015-05-07 04:54

Kender museet og har truffet Ovartaci da jeg som studerende var på psykiatrisk hospital. Meget fascinerende personlighed

Gæst

#64

2015-05-07 07:35

Museet er helt unikt med sin historie i psykiatrien. Giver åbenhed og viden om kreativitet og talent også indenfor denne ramme helt på højde med anden kunst.

Gæst

#65

2015-05-07 08:03

Museum Ovartaci er et fantastisk museum - hvorfor så få er opmærksomme på det, er mig en gåde. Måske fordi der ikke reklameres så meget og så stort for det som for Aros og de andre steder. Men her er der kunst, der vækker til eftertanke - og som er lavet med hjerteblod og mening. Besøg museet - det er en stor oplevelse!!

Gæst

#66

2015-05-07 08:06

Museet både fortæller den psykiatriske behandlings danske historie, og viser psykiatriske patienters kreativite udtryk for håb og ikke mindst deres ellers usynlige pinsler.
Meget sigende - akkurat som f.eks. Forsorgsmuseet, Arbejdermuseet og Frøslevlejren.

Gæst

#67

2015-05-07 09:27

For at medvirke til afdramatisering af psykisk sygdom OG for sikring af kulturbærende enheder i samfundet

Gæst

#68

2015-05-07 11:27

Jeg er vokset op i Aarhus tæt på Risskov og husker Ovatarci fra gadebilledet hvor han af og til dukkede op som en for os børn mærkelig person, som allerede dengang gjorde mig nysgerrig efter at kende historien bag de mennesker jeg mødte. Jeg tror det har medvirket til mit erhvervsvalg og senere specialisering. Jeg har mange år senere læst bøgerne om ham. Desuden må jeg så erklære mig helt enig i begrundelsen for underskriftsindsamlingen. Jeg håber den giver det ønskede resultat.

Gæst

#69

2015-05-07 15:39

Fordi den kreativitet, der ses på museet er så unik, at det vil være en forbrydelse ikke at få et nyt museum.


Gæst

#70

2015-05-07 15:44

Det vil være en skandale at lukke sådan en unik museum.Ikke alene historisk men også rent menneskeligt.
Både for brugerne af værkstederne,signalværdien af dets virke udadtil ift.psykiatrien og beliggenheden.
Der er nogle politiker som vasker hænder og frasiger sig ansvaret.
De burde være både stolt af at have et museum af den karakter og som oven i købet er det største i Europa.
Det kræves en respektfuldt opbakning og støtte,også økonomisk.
Det bedste er at der findes lokaler på terrænet hvor det ligger nu og hvor det hører til.Jeg håber det lykkes at sikre museets fremtid.

Gæst

#71

2015-05-07 16:26

Det er forfærdeligt, hvis Museum Ovartaci lukker. Dels er det et smukt og seværdigt museum med kunst med dyb intensitet og relevans, og dels rummer det en historisk samling af billeder, effekter og stuer fra Psykiatrisk hospital gennem tiden. Hvordan man levede der som patient og hvordan man blev behandlet af læger og plejere. Ovartacis kunst er unik og berømt udover Danmarks grænser.

Ulla Bruun


Gæst

#72

2015-05-07 16:58

Det er da det mest dumme jeg har hørt, og hvor er det synd for dem der har lavet værkerne. Synd for dem der endnu ikke har set udstillingen. Det er virkeligt interessant og værd at se.

Gæst

#73

2015-05-07 18:00

Fordi vi i Region Syddanmark, hvor jeg arbejder, har en flot Psykiatrisk Samling - drevet af Middelfart Museum.
Var det ikke noget for byens museum at tage over?

Gæst

#74

2015-05-07 18:57

Det er et unikt museum, en virkeligt spændende kombination, der fortæller en vigtig historie. Den hører til her i Risskov i de bygninger hvor historien har udspilletllet sig. Det er en helt fantastisk mulighed det er nu hvor psykiatrisk hospital flytter til Skejby

Gæst

#75

2015-05-07 19:13

Jeg husker Ovatarci fra min barndom i Aarhus, hvor jeg voksede op i nærheden af Risskov. Vi børn så den lidt mærkelige mand engang imellem, når vi legede på gaden og i nærheden af skoven , men vi kendte jo ikke hans navn. Som voksen har jeg læst om ham og genkendt ham på billeder. Han har altså efterladt et stærkt indtryk på mig i en tidlig alder, og har formentlig der grundlagt min levende interesse for menneskers historie og mit ønske om at være med til at gøre verden lidt bedre, især for dem, som har svære vilkår. Museet er med hans og andres værker med til at vise og huske os på, at alle mennesker er værdifulde og kan bidrage med væsentlige indtryk i andres liv.