Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Markering af fredningszoner ved Mariager fjord

Der har altid været havørreder i Mariager Fjord. Specielt siden slut 90’erne har den grønne miljøpolitik, der har været ført, samt lokale fiskere og kommunens(1) utrættelige arbejde for at forbedre livsbetingelserne i de tilstødende åer gjort Mariager Fjord til noget nær den perfekte havørred fjord i Danmark. De varierede bundforhold, hvor der kan opleves alt fra ålegræs, kæmpe muslingerev, flintestensbunde over til gamle lergrave med deres mudder og dybe huller, gør Mariager Fjord til en spænde

Oprettet: 2018-01-11 Statistik

Underskriftindsamling – Trafikken i Bistrup

Trafikken i Bistrup – på Vasevej og Bistrupvej - er blevet så tæt, at mange bilister søger ind på de mindre biveje, som f.eks. Damgårdsvej, Granbakken og Bøgebakken for at undgå krydset Bistrupvej/Vasevej. Men de eksisterende vejbump kan slet ikke i tilstrækkelig sikre, at der bliver kørt efter forholdene, og dette udgør en stor fare for både skolebørn og beboere.   Efter en lang række tilkendegivelser fra medborgere i Bistrup, som har samme oplevelser om trafikken i Bistrup, er denne underskrif

Oprettet: 2018-10-24 Statistik

Er du rytter i Assens Kommune? Vi har brug for din underskrift!

Hvor mange er vi? Det kan være farligt at færdes til hest på de smalle kuperede veje på Vestfyn.Vi er en gruppe under Islandshesteklubben Skeifa, der arbejder på at få sammenhængende ridestier i forbindelse med de cykel- og vandrestier, der etableres i kommunen. Men rytterne er en overset gruppe, som ikke er på banen, når der skal forhandles med kommunen, til forskel fra lystfiskere, mountainbikere og vandringsfolk. Hvis vi kan dokumentere, hvor mange vi er, vil det hjælpe på vores muligheder f

Oprettet: 2018-09-29 Statistik

Modstand mod opførelse af Udkigstårn i Blokhus

Et 23 meter højt Udkigstårn midt i Blokhus (Høkervej) - NEJ TAK! En lokal forretningsmand har sendt et forslag ind til Jammerbugt Kommune om at få lov til at opføre et 23 meter højt udkigstårn midt i Blokhus. En del erhversdrivende, fastboende og sommerhusejere er stærkt imod dette forslag. Der er flere forskellige grunde til at være imod dette forslag: 1) Man vil kunne se direkte ned i de omkringliggende haver fra tårnet. 2) Tårnet kaster skygger i de omkringliggende haver og restaurationer/Str

Oprettet: 2018-08-01 Statistik

Få Christina hjem til hendes barn

Christina måtte den 14. Maj tage det tunge skridt at suge farvel til sit barn på bare kun 2 måneder. De bor i egen lejlighed med egen indgang i et hus som Caspers far lejet, men da de ikke har en lejekontrakt med faren må Christina ikke forblive i Danmark. De er gift i Danmark og kendt hinanden siden 2016 da Christina kom som aupair til Danmark. Udlændingestyrelsen mener så at Christina og Casper ikke opfylder boligkrav og derfor de at familiesamføring ikke er muligt. En lille detalje, som nu ha

Oprettet: 2018-05-15 Statistik

Sammen imod regeringens diskriminerende ghettoudspil

Med min underskrift melder jeg mig ind i kampen for, at regeringen dropper sit diskriminerende, frihedsberøvende og stigmatiserende ghettoudspil. Jeg mener, at mennesker skal behandles lige for loven uanset etnicitet, religion, bopæl, social baggrund m.m.  Regeringens forestilling om, at man kan løse forskellige sociale udfordringer (arbejdsløshed, kriminalitet, etc.) i én samlet pakke, der er baseret på straf, er uambitiøs og kontraproduktiv.  Sociale problemer hverken kan eller bør løses ved s

Oprettet: 2018-05-14 Statistik

Etablering af cykelsti mellem Homå-Trustrup.

Denne underskrifts indsamling er opstået på ønsker om etablerimg af den sidste strækning af cykelsti mellem Homå og Trustrup. Da strækningen er blevet mere trafikeret, er det direkte farligt at cykle på hovedvejen A15.  Der er mange som gerne cykler mellem Trustrup og Grenaa. Det være sig skolebørn og personer som skal på job i Grenaa, men risikoen for ulykker er blevet større, da tung trafik er vokset. Et andet argument er at Banedanmark lukker flere private overkørsler med det resultat at land

Oprettet: 2018-02-28 Statistik

Høringssvar til støjhandlingsplan fra beboere i Ødum, Hadbjerg og Selling-området

Vejdirektoratet har sendt forslag til støjhandlingsplan 2018-2023 i offentlig høring med frist for bemærkninger den 8. juni 2018.   Vejdirektoratet beskriver særligt støjbelastede boligområder i bl.a. Favrskov Kommune på forslagets side 44.   Underskriverne på dette brev mener, at også området omkring Ødum, Hadbjerg og Selling bør fremgå af planen.  

Oprettet: 2018-05-30 Statistik

Underskriftindsamling imod 'Forårs SFO' som sparetiltag i Mariagerfjord Kommune

TIL ALLE DER ER IMOD BESPARELSER PÅ BØRNEOMRÅDET I MARIAGERFJORD KOMMUNE. Da vi ønsker at vise, vi er imod besparelser på børneområdet, opfordrer vi jer til at læse nedenstående og give os jeres underskrift med på vejen, så vi i samlet flok kan stå op for vores børns udvikling og fremtid.   Opfordring skrevet af Trine Vels: "Som forældre her i Mariagerfjord Kommune er der stor bekymring for, hvad der er ved at ske. Jeg vil opfordre alle andre forældre til at læse dette og at vi står sammen mod k

Oprettet: 2018-09-06 Statistik

Stop sammenlægning af Trige/Spørring og Lisbjerg dagtilbud

Ville du flytte til Spørring hvis dine børn ikke kunne få plads i daginstitution herude ? Ville du kører dine børn 15 km hver dag til institution ? Hvor lang tid ville det tage, og hvor lange dage ville de ikke få i institutionen.  Hvad med hus priserne i byen hvis det ikke er attraktivt og bo her for familier, ville det blive en spøgelses by, hvor man ikke har et lokalt samfund, hvor man ikke kender hinanden fordi man bare kører til og fra hver dag.  Hvad ville det betyde for hvilken skole dine

Oprettet: 2018-09-27 Statistik

Undgå lukning af Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup

Mariagerfjord Kommune har i deres spareplan foreslået en lukning af Børnehaven Solstrålen i Vebbestrup.  Børnehaven Solstrålen er en lille børnehave, hvor der er rum, tid og overskud til børnene. I sådan et lille lokalsamfund som Vebbestrup er det vigtigt, at vi har dagplejere, børnehave og derefter skole samlet, for at børnene kan få en opvækst uden at skulle væk fra lokalområdet.  Hvorfor er det absolut nødvendigt, at skulle samle børn i kæmpe institutioner? For nogle børn er disse store insti

Oprettet: 2018-09-07 Statistik

Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune

APRIL 2017 : I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.  Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns kommunerne mulighed for at tilbyde forældrene et alternativ til en institutionsplads, idet et stigende antal Københavnske f

Oprettet: 2017-04-16 Statistik

Synes du også, det er en god ide, hvis forældre i og omkring Farum får mulighed for at kunne vælge en ny og spændende skole til deres børn?

  Vi er en initiativgruppe, der arbejder på at få etableret en Lilleskole i Farum. Vores ønske er at skabe en skole med et stærkt fællesskab i et lille, trygt læringsmiljø - en stressfri skole, hvor der er tid og rum til fordybelse i læringsprocesserne. Den gode trivsel vil altid være en afgørende forudsætning for al læring. Skolen skal være en faglig stærk skole, hvor den legende undervisning og de musisk-kreative tilgange til læringen er en helt naturlig del af skoledagen. Vi ønsker en placer

Oprettet: 2018-01-26 Statistik

Bedsteforældre vil se politisk handling - nu!

Åbent brev til vores politikere på Christiansborg  Sommeren i år har fjernet den sidste rest af tvivl. Den globale over-opvarmning er en kendsgerning og konsekvenserne for fremtidens generationer er uoverskuelige. Den er menneskeskabt, og kun vi mennesker kan gøre noget for at stoppe det.   Men hvad er det så vi kan og skal gøre?   Der går politik i sagen Det var emnet for DR2 Debatten sidst i august, og udsendelsen gav stof til eftertanke. Det positive er, at de medvirkende, politikere som eks

Oprettet: 2018-10-02 Statistik

Indsigelser mod etablering af autoskrot virksomhed Vaarst Bane Vej 10 9260 Gistrup

Vaarst Samråd og Vaarst & Omegns Borgerforening ønsker ikke at der etableres autoskrot virksomhed i Vaarst By. Ved borgermøde i byens forsamlingshus den 17. april 2018 var der enighed blandt byens borgere for at vi med alle midler vil forsøge at forhindre at ansøger får medhold i sin ansøgning. Vi frygter at placeringen midt i byen og transport af minimum 2000 biler årligt vil øge omfanget af tung trafik gennem byens smalle gader ganske betragteligt og medføre øget usikkerhed for særligt bør

Oprettet: 2018-04-17 Statistik

BEVAR STRANDBESKYTTELSEN I LYNÆS!

Undertegnede er modstandere af, at strandbeskyttelsen i Lynæs ophæves.Danmarks strande er et særkende. Derfor har strandene igennem generationer nydt en særlig beskyttelse. Den frie, uhindrede og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik naturoplevelse, som alle kan få gavn af.   Strandbeskyttelsen er et nationalt anliggende i Danmark, som hele den danske befolkning har interesse i, og derfor skal afgørelse om eventuelle dispensationer også træffes på nationalt

Oprettet: 2018-03-27 Statistik

Stop afskaffelsen af modtagerklasserne i Sønderborg Kommune

Ved at underskrive erklærer man sig imod afskaffelsen af modtagerklasserne i Sønderborg Kommune. Trods advarsler fra lærerkredsens formand og flere skolers ledelse vælger Sønderborg kommune, at nedlægge modtagerklasserne for udenlandske elever. Det vil betyde, at børn, der ikke forstår eller snakker det danske sprog, vil blive sendt direkte ind i en almindelig skoleklasse. Dette vil på ingen måde være gavnligt for eleven, der ikke kun forventes at skulle lære dansk, men også alt andet som en alm

Oprettet: 2018-12-23 Statistik

Underskriftindsamling mod besparelser på socialområdet i Randers for 40 millioner kroner

På socialudvalgsmødet i dag er der lagt op til nedskæringer på intet mindre end 40 millioner kroner. Blandt nedskæringerne er en lukning af Bifrost og SAM-foreningen. Når først politikerne i socialudvalget har set på nedskæringerne, skal de videre til byrådet. Det sker på byrådsmødet den 23. april, hvor den endelige beslutning skal træffes. Det er totalt tosset og vil gøre ondt på mange mennesker med handicap og andre udsatte grupper. Det kan ikke passe, at det er kommunens allermest sårbare gr

Oprettet: 2018-04-03 Statistik

Skal udkigshytten "Udkiggen" ved Stevns Fyrcenter bevares?

Udkigshytten ”Udkiggen” ved Stevns Fyrcenterer en del af et velbevaret koldkrigsanlæg. Hytten ligger som dokumentation for koldkrigshistorien – det var lige her i denne bygning, at der blev holdt øje med Warzawa-pagtens aktiviteter, når de lå med deres ”trawlere” ud for Stevns klint – det var lige her, at der stod en telefon med direkte forbindelse til Stevnsfortet. Projektet ”Stedet tæller”, som er udarbejdet for området, indebærer, at det meste af ”Udkiggen” rives ned. Bygningen bliver en tom

Oprettet: 2018-01-13 Statistik

Underskriftsindsamling om byudvikling mellem Viborg og Hald Ege

Som underskriver i denne underskriftsindsamling udtrykker jeg min fulde og hele støtte til følgende 7 udsagn om byudvikling øst for Egeskovvejs nordlige del mellem Koldingvej og Hald Ege. Lokale ejere af grundstykker har ønsket byudvikling i dette område. De her nævnte udsagn omhandler primært områderne 2 og 3 i den af Viborg Kommune fremlagte plan, men samme grundholdninger er gældende for alle de tre udlagte områder i Hald Ege: 1 I Kommuneplan 2017-2029 er områderne udlagt til rekreativt grønt

Oprettet: 2018-02-18 Statistik