Etablering af cykelsti mellem Homå-Trustrup.

Denne underskrifts indsamling er opstået på ønsker om etablerimg af den sidste strækning af cykelsti mellem Homå og Trustrup. Da strækningen er blevet mere trafikeret, er det direkte farligt at cykle på hovedvejen A15. 

Der er mange som gerne cykler mellem Trustrup og Grenaa. Det være sig skolebørn og personer som skal på job i Grenaa, men risikoen for ulykker er blevet større, da tung trafik er vokset.

Et andet argument er at Banedanmark lukker flere private overkørsler med det resultat at landmændene bliver sendt på A1, for at komme på deres arealer. Dvs store og tunge landbrugsmaskiner færdes på hovevejen dagligt.