Underskriftsindsamling om byudvikling mellem Viborg og Hald Ege

Som underskriver i denne underskriftsindsamling udtrykker jeg min fulde og hele støtte til følgende 7 udsagn om byudvikling øst for Egeskovvejs nordlige del mellem Koldingvej og Hald Ege. Lokale ejere af grundstykker har ønsket byudvikling i dette område. De her nævnte udsagn omhandler primært områderne 2 og 3 i den af Viborg Kommune fremlagte plan, men samme grundholdninger er gældende for alle de tre udlagte områder i Hald Ege:

1 I Kommuneplan 2017-2029 er områderne udlagt til rekreativt grønt område (VIBSV.R1.01), og det skal respekteres.

2 Beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov skal respekteres.

3 Kolbækvænget skal trafikmæssigt bevares så fredeligt som muligt, herunder ingen gennemkørsel til Egeskovvej.

4 Kolbækken samt Slugten, som den gennemløber, skal fortsat naturbeskyttes som en økologisk korridor mellem den fredede Hald Ege Skov, således der er fri faunapassage til søområdet nedenfor.

5 Kolonihaveforeningen Solvang skal bevares i sit fredelige og landlige miljø.

6 Alhedestien skal ikke yderligere belastes af en krydsende trafikvej.

7 Alleen af egetræer langs begge sider af Egeskovvej skal bevares som den står i dag.

NB! Personer, der ønsker at bygge ny bolig i Viborg Kommune, må henvises til Arnbjerg, Banebyen, Taphede, Liseborg eller andre områder i Viborg og omegn.

De er vigtigt, at du bekræfter din underskrift, når du modtager en automail fra www.skrivunder.net.


Simon Olling Rebsdorf    Kontakt forfatteren af dette andragende