Underskriftsindsamling om byudvikling mellem Viborg og Hald Ege

Som underskriver i denne underskriftsindsamling udtrykker jeg min fulde og hele støtte til følgende 7 udsagn om byudvikling øst for Egeskovvejs nordlige del mellem Koldingvej og Hald Ege. Lokale ejere af grundstykker har ønsket byudvikling i dette område. De her nævnte udsagn omhandler primært områderne 2 og 3 i den af Viborg Kommune fremlagte plan, men samme grundholdninger er gældende for alle de tre udlagte områder i Hald Ege:

1 I Kommuneplan 2017-2029 er områderne udlagt til rekreativt grønt område (VIBSV.R1.01), og det skal respekteres.

2 Beskyttelseslinjer om fortidsminder (gravhøje) og skovbyggelinje i forhold til fredskov skal respekteres.

3 Kolbækvænget skal trafikmæssigt bevares så fredeligt som muligt, herunder ingen gennemkørsel til Egeskovvej.

4 Kolbækken samt Slugten, som den gennemløber, skal fortsat naturbeskyttes som en økologisk korridor mellem den fredede Hald Ege Skov, således der er fri faunapassage til søområdet nedenfor.

5 Kolonihaveforeningen Solvang skal bevares i sit fredelige og landlige miljø.

6 Alhedestien skal ikke yderligere belastes af en krydsende trafikvej.

7 Alleen af egetræer langs begge sider af Egeskovvej skal bevares som den står i dag.

NB! Personer, der ønsker at bygge ny bolig i Viborg Kommune, må henvises til Arnbjerg, Banebyen, Taphede, Liseborg eller andre områder i Viborg og omegn.

De er vigtigt, at du bekræfter din underskrift, når du modtager en automail fra www.skrivunder.net.


Simon Olling Rebsdorf    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook