Synes du også, det er en god ide, hvis forældre i og omkring Farum får mulighed for at kunne vælge en ny og spændende skole til deres børn?

  1. IMG_83111.JPG

 

Vi er en initiativgruppe, der arbejder på at få etableret en Lilleskole i Farum.

Vores ønske er at skabe en skole med et stærkt fællesskab i et lille, trygt læringsmiljø - en stressfri skole, hvor der er tid og rum til fordybelse i læringsprocesserne.

Den gode trivsel vil altid være en afgørende forudsætning for al læring. Skolen skal være en faglig stærk skole, hvor den legende undervisning og de musisk-kreative tilgange til læringen er en helt naturlig del af skoledagen.

Vi ønsker en placering af skolen tæt på vores skønne natur, således at ”udeskolen” kan blive en naturlig integreret del af hele skoleforløbet.

Endelig ønsker vi, at skolen skal fungere som ”kulturskole” – at eleverne så ofte som muligt præsenteres for en undervisning i en virkelighedstro kontekst og i et tæt samspil med lokalsamfundet.

Skolen skal på sigt rumme ét spor fra 0.-9. klassetrin. En lav klassekvotient skal sikre, at der er tid og plads til den enkelte og sikre et vigtigt nærværende miljø elever og lærere imellem. Vi ønsker skolen placeret i Farum, gerne tæt på eller midt i vores skønne natur.

 

Vores overordnede mål for en kommende Lilleskole er kort sagt:

-at vi har trygge og glade elever, der er nysgerrige efter at lære

-at alle elever føler sig som en vigtig del af et stærkt fællesskab

-at klassekvotienten er så lav, at der er tid til nærvær for den enkelte elev

- at fagligheden er velfunderet

-at den legende undervisning og de musisk-kreative tilgange til læring er en helt naturlig del af skoledagen ligesom udeskolen er en naturlig integreret del af skoleforløbet

- at den virkelighedstro undervisning ofte sker i et tæt samarbejde med lokalsamfundet gennem hele skoleforløbet

- at danne og uddanne glade og livsduelige mennesker 

 

Det er afgørende for initiativgruppens videre arbejde at få en fornemmelse for, om der vil være forældreopbakning til projektet. Derfor er din underskrift vigtig for os, hvis du synes, vi skal arbejde videre med idéen om en lilleskole i Farum. Vi håber, du vil dele opslaget! Er der god forældreopbakning vil vi snarest oprette en Facebook gruppe, hvor vi løbende informerer og orienterer om den videre proces. Derudover er vi pt i dialog med kommunen om egnede bygninger til fremtidig skolebrug og arbejder løbende på skolens fremtidige værdigrundlag.  

 


Karina Larsen, Trine Schow, Charlotte Knagh Trojahn    Kontakt forfatteren af dette andragende