BEVAR STRANDBESKYTTELSEN I LYNÆS!

kort_3_lynæs.JPG
Undertegnede er modstandere af, at strandbeskyttelsen i Lynæs ophæves.


Danmarks strande er et særkende. Derfor har strandene igennem generationer nydt en særlig beskyttelse. Den frie, uhindrede og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik naturoplevelse, som alle kan få gavn af.  

Strandbeskyttelsen er et nationalt anliggende i Danmark, som hele den danske befolkning har interesse i, og derfor skal afgørelse om eventuelle dispensationer også træffes på nationalt plan af statslige myndigheder.

Underskriftsindsamlingen er oprettet af

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur By og Land Halsnæs
http://www.byogland-halsnaes.dk/  

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs  
http://halsnaes.dn.dk/

Del underskriftsindsamlingen med dit netværk!