Skal udkigshytten "Udkiggen" ved Stevns Fyrcenter bevares?

Udkiggen_ved_Stevns_Fyrcenter.jpgUdkigshytten ”Udkiggen” ved Stevns Fyrcenterer en del af et velbevaret koldkrigsanlæg. Hytten ligger som dokumentation for koldkrigshistorien – det var lige her i denne bygning, at der blev holdt øje med Warzawa-pagtens aktiviteter, når de lå med deres ”trawlere” ud for Stevns klint – det var lige her, at der stod en telefon med direkte forbindelse til Stevnsfortet. Projektet ”Stedet tæller”, som er udarbejdet for området, indebærer, at det meste af ”Udkiggen” rives ned. Bygningen bliver en tom skal og er ødelagt for altid.

Skriv under, hvis du mener, at "Udkiggen" skal bevares. 


Stevns Fyrforening, Jane Christoffersen, formand Hans-Erik Meincke, næstformand    Kontakt forfatteren af dette andragende