Bedsteforældre vil se politisk handling - nu!

Åbent brev til vores politikere på Christiansborg 

Sommeren i år har fjernet den sidste rest af tvivl. Den globale over-opvarmning er en kendsgerning og konsekvenserne for fremtidens generationer er uoverskuelige. Den er menneskeskabt, og kun vi mennesker kan gøre noget for at stoppe det.  

Men hvad er det så vi kan og skal gøre?  

Der går politik i sagen

Det var emnet for DR2 Debatten sidst i august, og udsendelsen gav stof til eftertanke. Det positive er, at de medvirkende, politikere som eksperter, erkendte, at klimaforand­ringerne er menneskeskabte, og at det slet ikke ser godt ud for vores fremtidige tilværelse på jorden. Dén erkendelse er første skridt på vejen til at gøre noget ved det. Så er det jo bare om at komme i gang med det, der kan stoppe udviklingen.  

Men så er det, der går politik i sagen.  

I udsendelsen hørte vi den sædvanlige sang fra politikerne om, at Danmark allerede er i front med den grønne omstilling, og at mere radikale tiltag må vente, til EU er med. Det er ikke godt nok!  

Det er heller ikke længere nok med diskussionerne, om det nu skal være nudging, afgifter, reguleringer, den teknologiske udvikling eller nogle helt andre indsatser, der skal løse problemerne. Uendelige diskussioner, der ikke fører til andet end politisk frontkrig, som forhaler den nødvendige handling. Hvis vi virkelig mener det alvorligt, må vi være langt mere ambitiøse!  

Hvad med at begynde at samarbejde?

Hør nu her: I siger alle sammen, at det er en meget alvorlig situation – hvad med så at be­gynde at samarbejde om at handle nu?!!! Det vil vække folks tillid og respekt, også selv om det betyder indgreb i vores hverdag, for de fleste af os har jo indset situationens alvor. Hvor ville det dog klæde jer, kære politikere, at tage klimaproblemet så alvorligt, at I lagde parti og interne magtkampe bag jer! Så ville I genskabe den troværdighed, som Lars Christian Lilleholt, vores klima-, energi- og forsyningsminister, godt er klar over er voldsomt udfordret. 

Vi har ikke tid til mere farveleg

Vi har brug for at I, vores folkevalgte politikere, begynder at samarbejde på tværs af politi­ske uenigheder og på trods af, at der snart skal være valg. Klimaproblemerne er så alvorli­ge, at alt det med blå, rød eller grøn blok burde være fuldstændigt underordnet.  

 Politisk handling vil skabe respekt

I august fik vi endnu en skræmmende rapport fra FN. I den blev det slået fast, at vi mulig­vis er ved at være der, hvor den proces, vi har sat i gang med CO2 udledningen, er ustop­pelig, og at over-opvarmningen kan betyde, at store områder af kloden kan blive ubeboe­lige.  

I politikere må lytte til eksperterne, og I må lytte til vi borgeres ønske om handling, så vi sammen kan arbejde på at undgå katastrofen!  

Det er ikke mere et spørgsmål om, hvilke løsninger I skal vælge. I skal sætte ind allested­er, også med at lægge pres på kollegerne i EU og resten af verden. Der skal sættes i gang på alle parametre, skrues på alle knapper, så lad venligst være med at fortabe jer i diskus­sioner om, hvad der kan betale sig økonomisk. Katastrofer kan aldrig betale sig, heller ikke klimakatastrofer. Der er en pris for hurtig grøn omstilling, og den må vi betale. Den er ikke uoverkommelig, hører vi jo fra dem der har regnet på det.  

Vi er med jer, hvis I samarbejder

Vi bedsteforældre, der har levet et godt liv med stort forbrug, må jo indrømme, at vi har et stort ansvar for tingenes tilstand. Men vi er klar til at ændre vores hverdag og forbrug, ligesom de unge også er klar og godt på vej. De fleste borgere har opdaget alvoren, men det kan være svært at tro på, at det vi selv kan gøre, hver især, kan få den store effekt.

 Vi har brug for hjælp fra jer politikere, ellers går det ikke hurtigt nok! Vi kan godt leve lidt mere nøjsomt hver især, og skære ned på kødindtag, flyrejser mm., men hvis det virkeligt skal batte noget, og hvis vi skal have alle med, må vi have støtte af politiske indsatser og indgreb. Så kom nu ind i kampen, vis handlekraft og mod og lad os som samfund vise, hvad et fællesskab kan udrette!  

Det er nu, I skal vise, at I er jeres position som folkevalgte politikere voksen og tager an­svar for vores børn og børnebørns fremtid, ved at lægge parti-, blok- og valgpolitikken væk. Når dét sker – når I tager handling – er vi med jer, vi som har valgt jer til at repræ­sentere os i Danmark og internationalt. Vi har tillid til jer, hvis I handler nu. Lad være med at vente, for så kan det blive for sent. 

Vi er klar - er I?

Lad os nu komme i gang med at stoppe den nuværende udvikling, der kan få så uoversku­elige konsekvenser. Lad os sammen tage ansvar for at sikre fremtidige generationer et trygt og godt liv.  

Vi er klar. Er I?


Annegrethe Jørgensen (tovholder for Bedsteforældrenes Klimaaktion)    Kontakt forfatteren af dette andragende