Underskriftindsamling – Trafikken i Bistrup

Trafikken i Bistrup – på Vasevej og Bistrupvej - er blevet så tæt, at mange bilister søger ind på de mindre biveje, som f.eks. Damgårdsvej, Granbakken og Bøgebakken for at undgå krydset Bistrupvej/Vasevej. Men de eksisterende vejbump kan slet ikke i tilstrækkelig sikre, at der bliver kørt efter forholdene, og dette udgør en stor fare for både skolebørn og beboere.

 

Efter en lang række tilkendegivelser fra medborgere i Bistrup, som har samme oplevelser om trafikken i Bistrup, er denne underskriftsindsamling blevet iværksat. 

 

Formål

Formålet er at sende et stærkt fælles budskab til Rudersdal kommune om, at Bistrup-borgerne ønsker:

 

  • flere trafikdæmpende foranstaltninger på udvalgte veje/steder i Bistrup (ud fra en nærmere analyse).

  • en generel opgradering af eksisterende vejbump/fartdæmpende foranstaltninger, da disse ikke sænker farten nævneværdigt.

  • at der generelt indføres en hastighedsgrænse på max. 25-30 km/t i hele Bistrup via skiltning - det vil sige hele vejnettet i Bistrup-området syd for Vasevej og Bistrupvej mod Furesøen.

  • Der opfordres samtidig til, at lyskrydsene Bistrupvej/Vasevej og Plantagevej/Bistrupvej elektronisk styres mere intelligent i forhold til trafikmængde og myldretid

 

 

Jeg ønsker at bakke op om ovennævnte ønsker til forbedring af trafiksikkerheden i Bistrup:

 

Navn:

Adresse:

Post nr & by:

 

Underskrift ............................

 

 

 

Hvis du ønsker at deltage i underskriftsindsamlingen i fysisk form, kan du afhente og aflevere blanketten hos:

Lars Engelberth, Lindebakken 22

Peter Harrington, Birkebakken 66A

Anders Moresco, Ellebakken 31

 

Frist

Sidste frist for indsamling af underskrifter er søndag den 25 november 2018. 

 

Opfordring nr. 1

Alle trafikanter! Vis hensyn og sænk hastigheden - også selvom du har travlt. Du medvirker til at skabe et mere trygt og sikkert nabolag.

 

Opfordring nr. 2

Gør som ca. 900 andre Bistruppere: Gå ind på Facebook og tilmeld dig gruppen “Os der bor i Bistrup” og følg med i hvad der foregår i dit lokal område. 

 

Opfordring nr. 3

Del denne besked til en nabo/genbo som måske ikke er med på Facebook-gruppen “Os der bor i Bistrup”

 

Tak for din opbakning!

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Peter Harrington tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...