Markering af fredningszoner ved Mariager fjord

Der har altid været havørreder i Mariager Fjord. Specielt siden slut 90’erne har den grønne miljøpolitik, der har været ført, samt lokale fiskere og kommunens(1) utrættelige arbejde for at forbedre livsbetingelserne i de tilstødende åer gjort Mariager Fjord til noget nær den perfekte havørred fjord i Danmark. De varierede bundforhold, hvor der kan opleves alt fra ålegræs, kæmpe muslingerev, flintestensbunde over til gamle lergrave med deres mudder og dybe huller, gør Mariager Fjord til en spændende og afvekslende fiskeoplevelse i verdensklasse.

Så ikke alene er Mariager Fjord Danmarks smukkeste fjord, det er også en af Danmarks bedste havørred-fjorde.

Natur og fødevareministeriet beskriver i deres rapport for lystfiskerturisme fra 2014(2), hvorledes lystfiskeri er beregnet til at udgøre en omsætning på 2,9 mia. kr. årligt i Danmark. Dette er på niveau med hele fitness industrien eller alt golf sport i Danmark! Vi er altså rigtigt mange lystfiskere i Danmark, og der er rigtigt mange af os bruger fjorden. På en hvilken som helst dag når man kører langs fjorden ser man gerne 10-15 lystfiskere stå på de pladser man kan se fra vejen, og når der er fiskekonkurrence i fjorden, er der ofte over 150 lystfiskere, der er ude med snøren på samme tid.

Os lystfiskere er villige til at rejse langt for at få en god fiskeoplevelse.

Det vil sige, at der dagligt kommer folk fra hele Jylland for at fiske i Mariager Fjord.
Når man besøger nyt fiskevand, er det desværre ikke altid man har sat sig ind i de lokale fredningszoner. Vi, der har fjorden som ”hjemme vand”, vil gerne hjælpe de fiskere på vej, der måske ikke er opmærksom på disse fredningszoner. Dette vil være til stor gavn for både danske ”dagsfiskere” samt fisketurister fra Tyskland, Sverige, Norge og alle de andre lande der jævnligt besøger ”vores fjord”.

Vi føler, at vi bedst kan informere om fredningszonerne ved markeringer af fredningszoner ved vandet.

Der findes allerede eksempler på afmærkning langs fjorden. Langs oplevelsesruten finder man de velkendte ”stolper” der indikere man er på en vandresti. Ved Katbjerg odde er der informationstavler. Ved Bramslev bakker er der informationstavler, redningskranse, stolpe afmærkninger og andre ”menneskeskabte ting i naturen”. Eksempler på sådanne skiltning langs Mariager Fjord er vist nedenfor:

 

kat.png

brams.png

 

Der er altså præcedens for, at der kan laves informationer i naturen langs Mariager Fjord. Yderligere har naturstyrelsen et ”Fiskeri skilt” (mrk: SN-S20) til brug ved information om fiskeri i naturen.

Med vores underskrifter ønsker vi at kommunen opfører skiltning i overensstemmelse med naturstyrelsen, således at det bliver lettere for lystfisker at overholde de gældende fredningszoner i Mariager fjord.

 

1:Genslyngning og oprettelse af gydebanker i hhv. Hodals bæk, Døstrup bæk og Valsgård bæk er eksempler herpå.

2:http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Nyheder/2015/Rapport_fra_task_force_om_lystfiskeriturisme.pdf

 

Underskriftsindsamlingen overleveres til kommunen tidligst 15. februar 2018, dog skal der minimum være 500 underskrifter inden overleveringen.
Information om overlevering og eventuelt svar fra Mariagerfjord Kommune vil ske igennem facebook grupperne:
- Mariager Fjord - fluefiskere
- Mariager Fjord - Fiskegruppe for både spin og flue

 

Knæk og bræk!