Indsigelser mod etablering af autoskrot virksomhed Vaarst Bane Vej 10 9260 Gistrup

Vaarst Samråd og Vaarst & Omegns Borgerforening ønsker ikke at der etableres autoskrot virksomhed i Vaarst By.

Ved borgermøde i byens forsamlingshus den 17. april 2018 var der enighed blandt byens borgere for at vi med alle midler vil forsøge at forhindre at ansøger får medhold i sin ansøgning.

Vi frygter at placeringen midt i byen og transport af minimum 2000 biler årligt vil øge omfanget af tung trafik gennem byens smalle gader ganske betragteligt og medføre øget usikkerhed for særligt børns og ældres færden i Vaarst.

At miljøbehandling af minimum 2000 biler vil resultere i øget luftforurening, øget miljøbelastning og massive støjgener.

Vi frygter at ansøger vil fortsætte den tilsidesæsttelse af regler og hensyn som allerede kendetegner virksomheden i de 3 måneder de har drevet autoophug på adressen.

Vi vil ikke stiltiende acceptere at Vaarsts attraktionsværdi vil falde markant, og at markedsværdien på byens boliger vil blive påvirket negativt, netop som der er planer om at bygge nye boliger i byen.

Vi ønsker ikke at de seneste 10 års arbejde med at skabe en grøn og børnevenlig by med fokus på tryghed og naturoplevelser, skal nulstilles ved etablering af endnu en skrothandel.

Undertegnede erklærer sig enig i overstående.


Vaarst og Omegns Borgerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Vaarst og Omegns Borgerforening tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...