Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

SkateParkMiddelfart

 Velkommen til vores underskriftindsamling.    Vi søger underskrifter til en skaterpark i Middelfart, hvor både løbehjul, skateboards og rulleskøjter er velkomne. Vi samarbejder allerede nu med Middelfart kommunen og ungdomsskole som i øvrigt er meget positive overfor projektet. Derfor har vi brug for jeres underskrift, for at vise at der er opbakning fra borgerene i Middelfart og omegn.   Målsætning for projektet: En skatepark til skatere på alle niveauer. Et sted hvor man kan føle sig hjemme

Oprettet: 2017-03-30 Statistik

Springhal skal bruges til spring i Søndersø-hallen

Underskriftsindsamling - mere fair fordeling af haltiderne i springhallen Med min underskrift nedenfor protesterer jeg hermed mod den af Furesø Kommune foretagne fordeling af haltider i hal 3 – Springhallen – i Søndersø Idrætscenter sæson 2017/18.  Den foretagne fordeling, hvor Værløse Gymnastik ikke får adgang til springfaciliteterne om tirsdagen i tidsrummet fra kl. 16-22 betyder, at mindst 150 springgymnaster berøres. Foreningen har desuden ventelister til samtlige springhold, selvom antallet

Oprettet: 2017-05-08 Statistik

Betonværket musikstedet for alle generationer

I ved sådan set  hvad det drejer sig om :)  Får det lov til at blive godkendt i en ny lokalplan skal der være åbent cirka 4 dage hver måned , en dag til hver generation fra ung til gammel hvor der vil blive spillet musik der passer ind :) Giv det en chance ! Kh Richard          

Oprettet: 2017-05-06 Statistik

Bevar Borremosen

Mølleområde for 6 kæmpevindmøller skraveret med en rød kant. Borremosens placering markeret med en rød cirkel. Eksisterende små vindmøller også markeret med møllesymboler. Guldborgsund Kommune har ladet borgerne bestemme, hvilke steder og værdier, der har betydning for dem som beboere i kommunen. Formålet har været at udforme en særlig kulturkanon. Blandt 35 andre emner blev Borremosen og “Stilheden” valgt ind i kommunens Guldkanon – og dette med god grund: Stilheden er en af de primære faktorer

Oprettet: 2017-05-14 Statistik

Nej tak til etablering af en letbane gennem Kongens Lyngby!

BEMÆRK:  Efter opstart af underskriftindsamlingen er initiativtageren blevet bekendt med, at der under møder i Letbaneselskabet for mere end to år siden er sket fremlæggelse af alternative linieføringer for letbanen på Ring 3 således, at letbanen i overvejende grad bliver ledt uden om Lyngby centrum. Disse alternative linieføringer er blevet afvist fra Letbaneselskabets side med begrundelsen at sporlængden ville blive længere, hvilket ville kræve indkøb af ekstra sporvogne. Fra Letbaneselskabets

Oprettet: 2016-02-07 Statistik

Stop overbebyggelsen

Gladsakse Kommunes forslag til ny byplan betyder, at der i villakvarterer må bygges dobbelt huse i 2 etager på grundstørrelser over 1000 m2. Det vil fuldstændig ændre villakvarterne i Gladsakse, reducere biofaktoren (naturen), give skygge og indkiksproblemer for naboer og skabe øget trafik. Det er en katastrofe for mange kvarterer ! Skriv under på at du er i mod den del af byplanforslaget geerne inden d. 24.4. Forslaget færdigbehandles i d.21.6 i Gladsakse Kommunalbestyrelse. PS Det lykkedes at

Oprettet: 2017-03-26 Statistik

få transkønnede ud af psykiatrien nu

At være transkønnet er ikke længere en psykisk sygdom, hvorfor skal vi så stadig behandles i det psykiatriske system? skriv under hvis du mener at transkønnede skal HELT væk fra de psykiatriske hospitaler.  Undrskrifterne bliver sendt til sundhedsstyrelsen og alle relevante ministre!  To be transgender are no longer mental illness, in Denmark. But still we are treated like that by the system. That need to stop now! Please sign this to help transgender people in Denmark.

Oprettet: 2017-02-15 Statistik

Borgere mod motorvej Vamdrup, Gamst, Andst, Revsing, Gesten, Staushede og Bække

Vi er imod en ny motorvej der ifølge Vejen, Kolding, Haderslev og Billund kommunes oplæg skal gå tævs igennem eller meget tæt på bl.a Vamdrup, Andst, Gamst, Revsing, Gesten, Staushede og Bække. - Motorvejen skal aflaste E45, hvis den går af ruten foreslået af Billund, Kolding, Harderslev og Vejen, viser undersøgelser den kun vil lette ca.8-10% og den løser derfor ikke problemet den er ment til at skulle løse. - Den lave procent for aflastning af E45, giver anledning til at løse problemet hvor de

Oprettet: 2017-08-28 Statistik

Færdig gørelse af cykelstien ved Vardevej

Jeg ønsker at indsamle underskrifter så vi kan vise borgmesteren og Herning kommune og vejdirektoratet,  at vi ønsker cykelstien færdig gjort inden vi får tilskade kommende på vardevej. Vi har flere borgere der cykler hver dag til Herning. Jeg er helt sikker på vi vil øge antallet kraftigt, hvis vi for skab en sikker vej til Herning. Det bliver en hurtig indsamling af underskrifter, da der er en pulje Herning kommune kan søge hvis de lyst til at prioriterer vores cykelsti. Jeg vil gerne i samarb

Oprettet: 2017-09-23 Statistik

Legalisering af cannabis i Danmark!

Et flertal af danskerne går ind for at tillade at ryge, købe og opbevare cannabis. Et stort flertal vil også åbne for brug af cannabis til medicinsk brug, men alligevel vil politikerne ikke gøre noget ved det, det mener vi er udemokratisk!   Konsekvenserne ved at ryge cannabis er blevet undersøgt i hoved og bagdel, og de fleste forskere er enige om, at cannabis er mindre skadeligt, end man tidligere har troet.  Det er selvfølgelig ikke smart at ryge cannabis til morgen, middag og aften. Men inte

Oprettet: 2017-05-19 Statistik

Hjælp søkastanjerne!

Den korte: Kommunen nægter søkastanjerne livsforlængende pleje, og salter dem ihjel for at spare 70.000 kr om året.   Den lange: Det er som borger ikke længere muligt at se passivt til, mens Københavns Kommune fortsat forsømmer en af byens absolutte kronjuveler: søernes kastanjetræer. De gamle træer er hårdt pressede af bl.a. belægning, trængsel og minérmøl, og for hvert år har de mindre at stå imod med, da man fortsat bruger plantegiften salt, på vejsiden af søerne. Her er træerne nu så udpint

Oprettet: 2017-10-07 Statistik

Bevar Vollsmose Kulturhus

Odense Kommune ønsker at nedlægge Vollsmose Kulturhus i slutningen af 2017. Vollsmose Kulturhus er eksponent for lokale og nationale musikkoncerter. Samtidig lægger den scene til teater, digte og mange andre udfoldelser. Vollsmose Kulturhus er et vigitigt element i kampen for integration i Vollsmose og uundværlig i hele områdets kulturprofil!

Oprettet: 2017-01-15 Statistik

BevarAsgaard

TAK FOR UNDERSKRIFTERNE - DE HAR GJORT EN FORSKEL! - VI FORTSÆTTER INDSAMLINGEN Ved SBU-mødet 7. marts valgte udvalget at udsætte beslutningen om, hvor der skal findes besparelser på budgettet i 2017 og de kommende år. Vi afventer mere information, men opfordrer fortsat alle indskolingsforældre til at skrive under. Forældrene fra 0.-2. årgang på Himmelev Skole har sendt denne besked til SBU i Roskilde Kommune: Til medlemmerne af Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune Claus Larsen (A), Mads

Oprettet: 2017-03-03 Statistik

Varde kommune - Skolestrukturen

Støt med din underskrift denne henvendelse til Varde Kommune: BEVAR ALLE VORES VELFUNGERENDE SKOLER OG INSTITUTIONER! De af kommunen nedsatte arbejdsgrupper har på forhånd været tvunget til at arbejde under det bundne kommisorium at finde en besparelse på 20 millioner. Styregruppen  har siden udsendt tre skolestrukturforslag til forhøring. Styregruppen ønsker en højere kvalitet og vil endvidere skaffe penge til renoveringer af nedslidte skoler i Varde. Men deltagere fra arbejdesgrupperne kan ikk

Oprettet: 2016-12-12 Statistik

Fjern giftdepotet ved Høfde 42 nu

I 1960-erne  deponerede kemikaliefabrikken Cheminova giftigt affald fra deres pesticidproduktion i klitterne ved Høfde 42 ved Vesterhavet.  Efter fund af døde fisk og måger blev en del af affaldet fjernet i 80-erne , og det resterende forgiftede areal blev indkapslet af en spunsvæg af stål. Med tiden har Vesterhavet ædt sig ind på depotet og er nu tæt på at gennembryde forseglingen, hvilket vil få uoverskuelige miljømæssige konsekvenser for grundvand, strand og hav. Regeringen må påtage sig ansv

Oprettet: 2015-11-19 Statistik

Stofskiftepatient

Som stofskiftesyg er behandlingsmuligheder i Danmark uendelig dårlige. ofte bliver patienten latterliggjort ved egen læge eller hos specialist og betegnet som hypokonder eller psykisk syg, når patienten gentagende gange henvender sig og klager over symptomer som hårtab, kronisk træt, smerter i muskler og led, svære muskelkramper, humørsyge, hukommelsesbesvær, kuldeskær, vægtøgning mm. som stofskiftesyg er der ikke en eneste celle i kroppen, der fungere korrekt. det er flere steder i landet umuli

Oprettet: 2017-04-23 Statistik

Kortere skoledag på Tåsingeskolen

Tænk sig at stå med armene i vejret efter en boksekamp kun 12 år gammel..! Det er noget af det mest ultimative...  Men når skoledagene bliver for lange - man mangler overskud og energi - så stopper det man bruger sin fritid på..  Er det holdbart for vores børn og unge..? Skoledage der går fra 8-15.30 - samt lektier oveni- DET ER SIMPELTHEN FOR MEGET..!  Som mor og ikke mindst foreningsleder - ser jeg konsekvensen meget ofte. Vi i foreningerne mister vores teenagere og dermed også vores fremtidig

Oprettet: 2017-09-12 Statistik

Nej til motorvej vest om Vamdrup

Høringssvar. Nej til motorvej vest om Vamdrup   Vejdirektoratet har fremlagt plan for ny motorvej fra Billund til Haderslev, der forløber øst om Vamdrup. Endvidere har Rambøll på foranledning af Billund, Vejen, Kolding og Haderslev kommuner udarbejdet et alternativt forslag til linjeføring af motorvej vest om Vamdrup. På denne baggrund fremfører Vamdrup Byforum bemærkninger til disse to forløb af en mulig kommende motorvej.   Indledningsvis er det vores opfattelse, at muligheder for at udvide de

Oprettet: 2017-08-17 Statistik

Bevar Rungsted skole - uden institution på skolens matrikel

Vi ønsker ikke en institution på Rungsted skole.   Politikerne er i fuld gang med at beslutte, at der bliver opført en storinstitution med mellem 110 og 160 børn på Rungsted Skoles matrikel. Det vil betyde, at store dele af skolens udearealer bliver inddraget, og at skolebørnene skal genhuses i barakker i op mod tre år. Derudover vil der på skolens nuværende matrikel, skulle anlægges op mod 60 nye parkeringspladser, som skal kunne betjene de op mod 120 ekstra biler, der forventes at komme i morg

Oprettet: 2017-10-04 Statistik

Køleskabe i Koldings skoler NU!

Har du undret dig over, at når dit barn går ud af børnehaven og over i skolen - så er der ikke længere køleskabe. Det skal være slut med madpakker, der sveder i sommervarmen i en skoletaske. Vi skal have køleskabe på Kolding Kommunes skoler nu - lunkne madpakker kan danne bakterier og så er de bare ikke indbydende for vores unger. På voksenarbejdspladser er der køleskabe. Det skal vores børn også have, for skolen er deres arbejdsplads. Samtidig må en buffet stå frem max. tre timer, men børns mad

Oprettet: 2017-08-08 Statistik